Qorti – Page 129 – One News

Akkużat li għen lil bint l-Imnieħru tisraq flus il-ġenituri tagħha

Il-Maġistrat Ian Farrugia sema’ l-aħħar argumenti f’każ fejn ċertu Luke Farrugia qed ikun akkużat li għen lil bint Mario Camilleri l-Imnieħru, illum mejjet, tisraq lil ġenituri tagħha.

Is-somma li allegatament kienet misruqa titla’ għal kważi LM 30,000. Farrugia huwa akkużat b’kompliċità fuq is-serq ta’ LM19,000. Sarah Camilleri kienet kisbet il-maħfra ta’ omma iżda Farrugia għadu qed jiffaċja l-ġustizzja akkuża b’kompliċità u li gawda mill-istess flus.

Aqra aktar

Akkużat li hedded Pulizija

Raġel ta’ 26 sena mill-Gana u residenti Marsalforn ingħata sentenza ta’ sitt xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li ammetta fil-Qorti li hedded uffiċċjal tal-Pulizija.
Aqra aktar

Afrikan akkużat bi frodi

Afrikan ta’ 35 sena li joqgħod Tas-Sliema, qed jinżamm arrestat wara akkużi ta’ frodi b’dannu għal Spanjola ukoll residenti Malta.Huwa qed jiġi akkużat li f’Lulju tas-sena l-oħra qarraq bil-mara billi qal li kien negozjant, u kkonvinċiha tagħti mal-ħmistax –il elf ewro fi flus biex jiġu investiti. Akkużi li huwa ċaħad.

Aqra aktar

Jinqabad jipprova juża passaport ta’ ħaddieħor

Libjan intbagħat sitt xhur ħabs wara li prova juża l-passaport ta’ xi ħadd ieħor. Il-każ seħħ nhar il-ħadd meta fic-check in tal-ajruport il-Libjan wera passaport li ma kienx tiegħu. Wara li ħarab għal darba tnejn il-mistoqsija diretta jekk l-akkuża kontrih hijiex minnha, l-Libjan wieġeb li ma kienx jaf li ma tistax tuza l-passaport ta’ ħaddiehor.

Aqra aktar

Proposta bidla fil-liġi tal-medjazzjoni

Permezz ta’ emendi proposti f’whitepaper imressqa mill-gvern, il-liġi tal-medjazzjoni se tkun aġġornata biex issir aktar aċċessibbli u tiffaċilita t-triq għall-partijiet li jagħżlu riżluzzjoni amikevoli tat-tilwim.

Il-White Paper tipproponi li l-proċess ta’ medjazzjoni isir obbligatorju, iżda l-partijiet xorta jkollhom l-opportunità li ma jużawhx.

Bil-għan li l-medjazzjoni issir iktar popolari f’ oqsma oħra taċ-ċivil, l-emendi jniedu proġett pilota li tħeġġeġ lill-partijiet involuti f’ tilwima dwar il-kera biex minflok imorru quddiem il-board li jirregola l-kera, li s’issa huwa l-ewwel rikors, jgħaddu quddiem iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni.

Aqra aktar

Send this to a friend