qtil – Page 2 – One News

Notifiki

Ġew rilaxxati l-katavri tal-omm u l-bint li nqatlu f’Ħal Għaxaq

Il-Qorti laqgħet it-talba biex jiġu rilaxxati l-katavri għad-difna ta Marija Lourdes u Angele Bonnici. Kif ukoll it-talba li saret mis-sieħba tal-akkużat biex jiġu rilaxxat ċ-ċwievet tal-proprjetà fejn seħħ il-każ, minħabba li fiha kien hemm oġġetti personali tal-mara. Meta semgħet din l-aħbar il-mara dehret emozzjonata.Aqra aktar

Tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-qtil ta’ Lassana Souleymane- fl-awla ż-żewġ akkużati ma jħarsux darba lejn xulxin

‘Smajna ħoss, rajna bħal donnu dawl ġej minn karozza lejna, u ġew sparati żewġ tiri’. Kliem Mohammad Jallow ta’ 28 sena mill-Gambja, wieħed miż-żewġ vittmi li ntlaqat b’tiri ta’ arma tan-nar allegatament sparati minn Francesco Fenech u Lorin Scicluna, li jinsabu mixlija bil-qtil ta’ Lassana Souleymane u bl-attentat ta’ qtil tiegħu u ta’ persuna oħra fis-6 ta’ April li għadda.

Viżibbilment taħt trawma, il-vittma spjega li dakinhar ħareġ ma’ sieħbu, Ibrahim Bah mill-Guinea, biex jara logħba futbol f’Birżebbuġa, u wara, imxew minn lejn Ħal Far. Jallow irrakkonta li huma u mexjin lejn Ħal Far, raw dawl qawwi ġej għal fuqhom qabel ma ġew sparati żewġ tiri. Emozzjonat għall-aħħar, qal li għall-bidu ħasbu ħoss ta’ logħob tan-nar. Qal li ntlaqat fin-naħa tal-lemin tal-warrani u li kawża tat-tir li nifdu, għadu ma jistax jagħmel l-awrina kif suppost. Xehed li għamel ġimagħtejn rikoverat fl-Isptar Mater Dei fejn intbagħtu Pulizija u Maġistrat, iżda fil-Qorti qal li ma jiftakarx li kellmuh. Bħal sieħbu li diġà ta xhieda tiegħu,  il-vittma m’għarfax lill-akkużati.Aqra aktar

“Għamilt li qaltli hi”- Michael Emmanuel dwar il-qtil ta’ Maria Lourdes Agius

Għamilt dak li qaltli hi.

Hekk stqarr fl-interogazzjoni, Michael Emmanuel mill-kosta tal-Avorju li jinsab għaddej ġuri mixli li fega lis-sieħba tiegħu Maria Lourdes Agius, f’Settembru tas-sena li għaddiet f’Raħal Ġdid.

Fil-ġuri quddiem l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera xehed l-ispettur James Grech u ta dettalji ta’ x’qallu l-akkuzat fl-Interogazzjoni. Xehed li fil-bidu, Emmanuel beda jgħid li ma jafx kif inqatlet Maria Lourdes, u li ma kellux xi jgħid. Irrakkonta episodju meta fi Frar tas-sena li għaddiet l-akkużat mar id-dar u sab lil omm ta’ sebat itfal tiġġieled ma’ ommha.Aqra aktar

AĠĠORNAT: Il-kuġin ta’ Francesco Fenech jammetti li gideb lill-Pulizija

Quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia, kumpliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Lorin Scicluna u Francesco Fenech li jinsabu mixlija bil-qtil tal-immigrant mill-Kosta tal-Avorju Lassana Souleymane u bl-attentat ta’ qtil ta’ żewġ immigranti oħra.

Il-vittmi nqatel b’tiri sparati minn karozza li kienet għaddejja minn Triq il-Ġebel f’Birżebbuġa fis-6 ta’ April li għadda. Bil-membri tal-familja taghhom fl-awla, iż-żewġ akkużati qagħdu ’l bogħod minn xulxin fuq il-bank tal-akkuzati u ma ħarsux darba lejn xulxin. Aqra aktar

Jammetti li qatel seba’ nisa f’Ċipru

Raġel f’Ċipru ammetta li qatel seba nisa u bniet f’dak li l-midja lokali qed tgħid li huma l-ewwel serje ta’ qtil fil-gżira. Żewġ iġsma nstabu f’xaft iktar kmieni dax-xahar, filwaqt li t-tielet wieħed instab il-Ħamis. Huma kollha kienu Filippini.Aqra aktar

Ma fadalx aktar xhieda fil-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta’ Hugo Chetcuti

L-Erbgħa ntemmet il-kumpiazzjoni fil-konfront ta’ Bojan Cmelik, is-Serb li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ Hugo Chetcuti f’Lulju tas-sena l-oħra.

Kien l-Ispettur Elliot Magri, li f’isem il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant iddikjara fil-qorti li l-Prosekuzzjoni ma għandhiex iżjed xhieda xi tressaq fil-konfront ta’ Cmelik, dan hekk kif diġa ressqet ix-xhieda kollha.

L-aħħar xhud kellhu jkun t-Tabib Christian Camenzuli, li mill-każ l’hawn mar ikompli jistudja l-Ingilterra u għandu minn tal-anqas sena sħiħa fir-Renju Unit.

L-Avukat Joe Giglio f’isem il-Parti Ċivili talab ukoll lill-Qorti biex l-aħħar xhud li hu Dr. Camenzuli ma jixhidx u l-Avukat Ġenerali ma jinsistix li dan jixhed. Il-Każ ġie aġġornat għal 25 ta’ Frar li ġej.

Fil-Qorti l-Prosekuzzjoni li qed tmexxi l-każ fil-konfront ta’ Bojan Cmelik iddikjarat li ma fadalx iżjed xhieda fil-każ. Kien l-Ispettur Elliot Magri, li f’isem il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant iddikjara fil-Qorti li l-prosekuzzjoni m’għandhiex iżjed xhieda xi tressaq fil-konfront ta’ Cmelik, dan hekk kif diġà ressqet ix-xhieda kollha.

L-aħħar xhud kellhu jkun t-Tabib Christian Camenzuli, li mill-każ l’hawn mar ikompli jistudja l-Ingilterra u għandu minn tal-anqas sena sħiħa fir-Renju Unit.

L-Avukat Joe Giglio f’isem il-Parti Ċivili talab ukoll lill-Qorti biex l-aħħar xhud li hu Dr. Camenzuli ma jixhidx u l-Avukat Ġenerali ma jinsistix li dan jixhed. Il-Każ ġie aġġornat għal 25 ta’ Frar li ġej

Mara tinstab bla ħajja fi triq ewlenija f’Londra

Mara ta’ 30 sena tħalliet bla ħajja wara li qalgħet daqqiet ta’ sikkina fin-Nofsinhar ta’ Londra. Il-Pulizija ssejħu b’urġenza fi Triq John Ruskin, fl-inħawi magħrufa bħala Camberwell fil-Kapitali Ingliża, għall-ħabta tal-04:30 tat-Tlieta filgħodu. Il-mara nstabet mejta fuq il-post b’diversi feriti fuq ġisimha, riżultat ta’ diversi daqqiet ta’ sikkina.

Dan huwa l-ewwel omiċidju fl-Ingilterra din is-sena, u persuna qed tinżamm arrestata b’rabta ma’ dan il-każ.

Rapporti fil-midja Ingliża qed jgħidu li l-qraba tal-vittma għadhom ma ġewx infurmati b’dan kollu.

41 sena mill-qtil ta’ Karin Grech

Bħal-lum 41 sena ilu, pajjiżna nħasad bil-qtil ta’ Karin Grech, it-tfajla ta’ 15-il sena li l-wiċċ ruxxan u żagħżugħ tagħha nbidel fi dmija meta fetħet pakkett imgeżwer f’karti tal-Milied. Karin Grech inqatlet fid-dar tal-ġenituri tagħha f’San Ġwann għall-ħabta ta’ nofsinhar hekk kif fetħet pakkett-bomba fil-forma ta’ rigal tal-Milied li ntbagħat bil-posta u li kien indirizzat lil missierha li ta l-kunsens tiegħu biex tiftħu.Aqra aktar

Send this to a friend