serq | One News

Notifiki

Il-fatti jgiddbu lil Delia dwar is-serq mid-djar f’Tas-Sliema

Fil-każin nazzjonalista ta’ tas-Sliema Adrian Delia  qal li n-nies f’Tas-Sliema qed jagħmlu saħansitra tliet bibien minħabba r-rata ta’ serq f’Tas-Sliema.

Izda c-cifri ufficjali ppubblikati mill-Ministru Michael Farrugia juru li meta mqabbel mal-aħħar sena tal-Partit Nazzjonalista, ir-rapporti ta’ serq minn djar f’Tas sliema naqsu  bi tlettin fil-mija.

Aqra aktar

Tnejn arrestati b’rabta ma’ serq minn karozzi f’Delimara u St. Peter’s Pool

Żewġ persuni ġew arrestati b’rabta ma’ serq minn diversi vetturi fl-inħawi ta’ Delimara u Saint Peter’s Pool.

Il-Pulizija tad-Distrett għamlet l-arresti wara diversi jiem ta’ investigazzjoni, u waqt tfittxija f’vettura li kienu qed jużaw, instabu diversi oġġetti misruqa.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin, filwaqt li ż-żewġ persuni mistennija jittressqu l-Qorti fil-jiem li ġejjin.

Eks impjegat tal-GO ħati li seraq id-dawl minn sub station tal-kumpanija

Edward Dominic Polidano ta’ 32 sena ngħata s-sentenza ta’ 13-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn. Dan wara li nstab ħati li seraq id-dawl minn substation tal-kumpanija GO, f’Wied Rini, il-Baħrija.

Fil-Qorti nstemgħa kif is-Sur Polidano, li kien jaħdem mal-istess kumpanija kien iqatta’ l-ħin liberu fil-kamra ta’ sieħbu, Alexander Schembri.Aqra aktar

Jinżamm arrestat wara li nqabad jisraq minn lukanda u minn skola

Christopher Sammut ta’ 47 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli b’diversi serqiet fosthom f’lukanda u skola. Fil-Qorti ġie rrimarkat li r-raġel huwa reċediv.

Il-prosekuzzjoni mexxijja minn Saviour Baldacchino u Colin Sheldon qalet li l-akkużat inqabad permezz ta’ filmati elevati minn cameras ta’ sigurtà.

Il-Pulizija taqbad ħalliel u se tixlih b’diversi serqiet

Raġel ta’ 47 sena ġie arrestat mill-Pulizija fuq suspett ta’ diversi serqiet minn stabbilimenti u lukandi fl-inħawi tal-Gżira, Tas-Sliema, u l-Ħamrun.

Il-Pulizija qalet li dan sar wara diversi ġimgħat ta’ ħidma u osservazzjoni mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali u mill-Pulizija tad-Distrett ta’ tas-Sliema.

L-investigazzjonijiet kienu ta’ suċċess u r-raġel se jitressaq il-Qorti llum, quddiem il-Magistrat Gabriella Vella.

Darbuha gravi biex jippruvaw jisirqulha l-basket

Ġermaniża sofriet ġrieħi gravi wara li żewġt irġiel ippruvaw jisirqulha l-basket fl-Imsida. Il-każ seħħ għall-ħabta ta’ 11:50 tal-Erbgħa filgħaxija meta fi triq Testaferrata, l-mara rreżistit liż-żewġt irġiel u kien f’dan il-mument li allegatament qalgħet daqqa ta’ oġġett iebes.  L-aggressuri ħarbu minn fuq il-post filwaqt li ssejħet ambulanza li ħadet lill-vittma l-isptar Mater Dei biex tingħata l-kura meħtieġa.

Aktar tard hija ġiet iċċertifikata li qed issofri ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.

Jinqabdu jisirqu minn ħanut tal-ħwejjeġ f’San Ġiljan

Żewġ Rumeni li tressqu l-Qorti f’pajjiżna tul il-jum tal-Ħamis instabu ħatja ta’ serq minn ħanut tal-ħwejjeġ f’kumpless kummerċjali fl-inħawi ta’ San Ġiljan. Dan il-każ imur lura għall-21 ta’ Diċembru li għadda.

Mircea-Remus Rostas ta’ 44 sena u George-Bodan Crisiean ta’ 29 sena, it-tnejn residenti San Ġiljan, Tal-ewwel kien akkużati ukoll li fil-Milied inqabad bid-droga kannabis. Huwa nstab ħati kemm ta’ serq, kif ukoll ta’ pussess tad-droga.

Il-Maġistrat Gabriella Vella qieset li ż-żewġ akkużati kkoperaw bi sħiħ mal-Pulizija fil-ħin tal-arrest, u kienu lesti jirritornaw l-oġġetti li kienu serqu.

Huma ngħataw sentenza ta’ sentejn ħabs kull wieħed sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €1,262 bejniethom, li trid titħallas fi żmien sitt xhur.

Żagħżugħ jintbagħat sitt xhur ħabs wara li seraq lill-ġirien tiegħu

Żagħżugħ Bormliż ta’ 26 sena ntbagħat sitt xhur ħabs wara li nstab ħati li seraq lill-ġirien tiegħu biex jiffinanzja l-vizzju tad-droga li għandu. Leslie Farrugia ġie mixli fil-Qorti li fi spazju t’għaxart ijiem seraq djar viċin fejn joqgħod hu.

Huwa ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu aktar qabel hekk kif huwa kien taħt il-libertà kundizzjonata fuq garanzija personali ta’ €5,000. Huwa seraq numru t’oġġetti ta’ valur, fosthom pittura.

Waqt l-għoti tas-sentenza, il-Maġistrat Joe Mifsud saħaq li huwa jittama li l-perjodu fil-ħabs ikun bidu ġdid ta’ rijabilitazzjoni għaż-żagħżugħ li wkoll ġie ordnat li jirċievi tliet snin ta’ trattament biex jegħleb il-vizzju tad-droga.

Send this to a friend