san pawl il bahar – One News

Notifiki

Ma nstabu l-ebda marki ta’ vjolenza fuq il-mara – Kollox jindika li mietet mewta naturali

Fl-aħħar sigħat il-Pulizija ssoktat bl-investigazzjonijiet biex tistabbilixxi d-dinamika tal-każ tal-mara Ingliża ta’ disgħa u sittin sena li tard it-Tnejn filgħaxija nstabet mejta f’dar fi Triq San Luqa San Pawl il-Baħar wara li kienet ilha mejta mill-erbatax ta’ Novembru li għadda. Hija nstabet fi stat qawwi ta’ dekompozizzjoni.

Aqra aktar

It-toroq f’San Pawl il-Baħar riflessjoni tat-tħarbit fi ħdan il-PN

“Imfarrkin ġbin, għadni ġej minn hawn isfel issa ġej minn naħa t’hawnekk it-toroq kull ħofra daqshiex il-karozza kont se nkissirha, jiġifieri dan kont qed inħallas il-liċenzja u insurance jien uwx.”  “Hopeless uwx, ħafna bankini mkissrin.” “Żibel hi, hawnekk għandna l-kunsill hawn taparsi u ħadd ma jagħmel xejn. Mhux ħofor, barrieri għandna hawnekk. Barrieri u żibel u imbarazz” “Imħaffrin kollha, ilma ħiereġ minnhom.”

Kif jixhdu r-residenti ta’ San Pawl l-Baħar u l-madwar, it-toroq f’din iż-żona tant popolari mal-Maltin u t-turisti jinsabu f’qagħda mwiergħa.

Aqra aktar

Ikompli d-diżgwid fil-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar

Diżgwid bejn is-Sindku Nazzjonalista ta’ San Pawl il-Baħar Anne Fenech u l-Kunsilliera Nazzjonalista Antoinette Bezzina wasal sabiex il-laqgħa tal-Kunsill tieqaf ħesrem u tiġi sospiza.

It-tnejn fil-17:30, saret l-ewwel l-laqgħa tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar għal din is-sena l-ġdida, li mill-ewwel bdiet fuq nota ħazina. Ftit minuti wara li bdiet il-laqgħa, il-Kunsilliera nazzjonalista Antoinette Bezzina qajmet Point of Order fuq kantun li hemm fit-triq tagħha u għadu ma tranġax.

Bezzina bdiet tisaqsi lis-Sindku u tisaqsiha meta se jitneħħa dan il-kantun. Bil-kunsilliera Nazzjonalista qabdet u telqet ‘il barra mil-laqgħa tal-Kunsilli. Dan wassal biex l-laqgħa tal-Kunsill Lokali tieqaf ħesrem minħabba li ma kienx hemm kworum.Aqra aktar

Ordnat iħallas €472 wara li għamel ħsara fuq bieb ta’ ħanut f’San Pawl il-Baħar

Serb ta’ 20 sena tressaq il-Qorti akkużat li għamel ħsara fuq bieb ta’ ħanut f’San Pawl il-Baħar fil-lejl tat-8 ta’ Jannar.
Fil-Qorti ntqal kif fil-ħin tal-arrest, is-Serb qal li xorob il-birra imma ma kienx xurban.  L-ispettur Spiridione Zammit li xehed fil-qorti qal li s-Serb għamel dan biex jintbagħat lura lejn pajjiżu hekk kif huwa kien qed jgħix fit-triq u xtaq li jmur lura s-Serbja.

L-avukat tal-għajnuna legali, Charmaine Cherret, qalet li l-akkużat iddispjaċiħ ta’ li għamel. Il-Qorti wieġbet li b’mod ċar dan ma kienx il-mod kif isiru l-affarijiet u li dak li sar ma kienx ġustifikat.

Petrovic instab ħati u ingħata sentenza ta’ sena ħabs sospiża għal sena u nofs.  Huwa kien ordnat ukoll li fi żmien sitt xhur, iħallas €472 għall-ħsarat li kkawża. Sorsi qrib il-każ qalu li r-raġel mistenni jkun ripatrijat mal-ewwel ċans.

Send this to a friend