Strada Stretta | One News

Notifiki

€1.5 miljun f’investiment u 150 impjieg

The Gutlaqam mgħoti lil-biċċa ta’ isfel ta’ Triq Stada Stretta minn baħrin Amerikani u Ingliżi bejn is-seklu dsatax u nofs is-seklu għoxrin.

Post li kien jilqa’ klassijiet soċjali differenti flimkien ma ħafna nies differenti minn kull aspett tal-ħajja. Hemmek kienu jintefgħu jikkunsmaw ammonti kbar ta’ xorb alkaħoliku u jkantaw mad-diski tradizzjonali ta’ dak iż-żmien.

Aqra aktar

Hub kulturali nostalġiku u kontemporanju

“Il-karattru tat-triq irrid inħallih, dan huwa ċentru ta’ divertiment, u dak l-element ta’ divertiment tal-massa, tal-bar, tal-folol, irid jibqa’,” qal dan id-Direttur Artistiku tal-kunċert Strada Stretta, Giuseppe Schembri Bonaci.

Qed nitkellmu fuq Strada Stretta; it-triq tal-midneb, it-triq fejn lura fiż-żmien kull min kien jgħix jew jaħdem fiha kien qed jaħrab minn xi ħadd jew minn xi ħaġa. Triq li hija sinonima mal-ispettaklu, is-sigrieti u karattri eċċentriċi.

Trejqa li llum il-ġurnata qed terġa’ ssir hub kulturali fil-Kapitali tagħna li qed terġa’ tingħata l-ħajja u tilqa’ saħansitra l-mijiet fi tmiem il-ġimgħa.

Aqra aktar

Trid tara lil Carmen fi Strada Stretta?

L-opra Carmen ta’ George Bizet se titella’ fi Strada Stretta bħala esebizzjoni ta’ teatru tat-triq fl-24 ta’ Novembru li ġej.

Iċ-Ċermen tal-Fondazzjoni V18, Jason Micallef, qal li Strada Stretta fil-Belt Valletta rat talent kbir fis-snin ħamsin u issa qed naraw riġenerazzjoni ekonomika kbira fl-inħawi wara għatx kbir għall-identità Beltija.

Hu qal li ma kienux joħolmu li Strada Stretta kienet se tkun dashekk kruċjali fir-riġenerazzjoni li nħoloq fil-Belta Kapitali. Kompla billi qal li din fissret opportunitajiet uniċi għall artisti.Aqra aktar

Student jeqleb storja ta’ 75 sena f’website interattiv

L-istorja tal-pjanista Frank Camilleri, il-Bibi, li tmur lura 75 sena, inbidlet f’website interattiv minn Nicholas Azzopardi, student fl-MCAST. Il-Bibi beda jdoqq Strada Stretta meta kellu 14-il sena.

Is-Sur Azzopardi ħoloq dal-website għat-teżi tad-degree BA (Hons) fil-graphic design u interactive media. Kien Redd Caruana, is-supervisor tat-teżi li ssuġġerixxa t-tema.Aqra aktar

Send this to a friend