skart – Page 5 – One News

Notifiki

Problema ta’ skart skoperta fil-baħar fond madwar il-Gżejjer Maltin

Xjenzjati mid-Dipartiment tal-Bijoloġija tal-Università ta’ Malta, li huma responsabbli li janalizzaw ir-riżultati, kienu sorpriżi bl-ammont ta’ skart li nnotaw f’qiegħ il-baħar.

Tagħmir tas-sajd mormi kif ukoll plastik, fliexken tal-ħġieġ u oġġetti tal-metall li jinkludu vireg, cables, partijiet tal-karozzi mormija u tankijiet taż-żejt, akkumulaw fil-baħar fond.
Aqra aktar

“Hemm bżonn li din tieqaf darba għal dejjem!” – residenta mis-Siġġiewi

Residenta mis-Siġġiewi bagħtitilna ritratti ta’ Triq Ramija. Urtata, qalet li f’din it-triq hemm min jinsisti li jarmi ż-żibel illegalment, minkejja li kull darba l-post battal biswit residenzi jitnaddaf mill-awtoritajiet.

“Din hija ħaġa li ilha għaddejja snin. Jiġu jnaddfu, imma jerġa jintela’ żibel li jibqa’ jakkumula. Hemm bżonn li din tieqaf darba għal dejjem”.

Aqra aktar

In-nies iħammġu u l-volontiera jnaddfu

Matul dan is-Sajf il-volontiera tal-Emergency Response and Rescue Corps għamlu tindif f’diversi bajjiet turistiċi madwar Għawdex u Kemmuna.  Dawn il-bajjiet jinkludu r-Ramla, Mġarr ix-Xini, Ħondoq, Dwejra u Marsalforn f’Għawdex kif ukoll il-Blue Lagoon f’Kemmuna.
Aqra aktar

Riforma meħtieġa fiċ-ċentri għall-iskart goff

Għal numru ta’ snin Iċ-Ċentri tal-Iskart Goff madwar Malta kienu qed jaraw użu estensiv mis-settur kummerċjali, użu li fisser id-detriment tal-għan prinċipali tas-siti: li skart domestiku goff ikun mormi b’mod li jkun jista jiġi rriċiklat.Issa il-kumpanija Wasteserve introduċiet riforma li se tiddistingwi bejn użu privat u dak kummerċjali skont it-tip ta’ vettura li dak li jkun se juża. Dan biex filwaqt li jkun hemm monitoraġġ aħjar tal-iskart goff xorta jingħata servizz xieraq lil kulħadd.

Aqra aktar

Jarmi qisu mhux hu! Ara l-filmat

Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta qal li l-infurzar fuq min jarmi skart barra, permezz tal-installazzjoni ta’ cameras CCTV, qiegħed jagħti l-frott.

Permezz ta’ Facebook, il-kunsill qal li se jkompli jżid l-infurzar fil-ġranet li ġejjin.

Filwaqt li tella’ filmat li fih tidher persuna tarmi l-skart, il-Kunsill qal li din l-informazjoni qed tintbgħat lil-pulizija sabiex jinħarġu l-multi, liema multi fil-Belt Valletta jitilgħu sa €5,823.43.

Aqra aktar

GreenPak issejjaħ għall-immaniġġjar tal-iskart fuq livell distrettwali

Dan l-aħħar saru għadd ta’ rapporti fil-midja juru ż-żieda ta’ skart mormi bl-addoċċ madwar Malta kollha. Agħar minn hekk, l-iskart jattira aktar skart, bil-problema tal-ħmieġ u żibel fil-pajjiż tiżdied minn ġurnata għall-oħra.

Kampanji ta’ tagħrif jgħinu biex tittaffa din il-problema nazzjonali, li qed tolqot it-tkabbir ekonomiku. Iżda, dawn l-isforzi waħedhom mingħajr infurzar serju tal-liġi huma ineffettivi. Fl-isfond tal-mod fragmentat li bik joperaw il-kunsilli lokali fl-obbligi tagħhom għall-immaniġġjar tal-iskart, il-kumpanija GreenPak sejħet biex il-gvern jiġbor flimkien lokalitajiet li huma ġirien ta’ xulxin taħt sistema reġjonali biex b’hekk l-iskart ikun immaniġġjat aħjar u b’mod effettiv.

Aqra aktar

Kienu żibel, imma issa jilqugħ

Minn tyres li ntremew illegalment fit-triq jew ma’ bring-in sites, saru reċipjenti oriġinali u kuluriti. 
Ħaddiema assenjati mal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ iddeċidew li flok jarmu t-tyres, jirriċiklawhom u joħolqu xi ħaġa ġdida. Għalhekk waħħlu tliet tyes fuq xulxin u tank fin-nofs, biex b’hekk għandhom laned taż-żibel li jilqgħuk u li jmorru tajjeb f’ġonna jew bandli. S’issa saru tlieta minn dawn il-laned, u mill-ħeġġa li wrew in-nies meta raw ritratt tagħhom fuq il-paġa Facebook tas-Sindku Sarah Agius, il-Kunsill għandu jkun imħeġġeġ jaħseb f’oħrajn.

Send this to a friend