Partit Laburista – Page 44 – One News

Notifiki

Ieħor fil-lista ta’ nies li se jkeċċi Busuttil

Is-sens ta’ arroganza, vendikazzjoni u superjorita’ ta’ Simon Busuttil qed tilħaq livelli rekord. Wasal biex jgħajjar lil wieħed mill-iktar persuni rispettati fil-ġudikatura Maltija, Philip Sciberras, li nħatar Imħallef minn Eddie Fenech Adami. Imbagħad għajjar lil Karm Vassallo li nħatar Brigadier ukoll minn Eddie Fenech Adami.

Aqra aktar

Strieħ fis-sliem, Nenu

Fl-età ta’ sitta u disgħin sena, is-Sibt wara nofsinhar għall-ħabta tas-sagħtejn, ħalla din id-dinja Nenu Buhagiar. Suldat tal-azzar fl-istorja tal-Partit Laburista, raġel li mar il-ħabs għall-ideali tiegħu, li ħadem mhux ftit biex l-istorja tal-istess Partit żvolġiet kif nafuha llum.

Aqra aktar

“Nibqgħu noffru l-id tal-ħbiberija minkejja t-tattika ta’ Busuttil” – JM

Minkejja li l-Kap tal-Oppożizzjoni qed jipprova jipprovoka, qed jipprova jħarrax lin-nies u li jrid li nerġgħu lura għall-politika tal-kuluri, tal-Partit Nazzjonalista kontra tal-Partit Laburista, għax hekk biss jista’ joffri, aħna se nibqgħu noffru l-id tal-ħbiberija.

Stqarr dan il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat fuq One Radio.

Aqra aktar

Ir-reputazzjoni ta’ Malta prijorità

Huwa xogħol Prim Ministru li jħares lil hinn mill-element partiġġjan, għaliex il-pajjiż jiġi l-ewwel. Ir-reputazzjoni ta’ pajjiżna għandha tingħata l-ikbar prijorita, sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista li se tixxandar fuq One Radio llum.

L-istabbilita tal-Enemalta kienet prova ta’ liem mexxejja jifmhu dan il-kunċett. Prova li falla minnha bil-kbir il-kap tal-Oppożizzjoni, tant li nġibditlu l-attenzjoni mill-barranin.

Aqra aktar

“L-azzjoni li ħa l-Prim Ministru fissret bidla pożittiva għall-Enemalta u l-ħaddiema tagħha”

Il-Kap tal-Oppożizzjoni ma jistax iniżilha li l-fallimenti tiegħu tul 25 sena qed jiddawwru f’suċċess tul leġislatura waħda bi Gvern immexxi minn Joseph Muscat, qal dan il-Partit Laburista fi stqarrija.

Il-PL qal li Simon Busuttil ma kienx kapaċi jsaħħaħ lill-Enemalta u ħalliha f’dejn ta’ 800 miljun ewro b’theddida fuq l-impjieg tal-ħaddiema kollha. Simon Busuttil ma kienx kapaċi jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Simon Busuttil ma kienx kapaċi jaqleb il-ġenerazzjoni tal-elettriku mill-heavy fuel oil għall-gass.

Aqra aktar

Gvern li miexi fid-direzzjoni t-tajba

Fi stqarrija d-Deputati Laburisti Etienne Grech u Tony Agius Decelis qalu li f’ġimgħa fejn ħarġu ħames rapporti dwar pajjiżna u l-kumpanija Enemalta, wieħed jista’ jislet faċilment il-kelma; fiduċja.

Fiduċja li dan il-Gvern miexi fid-direzzjoni t-tajba. Din il-fiduċja ġejja mhux biss mill-Aġenziji rispettati internazzjonali li qed ibassru aktar tkabbir ekonomiku, aktar xogħol, aktar investiment u aktar ħidma favur realtajiet soċjali, iżda fiduċja mill-poplu Malti u Għawdxi u n-negozji, li huwa permezz tagħhom li llum għandna tkabbir ekonomiku bla preċedent, permezz taż-żieda fil-konsum privat inċentivat mill-mizuri li daħħal dan il-Gvern.

Aqra aktar

S&P TIKKONFERMA L-BŻONN TAL-IMPJANT TAL-GASS

L-aġenzija internazzjonali tal-klassifikazzjoni tal-kreditu Standard and Poor’s ikkonfermat ir-rating BB- tal-Enemalta, filwaqt li qalet temmen li l-futur tal-korporazzjoni huwa wieħed stabbli. F’rapport ippubblikat ftit tal-minuti ilu Standard and Poor’s qalet li l-Enemalta se jkollha prestazzjoni operattiva u finanzjarja stabbli bejn l-2016 u l-2018.

Aqra aktar

F’pajjiżna reġa’ hawn il-fiduċja li kienet intilfet

L-Ekonomija b’saħħitha ta’ pajjiżna qed twassal għal ħajja aħjar għall-familji u n-negozji. Illum Malta hija suċċess għax hawn Gvern li qed jieħu d-deċiżjonijiet. Dan intqal f’konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mid-Deputat Laburista Silvio Schembri u Dr Aaron Farrugia.

Farruġia spjega kif f’temp ta’ ġimgħa ħarġu erba’ rapporti ekonomiċi dwar pajjiżna – rapporti pożittivi ħafna dwar l-andament ekonomiku ta’ Malta, iżda li fuq kollox jitkellmu dwar l-impatt ta’ dawn ir-riżultati fuq il-familji Maltin u Għawdxin. “Huwa tajjeb u sabiħ lin-numri jkunu pożittivi u sbieħ, iżda l-aktar importanti huwa li dan iħossuh in-nies,” spjega Dr Farrugia.

Aqra aktar

Send this to a friend