sewqan – One News

Notifiki

Nagħtu ħarsa lejn is-sewqan

Ta’ spiss nisimgħu b’inċidenti tat-traffiku.

Filmati li ġibed ONE News fil-pjazza tal-Mosta, joħroġ biċ-ċar ukoll li l-periklu fit-triq jista’ jinħoloq mill-partijiet kollha involuti fit-triq.

Aqra aktar

Tweġġax lilek innifsek jew lil dawk li jħobbuk; tixrobx u ssuq illejla

Illejla b’mod partikolari, bosta jaraw fejn se jmorru jiċċelebraw it-tmiem ta’ sena oħra u l-bidu ta’ kapitlu ġdid tal-ħajja. Illejla bosta jisimgħu il-frażi “suq bilmod” jew “tixrobx u ssuq” qabel ma nitilqu ‘l barra mid-dar biex ingawdu dan il-lejl emozzjonali mal-għeżież tagħna.

Veru, malli nisimgħu dawn il-frażijiet, jew neqilbu għajnejna, jew ma nagħtuhomx widen. Kull sewwieq għandu d-dmir ikun jaf li l-limitu legali għal-livell ta’ alkoħol massimu fid-demm waqt is-sewqan f’Malta huwa ta’ 0.08g. Iżda bosta sewwieqa jaħsbu li jekk ma tixrobx aktar minn dan il-limitu, allura ma jkunux f’periklu.Aqra aktar

BIL-FILMAT: “Le Grazzi, se nsuq”

“No thanks, I’m driving”. “Le grazzi, se nsuq.” Messaġġ skjett iżda ċar ta’ kampanja kontra x-xorb u s-sewqan.

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-bidu ta’ xahar li matulu jiżdiedu l-okkażjonijiet tax-xorb minħabba l-festi, ġiet ikkwotata statistika li turi kif is-sena li għaddiet, f’pajjiżna mietu sbatax-il persuna f’ inċidenti tat-traffiku.Aqra aktar

Filmat: Qabad isuq u kaxkar il-pompa warajh!

Filmat li qed jinxtered fuq il-midja soċjali bħalissa qed jagħti spettaklu lil bosta. Dan qed juri sewwieq li waqaf f’pompa tal-petrol jimla’ l-karozza, iżda ma ndunax li mhux lest. Dan jidher jaqbad isuq u jiġbed il-pompa warajh.

Jidher li l-filmat ittella’ fuq Facebook minn sid il-pompa, li spjega li xi kultant “trid tara biex temmen”.

Ara hawn; filmat li jaf isalva ħajja

L-inċidenti tat-traffiku m’huma faċli għal ħadd u ftit nuqqas ta’ attenzjoni jaf tpoġġi l-ħajja ta’ persuna fil-periklu.

Għalkemm l-ebda inċident li jseħħ m’hu faċli għal min hu involut, is-sewwieqa tal-muturi huma ferm iktar esposti u għalekk il-ħaja tagħhom hi aktar fil-periklu meta jkollhom inċident ma’ vettura.

Aqra aktar

Ħati li saq b’mod perikoluż

Joseph Bugeja ta’ 50 sena mill-Imġarr instab ħati li saq b’mod perikoluż u li ta fastidju lil Martin Chetcuti.

Il-każ seħħ lura fl-2014 meta l-akkużat ried iwaqqa’ ħajt li wassal lil Chetcuti jirrapporta kollox lill-Pulizija. L-akkużat saq trakk u kien propju hawn li allegatament Chetcuti ntlaqat bil-mera, li kkawżatlu ġrieħi ħfief.

Wara li semgħet ix-xhieda kollha, il-Qorti kkonkludiet li l-intenzjonijiet ta’ Bugeja ma kinux li joqtlu lil Chetcuti u l-kawża tal-inċident innifsu kien żball fil-ġudizzju. Fl-istess waqt innutat li t-tensjoni bejn iż-żewġ naħat kienet ilha għaddejja.

Aqra aktar

Send this to a friend