Qorti | One News - Part 7

Notifiki

Raġel ma jinstabx ħati li kien qed jgħix bi qligħ mill-prostituzzjoni

Peter Borg ta’ 39 sena nħeles minn akkużi li kien qed jgħix bil-qligħ mill-prostituzzjoni ta’ tfajla Maltija. Dan minħabba l-fatt li l-allegat prostituta għażlet li ma tixhidx kontrih fil-Qorti biex ma tinkriminax ruħha.

Fl-istess ħin, Borg inħeles minn akkużi li sellef flus b’imgħaxxijiet għoljin, li beżża’ tfajla li se tintuża l-vjolenza fil-konfront tagħha, u li taha fastidju.Aqra aktar

Jinqabdu jisirqu minn ħanut tal-ħwejjeġ f’San Ġiljan

Żewġ Rumeni li tressqu l-Qorti f’pajjiżna tul il-jum tal-Ħamis instabu ħatja ta’ serq minn ħanut tal-ħwejjeġ f’kumpless kummerċjali fl-inħawi ta’ San Ġiljan. Dan il-każ imur lura għall-21 ta’ Diċembru li għadda.

Mircea-Remus Rostas ta’ 44 sena u George-Bodan Crisiean ta’ 29 sena, it-tnejn residenti San Ġiljan, Tal-ewwel kien akkużati ukoll li fil-Milied inqabad bid-droga kannabis. Huwa nstab ħati kemm ta’ serq, kif ukoll ta’ pussess tad-droga.

Il-Maġistrat Gabriella Vella qieset li ż-żewġ akkużati kkoperaw bi sħiħ mal-Pulizija fil-ħin tal-arrest, u kienu lesti jirritornaw l-oġġetti li kienu serqu.

Huma ngħataw sentenza ta’ sentejn ħabs kull wieħed sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €1,262 bejniethom, li trid titħallas fi żmien sitt xhur.

Mixli li stupra lill-eks martu lejlet il-Milied

Libjan li tressaq il-Qorti b’akkuża li stupra lill-eks martu, li tiġi wkoll omm uliedu, ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest u kellu mposti fuqu ordnijiet stretti mill-Qorti. Il-każ allegatament seħħ f’appartament f’Tas-Sliema lejlet il-Milied.

Fil-Qorti xehed l-Ispettur John Spiteri, li qal li meta l-Pulizija tkellmet mal-akkużat fuq ir-rapport tal-mara, mar wara l-bieb ta’ darha u beda’ jipprova jċemplilha. Fil-Qorti ntqal ukoll li l-akkużat prova jkellem lil xi persuni li mistennija jixhdu fil-każ, u kien qed jippjana biex jitlaq minn Malta.Aqra aktar

Żagħżugħ jintbagħat sitt xhur ħabs wara li seraq lill-ġirien tiegħu

Żagħżugħ Bormliż ta’ 26 sena ntbagħat sitt xhur ħabs wara li nstab ħati li seraq lill-ġirien tiegħu biex jiffinanzja l-vizzju tad-droga li għandu. Leslie Farrugia ġie mixli fil-Qorti li fi spazju t’għaxart ijiem seraq djar viċin fejn joqgħod hu.

Huwa ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu aktar qabel hekk kif huwa kien taħt il-libertà kundizzjonata fuq garanzija personali ta’ €5,000. Huwa seraq numru t’oġġetti ta’ valur, fosthom pittura.

Waqt l-għoti tas-sentenza, il-Maġistrat Joe Mifsud saħaq li huwa jittama li l-perjodu fil-ħabs ikun bidu ġdid ta’ rijabilitazzjoni għaż-żagħżugħ li wkoll ġie ordnat li jirċievi tliet snin ta’ trattament biex jegħleb il-vizzju tad-droga.

Infaqa’ jibki fl-awla hu u jaffaċċja akkużi ta’ vjolenza domestika

Raġel ta’ 32 sena minn Tal-Pietà ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-Qorti b’akkuża ta’ vjolenza domestika.

Viżibilment emozzjonat fl-awla, tant, li nfaqa’ jibki quddiem il-Maġistrat Yana Micalled Stafrace, ir-raġel affaċċja akkużi li għamel użu mhux xieraq ta’ tagħmir elettroniku, u kkawża biżà fuq mara li se tintuża l-vjolenza kontriha. Fl-istess ħin huwa kien mixli li kiser ordni tal-protezzjoni li kienet tat il-Qorti biex ma jikkuntattjax lill-vittma. Aqra aktar

Iwieġbu ħatja li ma ddikkjarawx aktar minn €21,000 qabel kienu se jħallu Malta

Hany Abdellatif Tawfik Elkhaniny ta’ 42 sena u Ahmed Mohamed Elsayed Shaaban Egy ta’ 44 sena mill-Eġittu wieġbu ħatja li qabżu bi ftit l-ammont ta’ flus permessibbli bil-liġi li wieħed jista’ ma jiddikkjarax hu u jgħaddi mill-Ajruport. Huma kienu arrestati fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta ftit qabel ma kienu se jaqbdu titjira lejn l-Eġittu. Egy nqabad b’€10,933, filwaqt li Elkhaniny nqabad b’€10,700. Aqra aktar

Send this to a friend