parlament – Page 8 – One News

Notifiki

Bdil fil-ħinijiet tal-Parlament

Il-grupp Parlamentari Laburista qabel li jkun hemm bidla fil-ħin li fih jiltaqa’ l-Parlament.

Fil-fatt qed ikun propost li l-parlament jibda jiltaqa’ bejn l-erba u s-seba’ u nofs ta’ filgħaxija minflok bejn is-sitta u d-disa’ u nofs. Aqra aktar

Mozzjoni biex id-Deputati ma jitkellmux għal aktar minn nofsiegħa fil-Parlament

Il-Gvern ressaq mozzjoni ta’ proċedura biex il-metodi tax-xogħol tal-Parlament jiġu aġġornati biex il-proċess parlamentari jkun aktar effiċjenti u effettiv skont l-esiġenzi ta’ Parlament modern u taż-żminijiet tal-lum. Mozzjoni li fost oħrajn tipproponi li s-seduti Parlamentari jibdew fis-14:00 u jdumu sad-21:00 nhar ta’ Tnejn u Erbgħa skont l-esiġenza filwaqt li d-deputati ma jitkellmux aktar minn nofsiegħa.

Aqra aktar

Jaħslu idejhom u ma jmorrux jivvutaw għal-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ

Il-ligi li tagħti iktar drittijiet ugwali fi żwieġ bejn koppji tal-istess sess għaddiet, iżda warajha ħalliet baħar ta’ nkwiet u qasma fil-Partit Nazzjonalista, li anke dwar din il-kwistjoni mhux maqgħud bħala grupp parlamentari.

Edwin Vassallo spikka għax qam u ddikjara li se jivvota kontra, iżda kien hemm deputati oħra tal-Partit Nazzjonalista li waqt l-ugwaljanza fiż-żwieġ spikkaw.

Din id-darba għan-nuqqas ta’ preżenza tagħhom.

Aqra aktar

Il-Parlament japprova liġi storika

Illejla l-Parlament approva ligi storika. Ligi li se ġġib l-ugwaljanza fiż-żwieġ, li tul dawn l-aħħar ġimghat smajna ħafna dwarha u timmarka sensiela ta’ kisbiet li għamlet Malta fil-qasam tad-drittijiet ċivili taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat.

Dan hekk kif ftit tal-ħin ilu ttieħed l-vot finali waqt seduta Parlamentari. Kien propju fit-tielet seduta li l-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi għadda l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet fejn kien propju llum li sar l-aħħar pass biex dan l-abbozz ta’ liġi sa fl-aħħar jidħol fis-seħħ.

Aqra aktar

“Wasal il-mument li jkollna fjamma ta’ għaqda nazzjonali”

Il-Kamra tad-Deputati llelja bdiet tiddiskuti mozzjoni li tirringrazzja lill-President ta’ Malta għall-indirizz tagħha fil-ftuħ tat-13-il legislatura.

Meta ressaq il-mozzjoni f’isem id-deputat Laburista Rosianne Cutajar, id-deputat Stephan Zrinzo Azzopardi qal li d-diskors tal-president kien mimli ambizzjonijiet kbar, miri għolja u programm estenziv li jrid jiġi esegwit b’kuraġġ.

Aqra aktar

It-tliet kandidati għal Deputat Mexxej f’diskussjoni fuq ONE

ONE HD  u ONE RADIO xandar diskussjoni bejn it-tliet kandidati għal Deputat Mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, diskussjoni li matula ġew diskussi numru ta’ temi relatati ma’ din il-kariga importanti.

Il-Ministri Helena Dalli, Chris Fearne u Edward Scicluna wieġbu għad-domandi tal-ġurnalisti minn oqsma differenti tal-ħajja dwar għadd ta’ temi kurrenti u oħrajn marbuta mal-kariga li se jkunu qed jikkontestaw għaliha.

Aqra aktar

Il-Gvern ma jilqax l-emendi tal-Oppożizzjoni

Il-kumitat permanenti għall-konsiderazzjoni ta’ abbozzi ta’ liġi, presjedut minn Stefan Zrinzo Azzopardi, se jerġa’ jiltaqa’ għada l-Ġimgħa fis-2 p.m. biex ikompli jgħarbel klawsola klawsola l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn, imressaq mill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, Helena Dalli.

L-emendi kollha li l-Oppożizzjoni ressqet fl-istadju ta’ kumitat dwar l-inklużjoni tat-termini ‘omm’ u ‘missier’ ma ġewx aċċettati mill-Gvern.

Il-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario de Marco spjega li l-Opożizzjoni ma tridx iddgħajjef il-kunċett tal-ugwaljanza għax hi favur l-użu ta’ kliem favur l-ugwaljanza iżda temmen li għandha żżid l-għażla flok issir biss definizzjoni uniformi għal kulħadd.

Aqra aktar

M’hemmx kompromessi mal-prinċipji – Joseph Muscat

Il-Prim Ministru Joseph Muscat għalaq id-dibattitu fi stadju tat-tieni qari dwar il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ.

F’diskors ibbażat fuq prinċipji, il-Prim Ministru għamilha ċara li l-gvern mhu se jaċċetta ebda emenda li titfa’ lill-persuni LGBTIQ fit-tielet kategorija.

“L-idea li jerġgħu jidħlu kunċetti ta’ husband u wife, u jkun hemm żieda ta’ spouse hija inaċċettabbli, kif se tkun inaċċettabbli kull emenda simili li fis-sustanza jew fl-ispirtu ixxellef il-kunċett tal-ugwaljanza. Scaremongering dwar “omm” u “missier”.  Jien missier u ma nemmen li qed jitteħidli xejn, anzi qed nagħti lil uliedna. Hemm min qed jgħid li għandna naċċettaw dawn l-emendi f’ gieħ l-għaqda. Ma nistgħux infittxu għaqda fuq pożizzjoni li tiddiskrimina,” tenna l-Prim Ministru.

Aqra aktar

Send this to a friend