safar – One News

Notifiki

Siefer in-Norveġja għal ġimgħa sħiħa b’€50

Żmien ilu ħafna, is-safar kien jitqies bħala lussu u kienu jsiefru biss dawk in-nies biex ngħid hekk sinjuri u li jaffordjaw vaganza f’xi pajjiż ieħor. Illum il-ġurnata hawn min jaffordja jsiefer kull xahar, anzi tkun essenzjali li taqta’ minn pajjiżek, meta l-ħin u ż-żmien jippermettu naturalment. Aqra aktar

Is-safar tal-Maltin jiżdied b’mod sinifikanti

Aktar minn 158,000 Malti u Maltija siefru lejn pajjiż ieħor fit-tieni kwart tas-sena.

Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi żieda ta’ tmienja punt tnejn fil-mija fis-safar tal-Maltin bejn April u Ġunju ta’ din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Aqra aktar

Sifirna aktar dan is-sajf!

Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wriet li matul dan is-sajf, il-Maltin siefru aktar. Dan meta mqabbel mal-perjodu ta’ bejn Lulju u Settembru tas-sena l-oħra.

Kienu kważi 200,000 dawk li ħallew il-gżejjer Maltin matul it-tielet kwart tas-sena. Żieda ta’ 16.2% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2017.Aqra aktar

Jekk se ssiefer fil-jiem li ġejjin, ara għalfejn għandek tasal kmieni l-Ajruport

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta jixtieq javża lill-passiġġieri li t-terminal ser ikun għaddej minn aktar bidliet sinifikanti fil-ġranet li ġejjin, hekk kif tiġi introdotta gradwalment iż-Żona tal-Iskrining tas-Sigurtà l-ġdida tal- ajruport.

Din iż-żona, li bħalissa tinsab fuq il-pjan terran tat-terminal, ser tiġi rilokata għall-ewwel sular, fejn ser tkun mifruxa fuq erja ħafna akbar. Il-biċċa l-kbira ta’ dan il-proċess ser issir tul il-ġimgħa li ġejja, u huwa maħsub li ż-żona tal-iskrining tas-sigurtà l-ġdida tibda tintuża bejn it-Tlieta 27 ta’ Ġunju u lErbgħa 28 ta’ Ġunju. L- infrastruttura tas-sigurtà kritika kollha ser tiġi attivata dakinhar, iżda xxogħlijiet ser jibqgħu għaddejjin tul ix- xahar li ġej waqt li jiġi kkummissjonat xi tagħmir.

Dawn ix-xogħlijiet huma mistennijin li jkollhom impatt limitat fuq l-esperjenza tal-passiġġieri. Iż-żona tas-sigurtà l-ġdida li tokkupa erja li hija d-doppju ta’ dik eżistenti ser tkun qed tibbenefika minn tagħmir tal-ogħla livell inklużi teknoloġija tal-iskrining ġdida, magni li jaqraw il-boarding passes u sistemi ta’ ritorn tat- trejs. Din iż-żona ser tintroduċi wkoll spazju ta’ 180 metru fejn ilpassiġġieri ser ikunu jistgħu jiffurmaw kju, ħafna dawl naturali u għażla ta’ fast track għal dawk li jkunu qed jivvjaġġaw fuq xogħol jew bi tfal żgħar.

Aqra aktar

Sifirna iktar, domna iktar, infaqna iktar

 L-ammont ta’ Maltin li vjaġġaw barra l-pajjiż fl-2016 laħaq l-496,767, żieda ta’ 16.2% fuq l-2015.  Barra minn hekk, l-ammont ta’ ljieli li qattgħu Maltin fuq btala żdied b’6.7%.

L-ammont li nefqu barra l-pajjiż żdied b’9.1% fuq sena qabel, u laħaq l-€461.4 miljun.

Dan kollu jirriżulta minn ċifri li ppublika ftit tal-ħin ilu l-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika.

Qaltlu li sejra l-Arabja Sawdija imma ġiet Malta bit-tfal u sabet raġel ieħor

Il-Qorti laqgħat talba ta’ missier, biex uliedu ta’ seba u sitt snin imorru lura New Zealand minn Malta. Dan għaliex l-omm qed iżżommhom hawn mingħajr il-kunsens tal-missier.

Kien biss permezz ta’ email li l-missier sar jaf li wliedu jinsabu Malta. L-omm kienet qaltlu li kienet se teħodhom jaraw lin-nanniet fl-Arabja Sawdija, iżda meta kien qed ikellem lil bintu fuq Skype, din żvelat li kienu se jitilqu minn hemm.

L-omm provdiet il-verżjoni tagħha wkoll; qalet li l-missier li jgħix New Zealand ma kellux biex imantni lit-tfal, li qatt ma ftiehmu dwar kemm kienet se ddum barra minn New Zealand, li tinsab f’relazzjoni ma raġel ieħor hawn Malta, u li t-tfal huma kuntenti.

 

Send this to a friend