qgħad – One News

Notifiki

Tnaqqis ta’ 8% fil-persuni jirreġistraw għax-xogħol


Għad-disgħa xahar konsekuttiv komplew jonqsu n-nies jirreġistraw għax-xogħol b’ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar ta’ Settembru li għadda, il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu bi 8% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Aqra aktar

Ikompli jonqos il-qgħad f’Għawdex

Tnaqqis ta’ 8.7% meta ikkomparat ma’ Awwissu tas-sena l-oħra.

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana laqgħet b’sodisfazzjon l-aħħar ċifri maħruġa mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn ikkonfermaw li l-qagħad f’Għawdex, għal sena oħra, kompla jonqos.

Aqra aktar

Ikompli jonqos il-qgħad – tnaqqis ta’ 19.5%

Ix-xejra tat-tnaqqis fil-qgħad kompliet f’Novembru tas-sena li għaddiet. Ċifri ta’ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika pprovduti mill-aġenzija tax-xogħol Jobs Plus juru li l-ħdax-il xahar tas-sena ntemm b’1,808 persuni jirreġistraw għax-xogħol.

Aqra aktar

Surplus fiskali f’Lulju 2018

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul Lulju li għadda il-Gvern irreġistra surplus finanzjarju ta’ kważi €25 miljun fil-Fond Konsolidat. Is-surplus jirrifletti żieda ta’ €28 miljun fid-dħul tal-Gvern waqt li n-nefqa naqset b’€10 miljun matul Lulju li għadda. Iċ-ċifri tal-NSO juru li matul l-ewwel seba’ xhur tas-sena, id-dħul mit-taxxi kien wieħed b’saħħtu u żdied b’€181 miljun.

Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li fl-ewwel seba’ xhur tas-sena, in-nefqa fuq proġetti kapitali żdiedet bi kważi €23 miljun. Bl-istess mod, in-nefqa rikorrenti żdiedet ukoll, iżda ż-żieda kienet skont dak imbassar għall-perjodu ta’ bejn Jannar u Lulju li għadda. Fuq perjodu ta’ 12-il xahar, id-dejn naqas b’€193 miljun sal-aħħar tal-Lulju li għadda.

B’reazzjoni, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li l-Gvern seta’ jibda t-tieni nofs tas-sena b’surplus. Qal li dan jawgura tajjeb biex il-Gvern jagħlaq is-sena b’surplus. Qal li dħul qawwi mit-taxxi huwa riżultat ta’ tkabbir b’saħħtu fis-suq tax-xogħol flimkien mal-anqas rata ta’ qgħad fl-istorja u żieda konsistenti fil-konsum privat.

Il-Professur Scicluna qal li minkejja tnaqqis qawwi ta’ €65 miljun minn għotjiet tal-Unjoni Ewropea, id-dħul totali żdied bi €98 miljun. Il-Ministeru għall-Finanzi qal li jinsab sodisfatt ukoll bit-tnaqqis konsistenti fid-dejn nazzjonali tant li l-interessi fuq id-dejn naqsu b’aktar minn €4 miljun.

 

Malta bit-tieni l-anqas rata ta’ qgħad fl-UE

Għat-tieni x-xahar konsekuttiv, Malta żammet postha bit-tieni l-anqas rata ta’ qgħad fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.

Ċifri tal-Eurostat juru li f’Novembru li għadda Malta flimkien mal-Ġermanja rreġistraw l-anqas rata ta’ qgħad fiż-Żona Ewro u t-tieni l-anqas rata ta’ qgħad fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.

L-uniku pajjiż b’rata ta’ qgħad inqas minn ta’ Malta kien kien ir-Repubblika Ċeka bi tnejn punt ħamsa fil-mija.

Aqra aktar

Send this to a friend