Il-bord ta’ inkjesta jrid jinvestiga iktar

Il-Gvern laqa’ talba tal-Imħallef Emeritu JD Camilleri għal estensjoni fit-terminu tal-inkjesta li qed imexxi dwar l-allegazzjonijiet li saru f’MaltaToday tad-9 ta’ Ottubru 2016 f’artiklu intitolat ‘Money laundering investigation was not pursued when Fenech Adami’s name cropped up’.

Il-PM fi Strasburgu jispjega l-prijoritajiet tal-Presidenza

Il-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab fi Strasburgu biex jindirizza seduta plenarja fil-Parlament Ewropew u jispjega aktar fid-dettall il-prijoritajiet tal-PresidenzaMaltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Waqt l-intervent tiegħuilPrim Ministru huwa mistenni jidħol fid-dettall dwar il-ħidma li bi ħsiebha tagħmel il-Presidenza Maltija f’oqsma importanti bħall migrazzjonis-sigurta, l-politika tal-viċinat, u s-suq uniku. Mistennijitkellem ukoll fuq temi oħra importanti relatati mal-futur tal-Unjoni Ewropeja bħall-Brexitanke fid-dawl tal-aħħar diskors li sar mill-Prim Ministru Theresa May ilbieraħ.

Aqra aktar

X’inhi l-Presidenza?

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kienet stabbilita mit-Trattat ta’ Liżbona fl-2009, bil-pajjiż li jkollu l-Presidenza jkun responsabbli biex jara li x-xogħol tal-Kunsill ikun qiegħed isir.

Il-Presidenza taħdem fuq bażi ta’ rotazzjoni kull sitt xhur, bil-pajjiż li jkollu l-Presidenza, kbir jew żgħir, ikollu opportunità biex jinfluwenza l-aġenda tal-Unjoni Ewropea.

Min ikun fil-Presidenza jmexxi l-laqgħat kollha tal-Kunsill bl-eċċezzjoni tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin.

Dan jitmexxa mir-Rappreżentant Għoli tal-Affarijiet Barranin, Federica Mogherini.

Il-Presidenza tirrappreżenta wkoll lill-Kunsill fir-relazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan japplika primarjament għar-relazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew biex jilħqu ftehim fuq il-fajls leġiżlattivi.

Tispjega aktar fid-dettal il-ġurnalista ta’ OneNews, Kelly Peplow.

Aqra aktar

Malta fit-tmun fiż-żmien “ideali” – Donald Tusk

Malta hija l-aqwa kollaboratur u qiegħda fit-tmun tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fiż-żmien l-ideali.

Dan stqarru l-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Donald Tusk meta tard waranofsinhar iltaqa’ mal-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat f’Kastilja.

Tusk qal li dan huwa żmien diffiċli għall-Unjoni Ewropea iżda esprima sodisfazzjon li huwa propju pajjiżna li qiegħed jieħu f’idejh il-Presidenza f’dan iż-żmien.

Aqra aktar

“Se tkun sena mimlija affarijiet pożittivi”

Dan kien kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat, waqt riċeviment annwali għall-mezzi tax-xandir li saret ftit tal-ħin ilu.

Il-Prim Ministru qal li t-tmexxija tal-pajjiż tinsabu eċitata għall-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea; esperjenza ġdida għall-pajjiżna.

Aqra aktar

L-Isqfijiet Ewropej f’laqgħa mal-Prim Ministru

“Il-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea toffri lil pajjiżna l-opportunità biex nagħtu imbuttatura qawwija biex nagħtu ħajja ġdida lill-fidi fil-proġett Ewropew. Nawguraw li Malta tkompli ssaħħah u timplimenta l-valuri tad-dinjità umana, d-demokrazija, d-drittijiet tal-bniedem, il-ġustizzja u s-solidarjetà f’sitt prioritajiet ewlenin: il-migrazzjoni, is-sigurtà, is-suq waħdieni, l-inklużjoni soċjali, in-neighbourhood policy, u s-settur marittimu.” Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna f’laqgħa mal-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru  jindirizza lid-diplomatiċi Sloveni

Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega l-prioritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea lid-diplomatiċi kollha Sloveni, li kienu miġbura għal-laqgħa annwali tagħhom f’ Ljubljana.

 Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru qal li l-immigrazzjoni hija l-aktar għadma iebsa li l-Unjoni Ewropea esperjenzat fl-aħħar snin.  Il-Presidenza Maltija hija konxja tan-nuqqas ta’ qbil li jeżisti bejn l-Istati Membri, u qed taħdem biex ikun hemm progress lejn konverġenza.

Aqra aktar

Theresa May aktarx trid lir-Renju Unit jirtira mill-Qorti Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

Mezzi tax-xandir internazzjonali qed jirrapportaw li Theresa May se tressaq pjanijiet biex ir-Renju Unit jirtira mill-konvenzjonijiet stabbiliti mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (EHCR).
Din mistennija tkun fil-qalba tal-kampanja tagħha għall-elezzjoni ġenerali tal-2020, wara li ministri Ingliżi amettew li l-pjanijiet ta’ riforma f’dan il-qasam ġew posposti minħabba Brexit.
Aqra aktar