Qorti | One News - Part 79

Notifiki

Missier akkużat bi vjolenza fuq ibnu

Missier ċaħad li ta daqqiet u hedded lill-ibnu ta’ tnax-il sena. Ir-raġel ta’ 36 sena li huwa ta’ dixxendenza Niġerjana, qed ikun akkużat li uża l-vjolenza u kkawża lill-ibnu biex jibża’ li jkun suġġett għall-vjolenza. Il-missier iżda wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrieh.

L-avukat tad-difiża qal li filwaqt li l-missier u l-iben kellhom kwistjonijiet ta’ kunflitt, il-missier ma kienx vjolenti lejn ibnu. Fil-Qorti ntqal li l-missier ma jaħdimx minħabba l-kundizzjoni ta’ saħħtu u li likieku nżamm arrestat, mhux biss issir ħsara fuq saħħtu iżda wkoll tiżdied il-pressjoni fuq il-familja. Min-naħa tagħha, omm it-tfal ikkonfermat li qatt ma rat lill-missier ikun vjolenti lejn uliedu.

Aqra aktar

Mixli b’ħabi ta’ droga

Kaħħal ta’ ħamsa u għoxrin sena nżamm arrestat wara li ġie mixli li fis-sigħat bikrin tal-Ħadd instabet fuqu l-kannabis u l-kokaina f’pakkett ta’ sigaretti.
Aqra aktar

Imressqa l-Qorti l-omm Ungeriża li ħarbet b’bintha f’Malta

Omm Ungeriza ta’ tlieta u tletin sena li kellha mandat t’ Arrest Ewropew maħruġ minn Ċipru kontriha tressqet il-Qorti is-Sibt filgħodu.

Hi kienet mixlija li ħadet minuri barra mill-pajjiż mingħajr il-kunsens tal-awtoritajiet Ċiprijotti, u li għaldaqstant, skont il-Qorti Ċiprijotta ikkommettiet reati skedati li jġorru piena ta’ tmintax-il sena priġunerija.
Aqra aktar

Arrestati fuq serq vjolenti

Żewġ irġiel minn Ħal-Qormi inżammu arrestati wara li tressqu l-qorti akkużati b’żewġ serqiet vjolenti minn handbags fuq anzjani. Saħansitra anzjana sofriet ġrieħi gravi.

Aqra aktar

Send this to a friend