Prim Ministru – One News

Notifiki

Oppożizzjoni inkonsistenti dwar il-liġi tal-kera

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, immarka l-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni dwar il-liġi tal-kera. Meta fuq ONE Radio kien mistoqsi dwar ir-riforma f’din il-liġi, il-Prim Ministru tenna li ma jistax jifhem kif wara proċess bħal dak ta’ white paper u konsultazzjoni, l-Oppożizzjoni kienet qisha qiegħda taqbel. F’ daqqa waħda, għaliex kien hemm nuqqas ta’ qbil mal-Kamra tal-Kummerċ u mal-MDA, l-Oppożizzjoni biddlet fehmitha. Aqra aktar

“La beħsiebni nirriżenja qabel, la waqt u lanqas wara l-baġit li jmiss”- il-PM


“Jekk wieħed irid jara l-pjan tagħna għal pajjiżna u għall-ekonomija ta’ pajjiżna, imur jara l-manifest elettorali tal-2017. F’kull baġit nimplimentaw parti minn dak il-pjan tagħna. Dak huwa l-pjan għal dawn il-ħames snin f’pajjiżna.” Iddikjara dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat f’intervista fuq ONE radio. Aqra aktar

Impenn biex il-prezzijiet jibqgħu stabbli u baxxi

Kif għamel f’dawn is-seba’ snin il-Gvern se jibqa’ jaħdem biex jistabbilizza l-prezzijiet, u biex fejn hu possibbli, dawn dejjem jonqsu u jibqgħu stabbli. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta f’intervista fuq ONE Radio il-Ħadd filgħodu tkellem dwar iż-żieda fil-prezz tal-fjuwil. Bħal dejjem l-impenn tal-gvern se jibqa’ li jżomm il-prezzijiet stabbli u kemm jista’ jkun baxxi.

Il-Prim Ministru qal li “Il-gvern, kif għamilna f’dawn is-seba’ snin, dejjem ikun qed hemm biex jistabilizza l-prezzijiet u biex il-prezzijiet, fejn hu possibbli, dejjem jonqsu u jibqgħu stabbli. Il-gvern ma jistax jieħu lezzjonijiet mingħand min kien jgħolli l-prezzijiet kull xahar minkejja li jkun hemm roħs kull xahar.

Dan filwaqt li spjega li iż-żieda ta’ din il-ġimgħa kienet iddettata mill-prezz internazzjonali taż-żejt, saħaq dwar l-obbligu tal-gvern li ma jkunx hu li jżied il-piżijiet.

Joseph Muscat sostna:“Fl-aħħar żewġ baġits dan il-gvern għamel xi ħaġa bla preċedent, ma żiedx taxxi. Inħares ‘il quddiem biex fil-baġit li ġej inkomplu nwieżnu, inkomplu ngħinu lil dawk li huma l-iktar fil-bżonn”.

Mistoqsi dwar il-koperazzjoni tal-Gvern Malti biex immigranti interċettati minn vapur Ġermaniż jittieħdu f’pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru qal li din kienet deċiżjoni ta’ sens komun.

Hawn fisser kif il-gvern Ġermaniż iddiskuta mal-Kummissjoni Ewropea  u pajjiżi oħra biex ikunu huma li jieħdu dawn in-nies.

Il-Prim Ministru tenna li “sitwazzjoni bħal dik fejn pajjiżna ma jitgħabba b’ebda piż, imma juri rieda tajba, rieda tajba internazzjonali li tgħin ħafna r-reputazzjoni ta’ pajjiżna, jien ħassejt li b’mod responsabbli, anke għaliex tkun kwistjoni umanitarja, ngħid iva”.

Il-Prim Ministru kkummenta wkoll dwar is-sentenza tal-Qorti fil-każ skandaluż tal-art tal-Lowenbrau. Fakkar li kieku sentenza bħal din ingħatat fuq lil ħadd ieħor li Azzopardi ma tantx għandu grazzja miegħu, kien joħroġ jgħid li għandu jirreżenja. Huwa nnota wkoll li l-Kap tal-Oppożizzjoni fl-ewwel ċans li kellu biex juri li qabad il-barri minn qrunu, żamm kwiet ukoll.

Il-Prim Ministru temm: “Żewġ qrati kkonfermaw li hemm responsabbiltà politika, ħafna kbira, li għandha tintrefa’ minn Jason Azzopardi. Kif qalet il-Qorti, irid jew ma jridx Jason Azzopardi għandu jifhem li kellu jġorr ir-responsabbiltà politika ta’ dak li ġara under his watch”.

 

 

Send this to a friend