ruma | One News

Notifiki

Salvini bi kruċjata kontra l-barranin f’Ruma

Il-Ministru tal-Intern Taljan, Matteo Salvini, jinsab fiċ-ċentru ta’ kontroversja oħra.

Din id-darba wara li appella biex isir ċensiment tat-Taljani kollha li jgħixu f’Ruma. Minkejja li din it-talba tinstema waħda normali, qed jiġi rrappurtat li l-għan ta’ Salvini, hu li jkeċċi minn Ruma dawk kollha li mhumiex Taljani.

Aqra aktar

ARA: Jissammru fil-Filippini – tradizzjonijiet differenti minn pajjiż għall-ieħor

Il-festa tal-Ġimgħa l-Kbira tkun imfakkra f’pajjiżi differenti li kollha għandhom tradizzjonijiet u kulturi differenti.

Fit-toroq tal-Filippini, diversi persuni jsawtu lillhom infushom u biex iżidu d-dmija huma jużaw xfafar. Wara ssir purċissjoni, fejn persuna tirrapreżenta lil Ġesù, iġorr salib matul il-korsija tal-purċissjoni u wara tkun imsallba.

Aqra aktar

Muniti li jfakkru l-iskultura ta’ Giuseppe Mazzuoli – Il-Magħmudija ta’ Kristu

Fl-20 ta’ Marzu 2018, il-Bank Ċentrali ta’ Malta ħareġ muniti numiżmatiċi tad-deheb ul-fidda li jur u ‘Il-Magħmudija ta’ Kristu’, grupp ta’ statwi maħduma minn Giuseppe Mazzuoli (1644-1725).

Il-muniti nħarġu taħt l-Europa Programme bit-tema “Barokk u Rokokò” u għandhom il-marka tal-logo Europa Star.

Il-munita tad-deheb għandha valur nominali ta’ €50, filwaqt li l-munita tal-fidda għandha valur nominali ta’ €10.

Dawn il-muniti huma valuta legali f’Malta biss.

Aqra aktar

Il-Papa jgħid li l-Isqfijiet m’għandhomx jindaħlu fil-politika

Il-Papa Franġisku wissa’ lill-Isqfijiet ordnati ġodda biex ma jindaħlux fil-politika, kummerċ u anke status ta’ soċjetà għolja.

L-isqfijiet ordnati ġodda ġejjin minn djoċesijiet differenti, b’wieħed minnhom huwa l-Għawdxi Monsijur Alfred Xuereb. Miegħu ġie ordnat ukoll Monsijur Stanislaw mid-djoċesi tal-Polonja u Monsijur Bettencourt mill-Kanada.

Evitaw it-tentazzjoni li ssiru prinċpijiet

saħaq il-Papa fejn sostna li l-irwol tagħhom għandu jkun li jservu mhux li jiddominaw.

Iċ-ċerimonja saret ilbierah it-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru f’Ruma.

Send this to a friend