san valentinu – One News

Notifiki

Il-Fjura tiżdied fil-popolarità

Bewsa mingħajr tgħanniqa donnha warda mingħajr fwieħa. Bil-Maltin illum mhux biss jagħtu lil maħbubin tagħhom dik il-bewsa u tgħanniqa żejda iżda anke warda l-ġmiel tagħha li minn filgħodu sa filgħaxija f’Jum San Valentinu żżommilhom tbissima fuq fommhom.

Il-bejjiegħa tal-fjuri ma’ tlugħ ix-xemx sa nżulha jterrqu f’kull rokna ta’ Malta biex iwasslu l-bukketti li jwaslu messaġġ ta’ mħabba. Charmaine Darmanin li ilha taħdem f’dan il-qasam għal aktar minn tmintax-il sena stqarret magħna li l-fjura f’San Valentinu għadha popolari ferm, iżda mhux biss bejn il-maħbubin.

Aqra aktar

Plejer Malti jesprimi mħabbtu lejn ġebla

Il-Player Malti Joseph Zerafa li lagħab ma’ diversi timijiet f’pajjiżna minħabba l-kapaċitajiet tiegħu, esprima mħabbtu lejn ġebla fuq il-mezzi soċjali tiegħu fejn uża kliem li jintuża biex wieħed jiddeskrivi persuna.

U tista’ tgħid li għandu raġun f’kull aġġettiv li taha. Il-ġebla tibqa’ ġebla, b’saħħitha u b’ras iebsa.

Zerafa huwa magħruf anke ma’ sħabu l-plejers għal umoriżmu li għandu; karatteristika bżonnjuża ferm fid-dinja tal-lum.

 

Iħallu għall-aħħar għar-rigali tal-maħbubin

Għal Jum San Valentinu, jidher li l-maġġoranza tan-nies iħallu għall-aħħar biex jixtru r-rigal għall-maħbub jew maħbuba tagħhom.

One News mar fit-toroq tal-Belt Valletta jistaqsi dwar bosta aspetti ta’ dan il-jum imfittex minn bosta biex iġeddu l-imħabba dejjiema ta’ bejniethom.

Kemmxejn differenti mis-soltu, iżda jidher li l-festa u s-sinifikat xorta se jinżamm.

Qed nirreferu għal festa tal-maħbubin, dik li dis-sena se tiġi ċċelebrata fl-istess jum ta’ Ras ir-Randan.

Aqra aktar

Bil-filmat: Għal San Valentinu, attent mill-kelb

Jekk għadha beħsiebek tixtri warda għall-maħbub jew maħbuba tiegħek, attent li ma jkollokx kelb li tgħoġbu t-togħma tagħha.

Dan il-filmat ittella’ fuq il-midja soċjali minn LaDbible u nxtered fi tit ħin minħabba l-ħlewwa tal-kelb.

San Valentinu b’riżq l-ALS ma’ Bjorn Formosa

Attività mhux tas-soltu organizzata minn Claire Bonello Henwood se tkun qed titellà b’riżq ALS Malta nhar il-Ħadd li ġej 11 ta’ Frar 2018 fis-sala tas-sede tal-Azzjoni Kattolika fl-Isla.

Bosta artisti se jkunu qed itellgħu spettaklu biex jinġabru fondi għal din il-kawża fosthom: Ira losco, Brooke Borg, Lyndsay Pace, Gaia Cauchi, Maria La Barokka , Veronica Rotin, Kira Copperstone, Kristen Abela, Dominic Cini, żeffiena ta’ Alana Bondin u ħafna oħrajn.

L-ispettaklu li jibda fis-14.00 se jkun ippreżentat minn Ivan Gaffiero flimkien mal-mudella Victoria Urry.

Se jkun hemm ukoll ‘red carpet’ kif ukoll sessjoni ta’ fotografija.

Il-biljetti jinkisbu minn Dar Bjorn jew mis-sala tal-isla stess għall-prezz ta’ €6 l-kbar u €3 t-tfal. Ser ikun hemm ukoll xi ikel u ħelu għal dawk preżenti.

Il-poster tal-attività bl-isem ta’ Share the love with ALS this Valentines sar minn Alaiyah Camilleri mill-iskola primarja tal-Mosta.

 

Jitfu n-nirien iżda mhux il-fjamma tagħhom

Fl-1972 kienu Joe Cutajar u Helen Micallef li kantaw dwar l-imħabba iżda l-imħabba m’hiex biss bacio, kiss jew bewsa.

L-imħabba hi bħal fjamma tixgħel bla rażan u li minkejja l-maltemp u s-saram, bosta jgħidu li trid tibqa’ tiġi mkebbsa.

Dan kien is-sentiment espress minn Jonathan u Melanie.

Koppja Maltija, it-tnejn bl-uniformi tal-Protezzjoni Ċivili għax fost l-oħra jitqabbdu man-nirien u jagħmlu dik ix-xi ħaġa ta’ ġid mas-soċjeta’.

Jonathan li llum jaħdem bħala full time mal-Protezzjoni Ċivili u Melanie li tagħti s-servizz tagħha bħala voluntiera spjegaw kif iltaqgħu.

Aqra aktar

X’qed jgħidu l-Maltin f’Jum il-Maħbubin?

Jum San Valentinu. Jum li filwaqt bosta jassoċċjawh mal-imħabba li tintwera f’dan il-jum speċjali bejn il-koppji, oħrajn tkellmu ma’ ONENEWS li dan huwa jum li għandu jiġi ċċelebrat minn kulħadd.

Kienu diversi persuni li sostnew li Jum San Valentinu hi festa sabiħa għax tgħaqqad lil kulħadd flimkien u fejn filwaqt hi xi ħaġa sabiħa li wieħed juri mħabbtu tul dan il-jum, wieħed għandu juriha tul is-sena kollha.

U għalik, xi jfisser Jum San Valentinu?

Aqra aktar

“Qalbi, xtrajtlek bukkett bejken”

Immaġina. L-imħabba ta’ ħajtek titolbok tagħlaq għajnejk f’jum San Valentinu. Tistenna li ġej xi bukkett fjuri, xi ċurkett, xi rigal li forsi ma messitekx ix-xorti għalih fil-Milied…imma minflok tiġi riħa qawwija ta’ bejken.

Din hija idea innovattiva li ħareġ biha stabiliment tal-ikel din is-sena. Dejjem jivvintaw…pero forsi hija idea tajba għal min ir-romantiċiżmu ma jagħmilx ħafna bih u jippreferi jimla żaqqu minflok xi vażun.

Aqra aktar

Issa moda ġdida!

Jekk tara lil xi ħadd iżomm karta fl-ajru quddiem xi xena u jieħu ritratt, tieħux qata’.

Għadu mhux qed jiblieh, imma qed isewgi moda ġdid għal żmien San Valnetinu. Moda li qed iddur fuq Facebook u li waslet pajjiżna wkoll. Dak li jkun jikteb messaġġ fuq karta, bl-ismijiet tal-persun involuti. Per eżempju: “Mario, l-imħabba ta’ Maria lejk tant hi kbira, li laħqitna hawn Malta!”

Aqra aktar

Send this to a friend