skart – Page 3 – One News

Notifiki

Tinżamm l-ewwel laqgħa tal-Kumitat għall-impjant il-ġdid ta’ enerġija mill-iskart

Ilbieraħ inżammet l-ewwel laqgħa tal-Kumitat tekniku mqabbad apposta biex janalizza u jikkonverġi rapporti dwar l-aħjar teknoloġija li għandha tiġi użata f’pajjiżna għall-impjant il-ġdid ta’ waste to energy. Matul din il-laqgħa, li għaliha attenda il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima José Herrera, minħabba li kienet waħda ta’ introduzzjoni, ġie spjegat it-terms of reference ta’ dan il-kumitat.

Għal din il-laqgħa, li għaliha kien hemm preżenti l-membri kollha tal-Kumitat imħabbar mill-Ministru Herrera fil-jiem li għaddew, kien mistieden ir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni li baqa’ ma attendiex. Aqra aktar

AĠĠORNAT: Pjan biex l-enerġija tiġi ġġenerata mill-iskart

Fl-ewwel mitt jum tiegħu, il-Gvern ħabbar proġett li bih se tiġi ġġenerata l-enerġija mill-iskart.

Fl-isfond tas-sbuħija tal-Imdina, il-Ministru għal Ambjent Jose’ Herrera saħaq li fid-dawl li l-miżbla tal-Għallies kull ma tmur qed timtela’ tant li fadlilha biss sentejn oħra, ħa azzjoni importanti.

Spjega li ħatar Kummissjoni magħmula fost l-oħrajn minn ambjentalisti bħal Professur Edward Mallia u qal li sal-aħħar ta’ din is-sena trid tħejji rapport ta’ kif se jitwettaq il-proġett.Aqra aktar

Fl-erbgħa ta’ filgħodu, iħalli l-karozza f’nofs ta’ triq biex jixħet iż-żibel fejn iridu hu

Attent kif, fi xħin u fejn tarmi ż-żibel. Illum il-ġurnata, bis-sistema CCTV, tinqabad.

Il-Viċi Sindku ta’ Ħal Qormi Bjorn Azzopardi kiteb hekk fuq Facebook: “Il-cameras jibdew jagħtu l-frott tagħhom. Bdejna nistabilixxu min, x’ħin u kif qed jintrema l-iskart f’din il-kantuniera partikolari”.

Ir-ritratti meħuda minn filmat li Azzopardi tella’ fuq Facebook juru persuna li mxiet tul it-triq biż-żibel biex xeħtitu fir-rokna mesmmija.Aqra aktar

Scammel tar-riċiklaġġ jieħu n-nar…traffiku f’Ħal Qormi

Scammel tar-riċiklaġġ inħakem minn nirien kawża ta’ spluzjoni żgħira.

L-incident seħħ fi triq il-Mitħna f’Hal Qormi għall-ħabta tas-14:30. Fuq il-post issejħu ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li fi ftit ħin ikkontrollaw in-nirien.

X’aktarx l-ispluzjoni seħħet kawża ta’ bottijiet tat-tinner li ntremew fl-istess scammel.

Ħadd ma weġġa iżda nħoloq ammont ta’ traffiku.

Aqra aktar

Rekord assolut t’alka li pajjiżna qatt esperjenza

Kawża tal-maltemp bl-irjiħat li laqtu lil pajjiżna x-xitwa li għaddiet, din is-sena għandna rekord t’alka li qatt esperjenza pajjiżna f’dawn l-aħħar snin. Fejn f’temp ta’ ħames xhur inġabru madwar 3,668 tunnellata, ammont konsiderevoli meta mqabbla mas-snin ta’ qabel.

Wara l-maltempata kbira li laqtet lil pajjiżna f’Ottubru 2016, l-alka kollha minn fuq il-bajjiet kienet tnaddfet u tneħħew b’iktar minn 177 tunellata ta’ skart, iżda sfortunatament, l-isforzi li saru prattikament ma swew għal xejn. Anke operaturi li ilhom joperaw fuq dawn il-bajjiet għal għexieren ta’ snin, qed jistqarru li qatt ma ltaqgħu ma’ din is-sitwazzjoni.

Id-Direttorat tat-Tindif fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura qed ikollu jikri hydraulic excavator li permezz tiegħu tkun tista’ tittella’ l-alka mill-baħar. Ladarba tkun imxarrba, l-alka titħalla fil-post biex toqtor u ma tkunx ta’ periklu għas-sewwieqa meta din tinġarr fit-trakkijiet sabiex tintrema. Aqra aktar

Mhux vera li proġetti tal-housing mhux se jsiru minħabba l-iskart tal-kostruzzjoni

Il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima fi stqarrija kkjarifika li l-Ministru José Herrera qatt u mkien ma qal li “l-proġetti ta’ kostruzzjoni tal-Gvern, bħal akkomodazzjoni soċjali, ma jistgħux jinbdew għax m’hemmx fejn jintrema l-iskart ta’ kostruzzjoni,” kif ġie rrappurtat.

Kuntrarju għall-impressjoni li setgħet ingħatat, il-Ministru qal li r-regolamenti l-ġodda, li dalwaqt se jkunu ppubblikati, se jidħlu fis-seħħ biex bħala Gvern ikunu antiċipati sitwazzjonijiet fejn proġetti jkunu jridu jibdew imma jeħlu għax ikun hemm il-problema ta’ rimi ta’ skart tal-kostruzzjoni.

Il-Gvern iebes ma’ tal-barrieri dwar skart tal-kostruzzjoni… pass favur l-ambjent

Il-Ministru għall-Ambjent, Josè Herrera, ħabbar regolamenti ġodda bil-għan li tkun indirizzata l-isfida tal-iskart tal-kostruzzjoni. Jirriżulta li fl-aħħar ġimgħat u xhur kienet qed tqum kwistjoni li ċerti kuntratturi ma kienx qed ikollhom fejn jitfgħu l-iskart ta’ kostruzzjoni u ONE NEWS hu nfurmat li saħansitra kien hemm talbiet li dan jintefa’ fil-baħar.

Aqra aktar

Jiġbru madwar nofs tunnellata skart minn żona waħda f’Ħad-Dingli

Madwar nofs tunnellata ta’ skart inġabar minn żona waħda f’Ħad-Dingli wara li sar tindif mill-impjegati tal-kumpanija Betsson Group.

F’kumment ma’ One News, is-Sindku ta’ Ħad-Dingli Sandro Azzopardi qal li “mhux l-ewwel darba li l-Kunsill Lokali organizza clean-up fl-istess akwata u sfortunatament ftit wara li ż-żona tkun tnaddfet, terġa’ tibda tara skart jiġi mormi b’mod illegali.”

Aqra aktar

11-il Kunsill Lokali f’Għawdex b’servizz ambjentali għar-rimi sew tal-iskart elettroniku

WEEE Malta, l-iskema awtorizzata għall-ġbir ta’ skart elettroniku introduċiet is-servizz tal-WEEE Trolleys – Collection Points f’Għawdex. Il-WEEE trolleys qed iservu ta’ servizz għar-residenti kollha biex ikunu jistgħu jiddisponi mill-iskart elettroniku ta’ daqs żgħir. Skart elettroniku żgħir ifisser bħal ktieli, cables, laptops, hairdryers u ħafna oġġetti li jintużaw fid-djar.

L-ewwel trolleys f’Għawdex jinsabu fi ħdax–il Kunsill Lokali. Dawn huma l-Għarb, Munxar, Żebbuġ, Rabat, Xagħra, Xewkija, Għajnsielem, Qala, Għasri, Kerċem u San Lawrenz.

Aqra aktar

Send this to a friend