Qorti | One News

Notifiki

Kissirlu żewġ sinniet għaliex qal li ħarislu lejn it-tfajla

Taljan ta’ 27 sena instab ħati li agredixxa u weġġa’ gravi lil Uffiċjal tal-Pulizija li fil-ħin li seħħ il-każ kien ‘off-duty’.
Il-każ seħħ fis-sigħat bikrin tas-6 ta’ Lulju ta’ sentejn ilu f’San Ġiljan, meta t-Taljan, Alessio Minelli kien mat-tfajla tiegħu viċin il-karozza tagħhom li kienet ipparkjata. Jidher li dak il-ħin il-koppja ma setgħux isibu ċ-ċwievet u nqala’ argument bejniethom.

Fix-xhieda tiegħu il-Pulizija rrakkonta kif dakinhar kien ma’ sieħbu, li kien se jwasslu d-dar bil-karozza tiegħu. Qal li sieħbu daħal fil-karozza, iżda hu baqa’ barra, peress li kien qed jiekol wrap u ma riedx iħammiġlu. Sacco kompla jgħid li t-Taljan kien mar fuqu u bl-Ingliż staqsih għalfejn kien qed iħares lejn it-tfajla tiegħu. Sacco qal li ċaħad, iżda Minelli tajjarlu r-wrap minn idu u qabad jagħtih.Aqra aktar

Taljan ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest wara li ġie arrestat fuq mandat Ewropew

Taljan li huwa s-sid ta’ kumpanija tal-iGaming ibbażata f’Malta, ma ingħatax il-ħelsien mill-arrest wara li ġie arrestat abażi ta’ mandat t’arrest Ewropew.

Ir-raġel ta’ 43 sena li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti, ġie arrestat fid-dar tiegħu fis-Swieqi hekk kif saret talba mis-sistema ta’ informazzjoni tas-Schengen wara talba ta’ estradizzjoni u mandat ta’ arrest minn qorti f’Redgio Calabria.

L-Avukat Matthew Xuereb qal li r-raġel kellu jiffaċċja 7 snin ħabs fl-Italja, u oġġezzjona għall-ħelsien minħabba li l-proċeduri kienu għadhom fi stadju wisq bikri biex ir-raġel jinħeles mill-kustodja.

Raġel ikkundannat sena ħabs wara li nstab ħati ta’ pussess u traffikar tad-droga

Mario Farrugia ta’ 38 sena minn Santa Venera nstab ħati ta’ pussess u traffikar tad-droga kokaina u eroina. Il-każ imur lura għal Marzu tal-2009, meta il-Pulizija kienu sabu droga u affarijiet relatati mad-droga fid-dar ta’ Farrugia.
Ir-raġel huwa ukoll riċediv.

Il-Maġistrat Neville Camilleri sab lil Farrugia ħati u kkundannah sena ħabs. L-akkużat kien ordnat ukoll iġallas multa ta’ €1,500.

Żagħżugħ jinżamm arrestat wara li seraq mid-dar ta’ koppja anzjana

Żagħżugħ ta’ 19-il sena mill-Ħamrun inżamm arrestat wara li ġie akkuzat fost oħrajn b’serq minn residenza ta’ koppja anzjana. Deelian Mifsud li jaħdem fil-kostruzzjoni, tressaq il-Qorti akkuzat li f’Awissu li għaddha seraq ġojjelli u oġġetti oħra minn dar ta’ anzjana ta’ 78 sena, f’Ħ’Attard. Dan bil-konsegwenza li poġġa l-ħajja tal-anzjana fil-periklu, minħabba li hija vulnerabli.

Huwa ġie akkuzat ukoll li fi Frar seraq mobile mingħand raġel fix-xelter soċjali ta’ Birkirkara u li kiser ordni ta’ probation li ingħatat lilu fl-elfejn u sbatax. Mal-pulizija, iż-żagħżugħ qal li hu m’għandux saqaf fuq rasu. Iżda fil-Qorti qal li huwa jgħix m’ommu, u ma spjegax għalxiex qatt ma kien id-dar meta l-pulizija marret biex tkellmu.Aqra aktar

Send this to a friend