Qorti – Page 132 – One News

Notifiki

Informazzjoni li daħħlet lil żagħżugħa Ħamruniża fl-inkwiet

Żagħzugħa residenti l-Ħamrun ma nstabitx ħatja li mingħajr awtorizzazzjoni, ħadet fil-pussess tagħha xi data, software jew dokumentazzjoni, jew li għamlet użu minnhom, wara li telqet il-kumpanija kummerċjali li magħha kienet tahdem.

Il-kumpanija kummerċjali akkużat lit-tfajla li ma kelliex jedd tibgħat din l-informazzjoni lilha innifisha mill-kompjuter tax-xogħol, ghax b’hekk hija setgħet għamlet użu minn informazzjoni li ma kinitx tagħha.

Id-dokumentazzjoni imsemmija huwa ktieb li jingħata lil kumpaniji tal-assiguirazzjoni bil-għan li jigi stabbilit il-valur fis-suq ta’ kull vettura, biex b’hekk ikunu jistgħu jagħtu parir lil klijenti li jkunu bi ħsiebhom jassiguraw il-vettura tagħhom magħhom.

Aqra aktar

Ħati li seraq koppja minn lukanda

Żewġt Għawdxin ingħataw probation ta’ tlett snin u xogħol fil-komunita mill-Qorti t’ Għawdex wara li nstabu ħatja ta’ serq minn koppja fil-lukanda Kempinski f’ San Lawrenz. Il-każ imur lura għal April tal-2013 meta Anthony Fenech ta’ 38 sena mir-Rabat, li dak iż-żmien kien impjegat fil-lukanda, u Rodney Farrugia ta’ 26 minn Għajnsielem, kienu akkużati li serqu żewġ arloġġi, kartiera, u flus kontanti mill-koppja li kellha apartament fil-lukanda.

Aqra aktar

Ċamata u ħabs għal żewġ subien

Żewġ żgħażagħ ta’ sittax u sbatax-il sena intbagħtu l-ħabs wara li nstabu ħatja ta’ erba’ serqiet ta’ kartieri t’ anzjani f’ okkazjonijiet differenti. Is-subien kienu akkużati wkoll li kkawżaw ġrieħi ħfief fuq wieħed mill-vittmi tagħhom.

Aqra aktar

Sindku tal-PN ried il-liċenzja lura wara li saq xurban

Għas-Sindku tar-Rabat Għawdex, l-Avukat Samuel Azzopardi, ma kienx biżżejjed li reġa’ nħatar sindku wara li saq xurban u rrifjuta li joqgħod għal test tan-nifs. Dan għax talab lill-Qorti ta’ Għawdex biex, minkejja din il-ħtija f’każ fejn setgħu weġġgħu n-nies, tinħafirlu s-sospensjoni tal-liċenzja; sospensjoni ta’ sitt xhur.Aqra aktar

Send this to a friend