Silenzju minn Mario de Marco

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, dalgħodu rrepeta li huwa kuntent b’Salvu Mallia u li l-kandidat tiegħu qed jagħmel biċċa xogħol tajba.

Dikjarazzjoni li tistona mar-reazzjoni tal-Viċi-Kap Mario De Marco li spikka għas-silenzju tiegħu kif jindika l-filmat.

Aqra aktar

Casa: l-ewwel vuċi kontra Malta

David Casa għażel li jkun l-ewwel vuċi kontra Malta, u kien hu bl-ewwel diskors negattiv fil-plenarja fi Strasburgu fejn il-Prim Ministru Joseph Muscat għadu kemm spjega l-prijoritatjiet tal-Presidenza.

Kienu kollha kummenti pożittivi dawk li għamlu l-Presidenti tal-gruppi politiċi u kien biss David Casa, l-MEP f’isem il-Partit Nazzjonalista li tkellem kontra Malta u li ma għamel l-ebda referenza għall-prijoritajiet Maltin tal-Presidenza.

Aqra aktar

Ifarfar mis-self ta’ Zaren Vassallo

Id-deputat Nazzjonalista Claudio Grech għażel li ma jidħolx bejn il-basla u qoxritha meta mistoqsi dwar il-kwart ta’ miljun ewro li Żaren Vassallo għadda lill-Partit Nazzjonalista.

Kwart ta’ miljun li ntqal li huwa self. Self li hemm verżjonijiet differenti dwar jekk tħallasx jew le.

Mistoqsi jekk ux komdu li dan is-self sar ftit jiem wara d-deal tal-art tal-Lowenbrau, Claudio Grech, qal li din hi kwistjoni tal-amministrazzjoni tal-Partit li ma jidħolx fiha.

Insistejna, bid-domanda għax lill Claudio Grech konna qed nitolbuh opinjoni. Hu, bħala deputat nazzjonalista, komdu jew le b’dan il-fatt? 

Lanqas Ċensu Galea, eks Ministru, ma kkummenta dwar dan. Bħal ma baqa’ fommu mitbuq Antoine Borg, li fi żmien li l-PN daħħal il-kwart ta’ miljun ewro kien involut fit-tmexxija finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. 

Aqra aktar

Il-PM fi Strasburgu jispjega l-prijoritajiet tal-Presidenza

Il-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab fi Strasburgu biex jindirizza seduta plenarja fil-Parlament Ewropew u jispjega aktar fid-dettall il-prijoritajiet tal-PresidenzaMaltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Waqt l-intervent tiegħuilPrim Ministru huwa mistenni jidħol fid-dettall dwar il-ħidma li bi ħsiebha tagħmel il-Presidenza Maltija f’oqsma importanti bħall migrazzjonis-sigurta, l-politika tal-viċinat, u s-suq uniku. Mistennijitkellem ukoll fuq temi oħra importanti relatati mal-futur tal-Unjoni Ewropeja bħall-Brexitanke fid-dawl tal-aħħar diskors li sar mill-Prim Ministru Theresa May ilbieraħ.

Aqra aktar

Laqgħa biex issikket, “jixtruhom” b’iktar ħin fuq in-NET u l-101

Laqgħa fid-Dar Ċentrali għall-kandidati tal-Partit Nazzjonalista, li saret ilbieraħ filgħaxija, kellha l-għan li ssikket lil dawk il-kandidati li fl-aħħar ġimgħat tkellmu fil-miftuħ kontra l-kandidatura ta’ Salvu Mallia u l-aġir tiegħu.

Il-Kap sejjaħ lill-kandidati d-Dar Ċentrali u qalilhom li f’dan il-mument il-kandidati għandhom ikunu ffukati kontra Joseph Muscat. Il-messaġġ kien biex ma jiddubitawx mid-deċiżjonijiet li qiegħda tieħu t-tmexxija. Fl-istess ħin fil-laqgħa kienu mwiegħda iktar ħin fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista. Bħala parti minn dan kollu tneħħiet id-deċiżjoni li kandidati tal-Partit ma jkollhomx programmi tagħhom fuq il-midja tal-PN.

Aqra aktar

Chris Said ma jafx x’qed jgħid

Ftit qabel beda jippontifika fl-aġġornament tal-Kamra dwar kemm hu ħali l-Gvern Laburista għax nefaq iżjed minn kemm kien approvat fil-budget tal-2016, il-membru parlamentari nazzjonalista Chris Said qala’ żewġ taptipiet mill-Prim Ministru u oħra mill-Ministru għall-Ambjent waqt il-ħin tal-mistoqsijiet.

Dr Said staqsa lill-Prim Ministru dwar dak li sejjaħ “problema ta’ skular ta’ drenaġġ” fi triq l-Imġarr, in-Nadur. Riedu jgtħidlu meta se jittieħdu l-passi neċessarji biex problema ta’ skular ta’ drenaġġ fi Triq l-Imġarr fin-Nadur li issa ilha diversi ġimgħat u qed toħloq riħa insapportabbli, tiġi rimedjata.

Aqra aktar

“Busuttil ħass li lanqas biss għandu jsemmi l-Air Malta; aħseb u ara kemm kellu pjan għaliha!”

Il-Ministeru għat-Turiżmu fi stqarrija qal li jinnota l-konferenza tal-aħbarijiet li indirizza llum il-Partit Nazzjonalista b’reazzjoni għall-istqarrija ministerjali dwar l-Air Malta li għamel ilbieraħ il-Ministru Edward Zammit Lewis fil-Parlament.

Il-Ministeru jfakkar li, f’inqas minn għaxar xhur, il-Ministru Zammit Lewis għamel tliet stqarrijiet ministerjali dwar l-Air Malta, u kien għad-dispożizzjoni għad-domandi kollha mill-membri tal-Oppożizzjoni.

Innota li huwa ferm ironiku li din l-istqarrija ġejja mid-deputat Claudio Grech, li kien il-Kap tas-Segretarjat tal-Ministru Austin Gatt, liema eks Ministru huwa wieħed mill-protagonisti li wassal sabiex l-Air Malta tħalliet f’sitwazzjoni ta’ falliment. Min-naħa l-oħra, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Antoine Borg kien jieħu ħsieb il-finanżi tal-Partit Nazzjonalista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Għalhekk, wieħed iħalli f’idejn il-pubbliku kemm għandu kredibilità l-Partit Nazzjonalista li jitkellem dwar l-Air Malta.

Aqra aktar

Jirtiraw kawża li fetħu l-Iżvezja

Id-diretturi ta’ Falcon Funds, fosthom l-eks Ministru Tonio Fenech irtiraw kawża li għamlu kontra l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet.

Din kienet waħda mill-miżuri li Tonio Fenech u sħabu fil-bord tad-Diretturi ħadu fl-eqqel tal-investigazzjoni dwar il-fond li qed ikun allegat li uża tattiċi frodulenti fil-konfront ta’ pensjonanti Żvediżi.

Minkejja li l-każ kien ixxokja fl-Iżvezja, l-eks Ministru Tonio Fenech dejjem sostna li kollox sar sew.  Dikjarazzjonijiet f’dan is-sens għamilhom fis-Sajf li għadda, meta għad-domanda “tħoss li mxejtu tajjeb mal-klijenti?” wieġeb “Iva, imxejna b’dak kollu li hu suppost”.

Aqra aktar

Il-PN jinqabad fil-gideb tiegħu stess

  • Il-Partit Nazzjonalista qed jinqabad fil-gideb tiegħu stess

Fil-paniku li għandu bħalissa l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jinqabad fil-gideb tiegħu stess, tant li spiċċa minn ġot-taġen għal ġon-nar, għax issa sar magħruf li jeżistu djun oħra ma’ Zaren Vassallo li jkomplu jqajjmu aktar dubji u suspetti.

Aqra aktar