Qorti | One News - Part 4

Notifiki

Ma fadalx aktar xhieda fil-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta’ Hugo Chetcuti

L-Erbgħa ntemmet il-kumpiazzjoni fil-konfront ta’ Bojan Cmelik, is-Serb li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ Hugo Chetcuti f’Lulju tas-sena l-oħra.

Kien l-Ispettur Elliot Magri, li f’isem il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant iddikjara fil-qorti li l-Prosekuzzjoni ma għandhiex iżjed xhieda xi tressaq fil-konfront ta’ Cmelik, dan hekk kif diġa ressqet ix-xhieda kollha.

L-aħħar xhud kellhu jkun t-Tabib Christian Camenzuli, li mill-każ l’hawn mar ikompli jistudja l-Ingilterra u għandu minn tal-anqas sena sħiħa fir-Renju Unit.

L-Avukat Joe Giglio f’isem il-Parti Ċivili talab ukoll lill-Qorti biex l-aħħar xhud li hu Dr. Camenzuli ma jixhidx u l-Avukat Ġenerali ma jinsistix li dan jixhed. Il-Każ ġie aġġornat għal 25 ta’ Frar li ġej.

Fil-Qorti l-Prosekuzzjoni li qed tmexxi l-każ fil-konfront ta’ Bojan Cmelik iddikjarat li ma fadalx iżjed xhieda fil-każ. Kien l-Ispettur Elliot Magri, li f’isem il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant iddikjara fil-Qorti li l-prosekuzzjoni m’għandhiex iżjed xhieda xi tressaq fil-konfront ta’ Cmelik, dan hekk kif diġà ressqet ix-xhieda kollha.

L-aħħar xhud kellhu jkun t-Tabib Christian Camenzuli, li mill-każ l’hawn mar ikompli jistudja l-Ingilterra u għandu minn tal-anqas sena sħiħa fir-Renju Unit.

L-Avukat Joe Giglio f’isem il-Parti Ċivili talab ukoll lill-Qorti biex l-aħħar xhud li hu Dr. Camenzuli ma jixhidx u l-Avukat Ġenerali ma jinsistix li dan jixhed. Il-Każ ġie aġġornat għal 25 ta’ Frar li ġej

Jinżamm arrestat wara li nqabad jaħbi 142 kapsula mimlija kokaina

Raġel ta’ 33 sena mill-Ħamrun inżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti mixli bi trafikkar u pusses ta’ droga, fost oħrajn ta’ 142 kaspola allegata kokaina f’karozza li kien qed isuq fil-Fgura, kif ukoll bi 11.5 kilo ħaxixa suspetta kannabis.

L-Ispettur Kevin Pulis mill-Iskwadra ta’ kontra d-droga spjega kif l-arrest seħħ it-Tlieta waranofsinhar, wara suspett li l-Pulizija kellha li Axisa seta qed jittrafika d-droga. Fil-fatt hi waqfitu fil-Fgura. L-Ispettur Pulis spjega wkoll li ż-żagħżugħ ikkopera mal-Pulizija tant li waslet biex interċetat 11 il-kilo oħra droga.Aqra aktar

Kien ilu jinżamm arrestat 16-il xahar fuq traffikar ta’ droga u pussess ta’ pornografija tat-tfal

Keith Desmond Falzon, raġel ta’ wieħed u erbgħin sena minn Birżebbuġa ngħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta’ €5,000 u garanzija personali ta’ €20,000 wara li ġie mixli bi traffikar ta’ droga u li kellu materjal pornografiku tat-tfal. Huwa kien ilu jinżamm arrestat għal dawn l-aħħar sittax-il xahar.

Falzon kien tressaq il-qorti mill-pulizija wara rejd li kienet għamlet f’Awwissu ta’ sentejn ilu f’garaxx tal-akkużat f’Birżebbuġa stess. Fil-garaxx instabu flus kontant, materjal pornografiku illegali u droga.

L-Imħallef Giovanni Grixti laqa’ t-talba tad-difiża għall-ħelsien mill-arrest wara li qies li għadda żmien biżżejjed biex il-Prosekuzzjoni tressaq ix-xhieda tagħha, fosthom tfal vulnerabbli li setgħu kienu vittmi ta’ abbuż sesswali iżda li kienu għadhom ma telgħux jixhdu.

Eks impjegat tal-GO ħati li seraq id-dawl minn sub station tal-kumpanija

Edward Dominic Polidano ta’ 32 sena ngħata s-sentenza ta’ 13-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn. Dan wara li nstab ħati li seraq id-dawl minn substation tal-kumpanija GO, f’Wied Rini, il-Baħrija.

Fil-Qorti nstemgħa kif is-Sur Polidano, li kien jaħdem mal-istess kumpanija kien iqatta’ l-ħin liberu fil-kamra ta’ sieħbu, Alexander Schembri.Aqra aktar

Adrian Delia kien qabbad lil Manuel Delia jaħdem għalih

It-tim tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, kien qabbad lil Manuel Delia biex jikteb artikli għall-istess Adrian Delia. Dan fis-sajf ta’ sentejn ilu meta Adrian Delia kien qed jikkampanja biex isir kap. B’hekk fl-istess żmien li Adrian Delia kien qed jgħajjar “biċċa blogger” lil Daphne Caruana Galizia fl-attivitajiet tiegħu jikteb f’ismu kien hemm dak li llum jgħid li jrid ġustizzja għall-istess blogger.

Kien iċ-ċermen eżekuttiv ta’ MediaLink Communications Pierre Portelli li fil-Qorti xehed kif Manuel Delia kien dak imsejjaħ “ghostwriter” għall-Kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Ix-xhieda kienet qed issir f’kawża ta’ libell li Manuel Delia fetaħ kontra l-editur ta’ Media.Link, Robert Cremona.

Portelli qal li hekk kif Adrian Delia rebaħ Manuel Delia staqsih għal pagament. Fil-Qorti Pierre Portelli semma wkoll li lil Manuel Delia kien riedu editur imma kien talbu paga doppju ta’ li offrilu.

Ix-xhieda fil-qorti tefgħet dawl ġdid fuq kif isiru l-affarijiet fiċ-ċrieki tal-poter tal-Partit Nazzjonalista u kif Adrian Delia kien qed jipprova jżomm qrib tiegħu l-establishment li fid-deher kien qed jgħid li se jneħħih. Dan sakemm xi ħaġa marret ħażin u Manuel Delia u l-grupp li jmexxi ħarġu jitolbu għar-riżenji ta’ Adrian Delia.

Filwaqt li Adrian Delia attakahom f’iktar minn okkażjoni waħda. Għalkemm xi minn daqqiet jipprova wkoll jintgħoġob magħhom it-tama li jiġbor xi ftit appoġġ.

Laqat lil sieħbu bi flixkun tal-ħġieġ u fajjarlu daqqa ta’ ponn

Justin Agius kien illiberat minn akkużi li darab gravi lil Arlen Dimech u għamillu farret fuq ħuġbejh waqt ġlieda fi stabbiliment f’Paceville.

Il-każ jeħodna lura għat-18 ta’ Ottubru li għadda, meta għall-ħabta tat-03:30, Dimech pprova jwaqqaf lil xi tfajliet milli jiġġieldu u qala’ daqqa ta’ ponn. Fis-saħna tal-mument huwa fajjar daqqa ta’ flixkun u laqat lil sieħeb l-akkużat, li taf daqqa ta’ ponn quddiem il-Pulizija tal-istabbiliment.Aqra aktar

Missier u iben jintbagħtu 6 snin ħabs wara li rmew materjal kimiku fil-baħar

Antonio Palumbo, is-sid ta’ dik li kienet it-tarzna ta’ Malta, flimkien ma’ ibnu Raffaele, ġew ikkundannati sitt snin ħabs wara li nstabu ħatja ta’ rimi illegali ta’ materjal fil-baħar Sqallin.

Iż-żewġ negozjanti flimkien ma’ seba individwi oħra nstabu ħatja ta’ dan fil-Qorti ta’ Messina. Il-Qorti qalet kif il-membri tal-familja Palumbo għinu jiffaċiltaw il-proċess sabiex jintrema materjal fil-baħar bejn l-2011 u l-2013.Aqra aktar

Raġel jinżamm arrestat wara li nqabad b’2kg kokaina

Brażiljan ta’ 39 sena inżamm arrestat wara li fil-Qorti wieġeb mhux ħati li mporta żewġ kilogrammi droga kokaina.
Il-Brażiljan twaqqaf fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta il-Ħadd wara nofsinhar għall-ħabta tas-14:15, meta kien għadu kemm wasal f’pajjiżna abbord titjira minn Larnaca.

Huwa ġie nnotat jaġixxi b’mod suspettuż dan hekk kif kien qed iħossu aġitat waqt li kien qiegħed jistenna wara persuna oħra għall-kontrolli tal-passaporti.

Ir-raġel twaqqaf mill-Uffiċjali tas-Sigurtà tal-ajruport fejn saret tfixxija fuqu. Jirriżulta li fuq persuntu nstabu erba’ pakketti droga kokaina.

Din is-sustanza instabet f’saqajn l-imputat li kellu tape kannella oħxon jorbot iż-żewġ pakketti li nstabu fuq kull sieq. Fil-qorti l-imputat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih fosthom ta’ pussess aggravat tad-droga u importazzjoni tal-istess sustanza.

Il-Maġistrat tal-Għassa Dr Ian Farrugia ċaħad it-talba għal-libertà proviżorja u ordna sabiex ir-raġel jinżamm fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin.

L-investigazzjoni qed titmexxa mill-pulizija tal-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga.

Jinżamm arrestat wara li nqabad jisraq minn diversi karozzi madwar Malta

Christopher Borg ta’ 39 sena minn Ħ’Attard baqa’ jinżamm arrestat wara li ġie akkużatt li bejn il-21 ta’ Diċembru tas-sena l-oħra u s-17 ta’ Jannar ta’ din is-sena, wettaq diversi serqiet minn karozzi f’lokalitajiet differenti madwar Malta.

Borg ammetta l-akkużi miġjuba kontrih mill-Prosekuzzjoni, li tmexxiet mill-ispettur Roderick Agius. Fost dawn l-akkużi kien hemm diversi serqiet li wettaq minn vetturi differenti f’Ħal Qormi, f’Ħaż Żebbuġ, f’Ħ’Attard kif ukoll fis-Siġġiewi, fejn l-ammont ta’ dawn jammonta għal €116.47

L-avukat difensur Joseph Brincat qal li Borg għandu prospetti kif ukoll problemi, fosthom dik tad-droga. Żied jgħid li Borg lest li jibda l-programm iżda ma jixtieqax imur il-ħabs. Kompla, billi qal li Borg diġà esperjenza tliet snin ħabs, u li bniedem bħal dan ma nagħlmuhx billi nibgħatuh il-ħabs għax b’hekk ma jissolva xejn.

Min-naħħa tagħha, il-prosekuzzjoni qalet li hi konxja li Borg għandu bżonn jagħmel il-programm, iżda fakkret ukoll li l-akkużat ġa prova jagħmlu iżda ma rnexxilux.

Quddiem il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Monica Vella, l-akkużat wera x-xewqa li jibda l-programm fl-Oasi f’Għawdex.

Il-Maġistrat talbet għal pre-sentencing report fi żmien 15-il ġurnata u ddiferiet il-kawża għall-1 ta’ Frar.

Send this to a friend