sqallija – One News

Notifiki

BIL-FILMAT: Jerġa’ jiżbroffa l-vulkan Etna

Il-Vulkan Etna reġa’ żbroffa nhar il-Ħamis 30 ta’ Mejju 2019; din id-darba minn fetħiet ġodda. Il-lava niżel lejn akkwata magħrufa bħala Valle del Bove.

Filmat li ttella’ fuq il-mezzi tax-xandir juru attività spettakolari li taf toħloq in-natura.

BIL-FILMAT: “Kemm hi sabiħa Malta” – Studenti barranin f’Malta

Hekk laqgħuna madwar 50 student barrani li bħalissa jinsabu f’Malta bħala parti minn Youth Exchange li jitratta il-ħajja taċ-ċittadini fuq gzira.

Ċipru, il-Greċja, Sqallija, Sardinja kif ukoll Malta, huma l-ħames pajjiżi li qegħdin jieħdu sehem f’dan il-proġett, fejn ilhom għal dawn l-aħħar sebat ijiem jieħdu sehem f’attivitajiet madwar Malta u Għawdex.

Diversi studenti saħqu magħna li gżira bħal Malta diffiċli issib, għax għalkemm aħna żgħar, għandna kollox, b’uħud ifaħħru l-kultura Maltija.

“Enjoyable for tourist, for young people who wants to get involved….i think malta is a beautiful island and alot of beautiful stories, beautiful structures…the culture is very nice, we saw a lot of historical sites like the churches and the buildings are very very nice, because they are very preserved”

Stephanie Fenech, il-koordinatriċi ta’ dan il-programm, saħqet ma’ One News li waħda mill-affarijiet li dawn il-parteċipanti jżommu għal għomorhom hi l-ħbiberija.

“Il-ħbiberija ġdida li dawn il-50 parteċipant ikreaw bejniethom, mhux ħa ngħidu li aħna għamilniha l-ħbiberija, imma l-mod kif ħdimna u kif irreaġixxew iż-żgħażagħ għal din il-parteċipazzjoni tagħhom”

Dan il-programm se jintemm il-Ħadd, bil-parteċipanti jitilqu lura lejn pajjiżhom b’togħma aħjar ta’ kif ngħixu aħna l-Maltin.

Sparky l-kelb tad-Dwana jaqbad 10 kili droga minn Sqallija

 

F’anqas minn 24 siegħa minn qabda kbira ta’ 44 kilo droga kokaina fil-Port Ħieles, id-Dwana ta’ Malta wettqet qabda oħra ta’ 10 kili droga kannabis li l-valur tagħha fis-suq huwa ta’ €20,000.

Is-sejba tad-droga saret l-Erbgħa permezz tal-kelb tad-Dwana Sparky, wieħed mill-klieb il-ġodda li għadhom kif issieħbu fit-Taqsima tal-Klieb tad-Dwana.Aqra aktar

Jingħataw tliet kuntratti għall-istudju tal-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija

Il-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija daħal f’fażi importanti bl-għoti ta’ tliet kuntratti ġodda għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-proġett li se jkun magħruf bħala l-Melita TransGap Pipeline.

Id-dettalji dwar il-kuntratti tħabbru f’konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-enerġija Joe Mizzi li stqarr li l-mira tal-Gvern hi li x-xogħol fuq il-bini tal-pipeline stmat li jiswa 350 miljun ewro jitlesta sal-aħħar tal-2024.Aqra aktar

Id-Deputat Prim Ministru Taljan jhedded li jaqta’ l-provvista tad-dawl lil Malta

Id-Deputat Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Cinque Stelle Liugi Di Maio, qal li l-Italja tista’ taqta’ l-provvista tad-dawl lil Malta mill-interconnector minħabba l-pożizzjoni li żamm pajjiżna fid-dawl tal-kwistjoni Aquarius.

Di Maio qal dan waqt il-programm Porta a Porta fuq Rai Uno il-bieraħ.

Bl-interconnector,  li jgħaqqad li, jwassal sa’ Ragusa, fi Sqallija, l-awtoritajiet Maltin jixtru l-elettriku minn swieq Ewropej bi prezzijiet tas-suq.

Di Maio baqa’ jinsisti li l-bastiment kien fit-territorju Malti, u għalhekk, kellu jinġieb f’port Malti.

Madanakollu l-Gvern Malti żamm sod u qal li Malta diġa’ hija konformi mar-regoli nternazzjonali dwar l-immigrazzjoni. Eventwalment il-bastiment Aquarius ittieħed Spanja.

Il-Gvern iwieġeb għad-dikjarazzjonijiet tal-Viċi Prim Ministru Taljan

Send this to a friend