skola | One News

Notifiki

ARA: X’jaħsbu t-tfal mill-iskola l-ġdida ta’ Marsaskala

Wara li t-tmexxija tal-iskola u l-persunal klerikali bdew joperaw mill-iskola l-ġdida fil-jiem li għaddew, u l-edukaturi ppreparaw il-klassijiet tagħhom, issa kien imiss lill-ewwel mitt student tal-kindergarten iżanżnu l-iskola primarja l-ġdida fil-lokalità ta’ Marsaskala hekk kif fetħet il-bibien tagħha. Mitejn student ieħor ta’ etajiet varji se jiġu rilokati l-gimgħa d-dieħla.

L-istudenti u l-għalliema tagħhom kienu ppreparati sa mill-bidu tas-sena skolastika u għalhekk dan iċ-ċaqliq ma kkawża ebda problema fit-tmexxija tal-iskejjel. B’investiment ta’ €7 miljun, din l-iskola għandha daqs ta’ 6,000 metru kwadru, inkluż parkeġġ għall-karozzi taħt l-art b’daqs ta’ 2,000 metru kwadru.

Din l-iskola se tkun qiegħda tikkumplimenta l-iskola primarja eżistenti fl-istess lokal li se tibqa’ topera. L-inawgurazzjoni uffiċjali ta’ din l-iskola se ssir matul ix-xahar li ġej.

Passi dixxiplinarji kontra student li deher f’filmat jattakka edukatur verbalment u juża kliem ta’ natura sesswali

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni rrefera għal filmat li ġie ppubblikat illum fuq il-midja soċjali li juri student jattakka verbalment bi kliem oxxen u ta’ natura sesswali lill-edukatur.

Fi stqarrija l-Ministeru spjega li dan il-filmat inġibed fl-2017 u meta l-awtoritajiet tal-iskola saru jafu b’dan l-incident ittieħdu l-passi dixxiplinarji fil-konfront tal-istudent fejn ġie sospiż, u ma baqax jattendi f’din l-iskola u ġie dirett lejn programm edukattiv tal-appoġġ. Fl-istess ħin sar rapport mill-iskola lill-pulizija minnufih.

Il-Ministeru u l-Awtoritajiet fl-iskejjel dejjem kellhom politika waħda f’dawn it-tip ta’ ċirkostanzi: Tolleranza Zero.

Il-Ministeru temm jisħaq li għandu jkun hemm kultura ta’ rispett fl-edukazzjoni, bejn studenti u edukaturi, bejn ġenituri u edukaturi u bejn dawk kollha li jaħdmu fl-edukazzjoni.

Tifel tal-iskola jmut bil-meninġite- ebda periklu li tista’ tittieħed

Tifel ta’ 4 snin tilef ħajtu wara li ntlaqat mill-mikrobu tal-meninġite. Aħbar li ħasbet lil bosta, inkluż ġenituri li beżgħu li wliedhom setgħu jieħdu din il-marda li tista’ twassal għall-mewt.

Il-ġenituri ħadu lit-tifel l-isptar Mater Dei wara li beda juri sintomi ta’ din il-marda ftit tal-jiem ilu. Madankollu huwa miet fit-Taqsima tal-Kura Intensiva matul il-jum tal-Ħadd.

Dr Tanya Melillo, Kap tat-Taqsima dwar il-Prevenzjoni ta’ Mard Infettiv fi ħdan is-Saħħa Pubblika, spjegat li ma hemmx lok għal allarm, hekk kif spjegat x’seħħ fil-każ taċ-ċkejken.Aqra aktar

Jinżamm arrestat wara li nqabad jisraq minn lukanda u minn skola

Christopher Sammut ta’ 47 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli b’diversi serqiet fosthom f’lukanda u skola. Fil-Qorti ġie rrimarkat li r-raġel huwa reċediv.

Il-prosekuzzjoni mexxijja minn Saviour Baldacchino u Colin Sheldon qalet li l-akkużat inqabad permezz ta’ filmati elevati minn cameras ta’ sigurtà.

ARA: It-tfal li jfallu l-iskola naqsu b’25%

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-assenteiżmu fis-sena skolastika 2016-2017 kien ftit aktar minn 25% inqas mis-sena skolastika 2012 u l-2013. L-NSO qal li l-assentejiżmu fl-iskejjel naqas minn 710,000 jum ta’ skola fis-sena akkademika 2012-2013, għal kważi 532,000 fis-sena skolastika li għaddiet.

Ras għal ras, il-jiem li tfal fallew l-iskola naqsu minn 15-il jum fl-2012-2013 għal 11-il jum fl-2016-2017, jiġiferi tnaqqis ta’ erbat ijiem ta’ skola.Aqra aktar

Jonqsu l-istudenti li ma jattendux l-iskola b’mod regolari

Fl-aħħar erba’ snin kien hemm tnaqqis sostanzjali fl-għadd ta’ studenti fl-iskejjel sekondarji li regolarment m’attendewx għall-iskola.

Ċifri li kiseb one news juru li l-attendenza fi skejjel sekondarji laħqet l-erba u tmenin fil-mija meta’ mqabbla mad-79% fis-sena skolastika 2013-2014.  Dan bis-saħħa ta’ bosta miżuri li indirizzaw l-assenteiżmu fost l-istudenti Maltin.Aqra aktar

Is-Sirenetta b’riżq Dar Bjorn f’Ħal Kirkop

Grupp ta’ studenti u għalliema li jiffurmaw parti minn Benedittu Productions fi ħdan l-iskola Sekondarja tal-Kulleġġ San Benedittu f’Ħal Kirkop, ser iżommu l-appuntament tagħhom bil-pantomima tradizzjonali tal-Milied, li din is-sena ser iġġib l-isem ta’ Is-Sirenetta.

Aqra aktar

Tfal attakkati fi skola minn mara li kienet qed iġġorr sikkina

14-il tifel u tifla kienu attakkati minn mara li kienet qed iġġorr sikkina f’kindergarten fiċ-Ċina.

Il-mara, li għandha 39 sena, qed tinżamm mill-Pulizija.

It-tfal ittieħdu b’urġenza fi sptar fil-viċinanzi għal aktar kura. Għadu mhux magħruf jekk xi wħud minnhom humiex fil-periklu li jitilfu ħajjithom.

Bil-Filmat: Monitoraġġ lil kull student fuq is-servizz ta’ trasport b’xejn għall-istudenti kollha

L-aħħar miżura imħabbra minn Gvern Laburista, dik li se tara li t-trasport tal-iskejjel isir b’xejn mhux biss għall-iskejjel tal-Istat, iżda wkoll għal dawk tal-Knisja u dawk Indipendenti, se tinkludi fiha sistema ta’ moniteraġġ mill-ġenituri.

Dan tħabbar f’konferenza tal-aħbarjiet mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, Frank Fabri, li spjega kif it-tfal se jkollhom ċippa mal-basket, u li tibgħat messaġġ lill-ġenituri meta u x’ħin it-tfal jidħlu, jew joħorġu mill-vann.

“Ma’ kull basket tal-iskola se nkunu qed inwaħħlu apparat żgħira ħafna li fiha jkun hemm ftit informazzjoni dwar l-istudent, bħall-isem u l-indirizz. Meta imbagħad it-tifel jidħol fil-vann, is-sistema tibgħat messaġġ awtomatiku lill-ġenituri, b’app b’xejn li jistgħu iniżżlu, u b’hekk ikollhom moħħhom mistrieħ.”Aqra aktar

Send this to a friend