Qorti | One News - Part 2

Notifiki

Malti jitressaq il-Qorti wara li ttraffika mara barranija għall-prostituzzjoni

John Saliba ta’ 56 sena ingħata sentenza sospiża ta’ ħabs wara li ammetta li ttraffika mara barranija għal skopijiet ta’ prostituzzjoni f’pajjiżna. Il-każ imur lura għal Lulju tal-2013, u ma’ Saliba kienu akkużati żewġ persuni oħra.

Saliba u wieħed minn dawn il-persuni kienu akkużati wkoll li għexu mill-flus li daħlu mill-prostituzzjoni ta’ persuni barranin, filwaqt li kienu qed imexxu burdell f’Tas-Sliema bl-isem Blue Moon. Il-Maġistrat Josette Demicoli kkunsidrat li Saliba issa biddel ħajtu, hekk kif qed jaħdem, għandu familja u ma reġax għamel reati oħra.

Fid-dawl li meta Saliba għamel ir-reati il-pieni kienu inqas ħorox, il-Qorti għażlet li tapplika lilhom, u għalhekk ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €465.

FILMAT: Delia jikkonferma li ma jridx jitlob investigazzjoni dwar l-akkużi serji fil-konfront tiegħu

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia reġa’ irrifjuta li jmur għand Maġistrat u jitlob inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet serji, li ilu jiffaċja sa mit-tellieqa għall-ħatra ta’ Kap Nazzjonalista. Kienet il-blogger Daphne Caruana Galizia li ftit tal-ġimgħat qabel inqatlet allegat li Adrian Delia daħħal aktar minn miljun ewro f’kont f’bankarju f’Jersey ġejjien miċ-ċirku ta’ prostituzzjoni f’Londra.

Dan permezz ta’ kont bankarju li kellu f’ismu u li fih suppost kienu qed jidħlu flus minn kirijit ta’ proprjetajiet f’Londa. Huwa allegat li f’dan il-kont kienu jidħlu 20,000 lira Ingliża kull xahar. Minn dakinhar, Delia dejjem irrifjuta li jitlob inkjesta dwaru.Aqra aktar

Jammetti li ntrikeb mill-vizzju tal-pornografija tat-tfal u jitlob l-għajnuna tal-Qorti

Raġel ta’ 44 sena mis-Siġġiewi talab l-għajnuna tal-Qorti biex jegħleb il-vizzju li għandu għall-pornografija tat-tfal wara li tressaq il-Qorti minħabba li nstab ammont kbir ta’ pornografija tat-tfal fil-kompjuter tiegħu.

Kevin Mifsud affaċċja akkużi li żamm ritratti u filmati ta’ persuni taħt l-età jwettqu atti sesswali. Minn investigazzjonijiet li għamlet il-Pulizija jidher li t-tfal li jidhru fir-ritratti u l-filmati m’humiex Maltin, u li dawn kienu b’xi mod tniżżlu minn siti elettroniċi.

Mifsud ammetta l-akkużi miġjuba kontrih, bl-avukati difensuri jgħidu li r-reat huwa riżultat ta’ problema psikoloġika, u talbu li l-Qorti tipprovdi l-għajnuna li l-akkużat għandu bżonn. Kevin Mifsud ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin, li matulhom se jingħata sessjonijiet ta’ psikoterapija u kura medika oħra li għandu bżonn.

Il-Qorti ordnat ukoll li tkun ikkonfiskata l-pornografija li nstabet fuq il-kompjuter tal-akkużat, u titħassar.

Rumen jitressaq il-Qorti wara li kkawża ħsara fuq mutur u faċċata ta’ dar fir-Rabat

Raġel li kkawża ħsara fuq mutur u faċċata ta’ dar waqt li kien xurban, ingħata sentenza sospiża ta’ ħabs wara li ammetta l-akkużi miġjuba kontrih fil-Qorti.

Vasile Frumuzache, li huwa Rumen u għandu 29 sena, spiċċa arrestat mill-Pulizija s-Sibt li għada wara li nstab rieqed f’karozza ta’ xi ħadd ieħor. Fil-Qorti ntqal li tul il-lejl, l-akkużat ikkawża ħsara lil mutur u faċċata ta’ dar fi Triq il-Kulleġġ, ir-Rabat, ħarab minn fuq il-post, u nstab xi ħin wara rieqed f’karozza ftit metri ‘l bogħod mill-post tar-reat.

Id-difiża qalet li l-akkużat kien lest iħallas id-danni, minkejja li ma ssemmiex ammont fil-Qorti. L-akkużat ammetta l-akkużi miġjuba kontrih, u ġie kkundannat 14-il xahar ħabs sospiżi għal sentejn.

George Degiorgio b’allegazzjoni dwar trattament ‘degredanti’ fil-ħabs

George Degiorgio, wieħed mit-tliet irġiel li qed jiġu akkużari bil-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia, qed jakkuża lid-Direttur tal-ħabs ta’ Kordin bi trattament degredanti.

F’ittra ġudizzjarja, Degiorgio qed jallega li ma tħalliex jieħu t-trattament li kellu bżonn għal uġigħ fi spalltu. Huwa qal li l-uffiċjali tal-ħabs ma tawx kas il-kundizzjoni tiegħu u tawh biss mediċina għall-uġigħ bħala mezz ta’ kura temporanja. Qal ukoll li minkejja li għadda d-dettalji tat-tabib tiegħu lill-uffiċjali, huma baqgħu passivi.

L-avukat ta’ Degiorgio qal li skont il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, u fin-nuqqas ta’ kura medika ekwa, il-proċeduri ttieħdu mingħajr ebda twissija.

Kirurgu ordnat iħallas kumpens wara li kkawża diżabbiltà ta’ 75% fuq pazjent waqt intervent mediku

Kirurgu kien ordnat iħallas aktar minn €123,000 f’kumpens wara li mexxa operazzjoni biex jikkura problema f’dahar pazjent, iżda ħallih ipparalizzatt mill-għonq ‘l isfel.

Lawrence Mercieca, il-pazjent li meta saret l-operazzjoni kellu 56 sena, sofra 75% diżabbiltà f’Lulju tal-2001 meta saret operazzjoni f’daharu mmexxija mill-kirurgu Antoine Zrinzo.

Il-Qorti semgħet kif il-pazjent ikkonsulta mal-kirurgu, li qallu li qed isofri xi irregolaritajiet fis-sinsla ta’ daharu. Huwa ordna li ssirlu MRI biex tikkonferma l-kundizzjoni qabel mal-pazjent intbagħat jagħmel l-operazzjoni.Aqra aktar

L-AG jsostni li l-inkjesta Egrant m’għandhiex tiġi ppubblikata issa biex ma tippreġudikax l-investigazzjonijiet tal-Pulizija

L-Avukat Ġenerali Peter Grech reġa’ sostna fil-Qorti li r-rapport tal-inkjesta Egrant m’għandux jiġi ppubblikat b’mod sħiħ biex ma jiġux ippreġudikati investigazzjonijiet li għaddejjin mill-pulizija u anke minħabba kontijiet bankarji ta’ terzi li jissemmew fl-inkjesta. Dr Grech qal dan waqt it-trattazzjoni fil-kawża li fetħalu l-Kap tal-Oppożizzjoni biex jagħtih kopja sħiħa tal-inkjesta Egrant.

Inkjesta li sabet li saret gidba fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat, martu u familtu meta ġie allegat li l-kumpanija Egrant hija tal-familja Muscat. Bl-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil mexxa kampanja fuq din il-gidba ċċertifikati fil-konfront tal-Prim Ministru u martu.Aqra aktar

Ġiet Malta biex issib raġel u tazzetta- mentri allegat li daħlet f’ċirku ta’ prostituzzjoni

Simona Ortansa Bostan, Rumena ta’ 34 sena, ġiet illiberata mill-akkużi kollha miġjuba kontriha wara li l-Qorti ddikjarat li ma kienx hemm biżżejjed provi fil-konfront tagħha. Il-każ imur lura għal 20 ta’ Novembru tal-2006 f’Għawdex.

Bostan kienet akkużata li ħajret lill- Leila Cadir magħrufa bħala Giorgina ta’ 19-il sena għall-prostituzzjoni u li ttraffikatha għall-istess skopijiet.

Fix-xhieda tal-Prosekuzzjoni, intqal li r-Rumena ta’ 19-il sena ġiet Malta bil-ħsieb li ssib raġel u tazzetta miegħu mentri fil-verità daħlet f’ċirku ta’ prostituzzjoni.

Send this to a friend