parlament – Page 9 – One News

Notifiki

In-Nisa Laburisti b’appell għall-Membri Parlamentari

  • Pass importanti lejn l-ugwaljanza

Nisa Laburisti appellat u ħadet l-okkażjoni biex tfakkar lill-Membri Parlamentari biex meta llejla jitkompla t-tieni qari tal-abbozz ta’ liġi dwar żwieġ indaqs, ma jkunx hemm aktar diskors madwar terminoloġija legali li qegħdha hemmhekk biex tipproteġi l-ugwaljanza ta’ kulħadd.

Nisa-Laburisti qalet dan għaliex qed tara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dawret id-dibattitu dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ f’battalja għal suppost protezzjoni ta’ kliem bħal omm u missier.

Aqra aktar

FILMAT: Edwin Vassallo jiddikjara vot kontra l-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ

Id-deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo iddikjara li se jivvota kontra l-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ.

“Ladarba din il-liġi hi kwistjoni ta’ kuxjenza jien niddikjara li se nivvota kontra. Jien nerfa’ r-responsabbiltà personali ta’ din id-deċiżjoni,” qal Edwin Vassallo li tenna li din hi għażla ta’ konvinzjoni mhux konvenjenza.

Iktar qabel id-deputat Nazzjonalista, Claudette Buttigieg, qalet li hi ma temminx li bil-liġi dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ se titneħħa Jum l-Omm u ddeskriviet bħala “iblah” lil min jaħseb li jista’ joħroġ b’xi idea hekk.

Din id-dikjarazzjoni ta’ Buttigieg u d-dikjarazzjoni ta’ Edwin Vassallo jkomplu juru l-qasma dwar din il-liġi fil-grupp parlamentari nazzjonalista anke jekk iddikjara li se jivvota favur il-liġi minħabba li fil-kampanja elettorali Simon Busuttil kien qal li l-Partit Nazzjonalista jaqbel ma’ żwieġ bejn persuni tal-istess sess.

Aqra aktar

“L-ERA tefgħet responsabbiltajiet ġodda fuq il-Gvern”

 

Il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima Josè Herrera qal li l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorzi (ERA) tefgħet responsabbiltajiet ġodda fuq il-Gvern għax wara li nfirdet minn mal-Awtorità tal-Ippjanar saret il-korp ewlieni awtonomu responsabbli mill-ambjent.

Meta kien qed jitkellem dwar il-mozzjoni biex il-Kamra tapprova l-Estimi tal-awtorita, il-Ministru Herrera qal li dan kien ta’ ġid bla preċedent u huwa l-legat tal-ewwel legislatura tal-Gvern Laburista.

Aqra aktar

“It-tkabbir tal-ġid irid ikun bilanċjat biex jilħaq lil kulħadd”

 

“L-akbar sfida li għandu l-pajjiż illum hi li naraw li t-tkabbir tal-ġid tagħna jkun bilanċjat u jidħol anke fil-qafas soċjali u uman u li niżviluppaw il-ħiliet ta’ kulħadd biex l-impjieg ifisser ukoll titjib fil-ħajja ta’ kuljum.”

Meta ppreżenta l-estimi finanzjarji tal-JobsPlus għall-2017, il-Ministru għax-Xogħol Evarist Bartolo qal li huwa għandu jkun l-aktar ministru tax-xogħol fl-ewropa kuntent għax iż-żgħażagħ għandhom 97 fil-mija ċans li jsibu xogħol f’pajjiżhom. Huwa fakkar li skont il-Eurostat, Malta hija fit-tielet post ta’ l-inqas qagħad, li huwa 4.1 fil-mija, li l-ġid kiber b’6 fil-mija u li nħolqu tmint elef impjieg. Madankollu ma rie4dx jiftaħar b’dan kollu iżda jiffoka fuq il-ġejjieni.

Aqra aktar

REKORD ta’ viżitaturi f’siti storiċi Maltin – 1.3 miljun

Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici ħabbar li s-sena l-oħra, inkiser ir-rekord tan-numru ta’ viżitaturi fis-siti storiċi: 1,287,585. Dawn iġġeneraw l-akbar ammont ta’ flus fi dħul għal Heritage Malta.

Huwa qal li dan id-dħul għamel tajjeb għat-telf li sofriet Heritage Malta wara li ngħalaq il-Palazz tal-President minħabba l-Presidenza Ewropea u mill-għeluq tal-Ipoġew ta’ Ħal Saflieni sakemm sar ir-restawr.

Aqra aktar

De Marco jitlob skuża

“L-aktar ħaġa faċli fil-ħajja hija li ninjoraw l-eżistenza ta’ bidla u rrid ngħid li l-partit li jiena kburi li nifforma parti minnu ukoll forsi ħass dan it-toqol. U dawn it-toroq fil-passat żammewna lura milli ngħixu b’pass aktar determinat u mgħaġġel sabiex ngħarfu din il-bidla.

“Ta’ dan, jien irrid nitlob skuża!”

Kliem id-deputat kap tal-oppożizzjoni Mario de Marco il-bieraħ fil-parlament waqt id-diskussjoni dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u liġijiet oħrajn.

Aqra aktar

L-aqwa ċerimonja? Għid tiegħek!

“Nibqgħu nagħmlu l-istess ċerimonji, bl-istess protokol li qatt ma’ jiġi ddubitat, biex nqattgħu jum jew tnejn nikkummentaw u niżżufjettaw fuq l-ilbiesi, ingravajjet u kpiepel”.

Dan kitbu l-perit Daniel Micallef, President tal-Partit Laburista, wara ċ-ċerimonja li mmarkat il-ftuħ tat-tlettax-il Parlament Malti.

Aqra aktar

Send this to a friend