studenti – Page 11 – One News

Notifiki

Elenku ta’ xogħol f’sentejn li minnu qed igawdu wliedna

Bejn is-sena 2014 u s-sena 2016, kien hemm 14-il skola li fosthom hemm skejjel ġodda li nbnew kompletament mill-ġdid u kif ukoll skejjel oħra li sar xogħol ta’ bini fihom.

Dan ħareġ minn mistoqsija Parlamentari li saret lill-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo mid-deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo. Vassallo staqsa xi skejjel ġodda nbnew u kif ukoll xi skejjel oħra sarilhom xogħol ta’ bini fihom. Fejn għal kull skola hu talab in-nefqa għal kull proġett.

Aqra aktar

QBIL: miżuri ġodda fis-sekondarja tal-Ħamrun minn nhar it-Tnejn

Laqgħa bejn l-Malta Union of Teachers u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol wasslet għall-qbil dwar pjan ta’ azzjoni għall-Ħamrun Senior School.

Il-pjan jikkonsisti f’diversi miżuri, li wħud minnhom se jidħlu fis-seħħ minn nhar it-Tnejn li ġej. Dan jinkludi strateġija li tindirizza il-bżonnijiet tal-iskola b’mod aħjar, it-tisħiħ tat-tim li jimmaniġġja l-iskola, reviżjoni tal-politika tal-iskola dwar l-imġiba, għalliema addizzjonali, fost diversi miżuri oħra.

Aqra aktar

Jisirqulha żewġ laptops li fihom kellha t-teżi

Studenta tal-Universitá, spiċċat vittma ta’ serqa mill-karozza tagħha li kienet ipparkjata f’Kordin. It-tfajla spjegat li f’basket li nsteraq mill-karozza tagħha kellha pen drive importanti hekk kif kellha t-teżi tagħha fuqha.

Hija appellat biex il-persuna jew persuni li serqulha l-basket, iżommu l-laptops li kien hemm fil-basket iżda jirritornaw lura din il-pendrive.

Aqra aktar

10,072 ġenitur il-Qorti talli ma bagħtux it-tfal l-iskola

  • ĠENITURI MRESSQA L-QORTI B’ RABTA MAL-ASSENTEIŻMU

Fuq medda ta’ seba’ snin, kienu iktar minn għaxart elef il-ġenituri li tressqu l-Qorti akkużati li naqsu mili jibgħatu t-tfal tagħhom l-iskola primarja jew sekondarja, bla skuża valida. Mill-figuri mogħtija f’ risposta għal mistoqsija Parlamentari li saret lill-Ministru għall-Edukazzjoni, irriżulta li kull sena jkunu ‘l fuq minn elf ġenitur li jitressqu l-qorti, bl-iktar sena skolastika li rat ġenituri jiksru l-liġi Maltija tal-edukazzjoni minn dan l-att kienet dik tal-2010 u l-2011 b’ 1770 każ.

Aqra aktar

Ġejja x-xita…

Minkejja li ħafna drabi l-artiklu jgħidlek dwar it-tbassir tat-temp, din id-darba se jgħidlek dwar produzzjoni qasira li għamlu studenti tal-MCAST.

Aqra aktar

ITALJA: Irnexxielu jsalva ħafna studenti iżda mhux lil uliedu

Għalliem li qed jiġi meqjus bħala eroj fl-inċident li seħħ ilbieraħ f’Verona u abbord kien hemm studenti mill-Ungerija tilef it-tfal tiegħu propju f’dan l-inċident. Huwa qed jissejjaħ eroj hekk kif minkejja s-sitwazzjoni diffiċli u l-periklu li kien hemm ħareġ u offra l-għajnuna tiegħu lill-maġġoranza tat-tfal li kienu fuq ix-xarabank.

Aqra aktar

Jirdoppjaw it-tfal Għawdxin li jipprattikaw l-isport fil-programm ‘On the Move’

Kull nhar ta’ Ġimgħa u Sibt madwar 450 tifel u tifla Għawdxin qed jipparteċipaw f’attivitajiet sportivi fil-programm ‘On The Move’. It-tfal qed jattendu għal 24 ġimgħa ta’ attività sportiva fil-kumpless sportiv ta’ Għawdex u f’kumplessi oħra mifruxa fil-gżira. L-attendenza ta’ din is-sena hi waħda rekord u tfisser li mis-sena l-oħra l’hawn irdoppjat. Jirriżulta li fil-bidu kien hemm biss mal-100 student jipparteċipaw, u s-sena l-oħra l-figura telgħet għal 250.

Aqra aktar

Studenti jissieħbu b’xejn ma’ Heritage Malta

Ħames’ t’elef student fl-iskejjel primarji madwar Malta u Għawdex bdew jirċievu b’xejn is-sħubija ta’ Heritage Malta.

Rigal sabiħ għal dawn l-istudenti li ħafna minnhom imorru lur d-dar entużjasti li rċivew din il-card anke għax bit-tagħlim fl-iskola jifhmu kemm din se tatihom opportunita sabiħa, speċjalment fil-vaganzi u tmiem il-ġimgħa.

Fil-fatt, din il-card, tati aċess lit-tfal biex jidħlu b’xejn fis-siti ta’ Heritage Malta u ż-żewġ adulti li jmorru magħhom iħallsu nofs prezz.

Aqra aktar

Ġenituri jiffirmaw petizzjoni biex it-tfal imorru l-iskola bit-tracksuit fix-xitwa

Bosta ġenituri kif ukoll studenti ffirmaw petizzjoni li titlob li t-tfal fl-iskejjel sekondarja u primarja jingħataw il-possibiltà li jmorru l-iskola libsin it-tracksuit waqt il-jiem ta’ ksieħ tul l-istaġun tax-xitwa.

Il-petizzjoni qed titlob li tkun iffirmata minn elf persuna, bil-mira kważi ntlaħqet hekk kif s’issa ffirmaw 888 persuna.

Aqra aktar

Send this to a friend