Partit Laburista – Page 44 – One News

Notifiki

Il-PN sfidat jipprova li s-self ta’ Vassallo tħallas

“Nisfidaw lil Simon Busuttil jippubblika prova ċara li l-loan ta’ kwart ta’ miljun Ewro li kien tahom Zaren Vassallo ftit jiem wara d-deal tal-art tal-Lowenbrau tħallas lura biex jitneħħa kull dubbju.”

Din kienet l-isfida li għamel il-Ministru Owen Bonniċi waqt konferenza tal-aħbarijiet li ndirizza fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.

Il-Ministru tkellem dwar sensiela ta’ dubji li wieħed jistaqsi, wara dak żvelat mill-Awditur Ġenerali. Fosthom staqsa hix konċidenza li wara li nstab il-kompromess fuq l-art tal-Lowenbrau biex Vassallo bena imperu (wara intervent dirett ta’ Jason Azzopardi), Zaren Vassallo ta għotja ta’ €250,000 lill-Partit Nazzjonalista.

“Mhux ovja li jqumu dubji kbar?” qal il-Ministru Bonnici, u staqsa hux kumbinazzjoni li Vassallo xtara l-kumpanija LBM Breweries, bil-patt li jtiru l-kundizzjonijiet tal-art u l-fiddi taċ-ċens, u f’temp qasir il-Gvern qabel li jitħassru l-kundizzjonijiet u jifdi ċ-ċens. Flok issoktaw il-proċeduri legali li beda d-dipartiment tal-artijiet, daħal Azzopardi u qal li jinstab kompromess.

Il-Ministru qal li jqumu dubbji akbar meta l-finanzi tal-PN huma mistura, u biex dawn jitneħħew, sfida lil Simon Busuttil jippublika prova li s-self li tagħhom Vassallo tħallas lura.

Sfidah ukoll jgħid fuq l-iskema taċ-ċedoli jew dejn sigriet li ħadd ma jaf xejn fuqha ħlief minn ħawwad fil-borma u staqsa jekk Zaren Vassallo għandux xi ċedola.

“Simon Busuttil ma jistax jibqa’ mistoħbi, flok jattakka lil ġurnalisti li jsaqsu fuq dan il-każ, għandu jwieġeb aktar u aktar meta dan huwa l-istess persuna li jgħajjar lil kulħadd korrott fosthom riċenti lill-Kummissjoni Ewropea għax approvat il-proġett tal-enerġija” qal il-Ministru Bonnici. Aqra aktar

“Ma’ kull ġurnata li tgħaddi l-Kap tal-Oppożizzjoni qed isir dejjem irrelevanti”

Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li wara li Salvu Mallia, il-kandidat stilla tal-Kap tal-Oppożizzjoni, ma ddejjaq xejn jerġa’ jirrepti dak li qal fuq Hitler, anzi mar oltre’ u semma l-Mussolini u reġa’ rreaferma dak li qal dwar il-pesta wkoll, il-fatt li Busuttil qed jibqa’ b’ħalqu magħluq u m’għamel xejn qed jikkonferma dejjem aktar kemm huwa qed isir irrelevanti.

Aqra aktar

Inġabru aktar minn €7,500,000 fi ftit jiem

Kemm –il darba smajna l-frażi ‘il-poplu malti huwa poplu b’qalb kbira’ u dan jissaħħaħ meta naraw li f’maratoni li jiġbru l-flus għal min hu fil-bżonn, bħall-famuża l-Istrina li kellna m’ilux, kull darba qed naqbżu r-rekord. Iżda, fil-verita, dawn il-figuri huma biżżejjed biex nikkonfermaw kemm għandna qalbna tajba?

Aqra aktar

Beppe Fenech Adami kellu drittijiet u obbligi bħala direttur

Id-Deputat Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami kkonferma l-iktar fatt importanti: Li kien direttur ta’ kumpanija Baltimore Fiduciary Services u allura kellu drittijiet u obbligi. Mill-kumpanija Baltimore kienu għaddejjin tranżazzjonijiet ta’ miljuni ġejjin mill-kumpanija Capital One. Capital One kienet għaddejja minn investigazzjoni kriminali b’rabta ma’ ħasil ta’ flus ġejjin minn traffikar ta’ droga.

Aqra aktar

“Busuttil jibqa’ bil-politka ta’ firda u rabja fl-aħħar intervent qabel tagħlaq is-sena”

Fl-aħħar intervent tiegħu qabel tagħlaq is-sena, il-Kap tal-Oppożizzjoni kompla b’mod sistematiku għaddej bil-politka ta’ firda u rabja li ilu għaddej biha sena sħiha anke fuq avvenimenti Nazzjonali li bla dubbju ser jagħqdu lil dan il-pajjiż, qal hekk il-Partit Laburista fi stqarrija.

Il-PL qal li llum fetaħ front ta’ firda anke dwar il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fejn qed idaħħal anke l-partiġġjaniżmu fuq livell Ewropew filwaqt li kompla jikxef il-bitterness għall-fatt li l-Presidenza se tkun fi żmien meta Prim Ministru tal-pajjiż għandna lil Joseph Muscat fil-Gvern.

Aqra aktar

Send this to a friend