Qorti – Page 127 – One News

Notifiki

Xogħol fil-komunità għal pensjonant Għawdxi

Pensjonant Għawdxi ġie ordnat jagħmel 100 siegħa ta’ xogħol fil-komunità, u jħallas €4000 f’danni lil koppja anzjana. Dan wara li Victor Camilleri instab ħati ta’ frodi bi flus fdati lilu biex jinvestihom f’isem il-koppja msemmija.

Aqra aktar

Tlettax-il sena ħabs u €23,000 multa

Tlettax-il sena ħabs u €23,000 multa għal raġel mixli bit-traffikar ta’ ħmistax-il kilo kannabis, 537 pillola ecstasy, u 10 grammi kokaina. Jason Farrugia, ta’ 33 sena minn San Ġiljan, wieġeb ħati għall-akkużi li jmorru lura għal bejn l-2009 u 2011.

Aqra aktar

Jgħid li qatlu lil martu quddiemu

Andrew Mangion, akkużat bil-qtil ta’ Eleanor Mangion Walker, qal li żewġt’irġiel armati qatlu lil martu quddiemu meta kienet ħierġa mill-garaxx fis-Swieqi.

Mangion, li għandu 40 sena, qed iwieġeb mhux ħati li qatel lill-mara, li l-ġisem bla ħajja tagħha nstab f’maħżen f’Ħal Qormi fi 3 ta’ Lulju. Kien l-ispettur Keith Arnaud li xehed quddiem il-Maġistrat Doreen Clarke kif Mangion talab lil zijuh biex iġorru l-ġisem mejjet, b’dan tal-aħħar imur jirrapporta lill-pulizija.

Aqra aktar

Informazzjoni li daħħlet lil żagħżugħa Ħamruniża fl-inkwiet

Żagħzugħa residenti l-Ħamrun ma nstabitx ħatja li mingħajr awtorizzazzjoni, ħadet fil-pussess tagħha xi data, software jew dokumentazzjoni, jew li għamlet użu minnhom, wara li telqet il-kumpanija kummerċjali li magħha kienet tahdem.

Il-kumpanija kummerċjali akkużat lit-tfajla li ma kelliex jedd tibgħat din l-informazzjoni lilha innifisha mill-kompjuter tax-xogħol, ghax b’hekk hija setgħet għamlet użu minn informazzjoni li ma kinitx tagħha.

Id-dokumentazzjoni imsemmija huwa ktieb li jingħata lil kumpaniji tal-assiguirazzjoni bil-għan li jigi stabbilit il-valur fis-suq ta’ kull vettura, biex b’hekk ikunu jistgħu jagħtu parir lil klijenti li jkunu bi ħsiebhom jassiguraw il-vettura tagħhom magħhom.

Aqra aktar

Ħati li seraq koppja minn lukanda

Żewġt Għawdxin ingħataw probation ta’ tlett snin u xogħol fil-komunita mill-Qorti t’ Għawdex wara li nstabu ħatja ta’ serq minn koppja fil-lukanda Kempinski f’ San Lawrenz. Il-każ imur lura għal April tal-2013 meta Anthony Fenech ta’ 38 sena mir-Rabat, li dak iż-żmien kien impjegat fil-lukanda, u Rodney Farrugia ta’ 26 minn Għajnsielem, kienu akkużati li serqu żewġ arloġġi, kartiera, u flus kontanti mill-koppja li kellha apartament fil-lukanda.

Aqra aktar

Ċamata u ħabs għal żewġ subien

Żewġ żgħażagħ ta’ sittax u sbatax-il sena intbagħtu l-ħabs wara li nstabu ħatja ta’ erba’ serqiet ta’ kartieri t’ anzjani f’ okkazjonijiet differenti. Is-subien kienu akkużati wkoll li kkawżaw ġrieħi ħfief fuq wieħed mill-vittmi tagħhom.

Aqra aktar

Send this to a friend