parlament – Page 20 – One News

Notifiki

Minn kollox fil-Parlament – anke int!

Tul il-lejl ta’ Notte Bianca 2016, li ser issir nhar is-Sibt l-1 ta’ Ottubru, tista’ żżur il-Kamra tad-Deputati tal-Parlament, bejn is-sitta ta’ waranofsinhar u nofsillejl.  Dawn iż-żjarat ser ikunu organizzati bi gwidi li ser jagħtu tagħrif dwar l-għanijiet ta’ din l-istituzzjoni importanti ta’ Malta, il-proċedura parlamentari, ix-xogħol tal-Kumitati tal-Kamra, u ħidmiet oħra tal-Parlament.

Science in the House

Matul din l-edizzjoni ta’ Notte Bianca, dawk kollha li jkunu qed iżuru l-bini tal-Parlament ta’ Malta jistgħu anke jżuru l-wirja ‘Science in the House’ li tifforma parti minn attività annwali akbar imsejħa Science Week in the City 2016Il-wirja turi x-xogħlijiet ta’ riċerka li qed isiru fl-università fix-xjenza, b’mod partikolari fin-neuroscience, l-informatika (ICT), l-inġinerija, ix-xjenza medika, u l-qasam soċjali.

Aqra aktar

7 ta’ Novembru: deċiżjoni aħħarija dwar is-siġġijiet parlamentari

Is-sentenza dwar il-mod li bih tqassmu s-siġġijiet parlamentari wara l-aħħar elezzjoni ġenerali se tingħata nhar is-sebgħa ta’ Novembru li gej.

Dan wara li fl-istadju t’ appell l-Imħalfin semgħu l-aħħar argumenti tal-Partit Laburista, tal-Partit Nazzjonalista, tal-Avukat Ġenerali, tal-Kummissjoni Elettorali u tad-deputati li allegatament kien hemm żball fl-għadd tal-voti tagħhom. 

Wara li f’Mejju li għadda l-Prim Awla tal-Qorti Civili ordnat biex il-Partit Nazzjonalista jingħata żewġ siġġijiet parlamentari oħra, il-Gvern, l-Partit Laburista u kif ukoll il-Kummissjoni Elettorali appellaw, bil-każ instema’ llum.

Aqra aktar

Il-pubbliku jixtieq li l-Parlament Ewropew jiddiskuti aktar l-ugwaljanza

Il-pubbliku jagħżel l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa bħala l-aktar suġġett li għandu jingħata prijorita’ fil-Parlament Ewropew, bil-maġġoranza jissuġġerixxu li din għandha tiġi aktar diskussa fuq livell Ewropew. Biex ikun hemm ugwaljanza bejn is-sessi jeħtieġ li l-Parlament jindirizza l-paga ugwali, tiffaċilita bejn ix-xogħol u d-doveri tal-familja u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika. Hekk kif propju mill-illum tissokta l-ħidma fil-Parlament Ewropew, jidher li dan is-suġġett huwa parti mill-aġenda Ewropea u li se nkunu qed naraw proposti leġiżlattivi f’dan ir-rigward.

Aqra aktar

Ippublikat avviż legali li jinforza l-liġi tal-finanzjament tal-partiti

“Pass ieħor fit-triq għat-trasparenza” – Owen Bonnici

Kien ippubblikat l-avviż legali dwar il-forma tar-Rendikont Annwali u Finanzjarju tal-Partit Politiċi. Dan f’pass ieħor biex tkun attwata l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, wara li fl-aħħar ġimgħat il-partiti politiċi rreġistraw mal-Kummissjoni Elettorali għall-ewwel darba.

L-avviż legali jistabbilixxi disa’ sezzjonijiet li l-partiti jridu jimlew biex ikun hemm it-tagħrif kollu. B’hekk dan kollu se jkun qed ipoġġi rendikonti finanzjarji tal-partiti f’konformità mal-ogħla livelli ta’ financial reporting internazzjonali. B’hekk ir-rendikonti finanzjarji tal-partiti politiċi Maltin issa se jkunu tal-istess livell ma’ dawk ta’ entitajiet kummerċjali kbar Maltin u anke dawk internazzjonali.

Aqra aktar

Il-Parlament jiftaħ l-ewwel studio għall-programmi televiżivi

Fil-ġimgħat li ġejjin, dak li s’issa kien qed iservi ta’ foyer għall-pubbliku fil-binja tal-Parlament, issa se jinbidel f’ studio għall-programmi televiżivi.
Permezz tal-liġi li għaddiet fil ħamsa t’Awwissu, kull attività organizzata mill-uffiċju tal-ispeaker fil-binja tal-parlament, se tibda tixxandar permezz ta’ studio ġdid fil-parlament stess.
Il-liġi ma tagħtix il-fakulta li l-istudio jilqa’ fih attivitajiet ta’ politika partiġġjana, iżda marbut biss m’ attivitajiet imtella’ mill-Parlament. Eżempju ta’ kif se jintuża l-istudio hija li jingħata tagħrif dwar xi ezebizzjoni li tkun qed issir fil-Parlament u diskussjoni dwar l-andament ġenerali tal-kumitati.

Aqra aktar

Ħarsa lejn ħidmet il-Parlament

Din il-ġimgħa l-Parlament Malti waqaf għall-vaganzi tas-Sajf. Iżda qabel ma’ jerħulha ‘l baħar b’xi ġelat tajna ħarsa lejn dak li wettqu fl-ewwel seba’ xhur ta’ din is-sena.

Aqra aktar

Iħallsu multa ta’ €50 u jitkellmu 30 minuta

€50 – daqshekk huwa propost mill-Gvern li membri parlamentari jħallsu jekk ma jattendux seduta. Ikunu eżenti minn din il-multa jekk ikunu msiefra għal skopijiet ta’ xogħol jew inkella morda. L-Oppożizzjoni qablet ma’ din l-emenda u qalet li se tivvota favur.Aqra aktar

Silenzju fil-Parlament

Il-Parlament Malti llum wara nofsinhar ikkundanna l-attakk barbaru li sar f’Nizza fil-Jum Nazzjonali ta’ Franza nhar il-Ħamis u wera solidarjetà mal-poplu Franċiż.

Il-Prim Ministru qal li ma jaħsibx li hemm kliem biżżejjed biex wieħed jesprimi s-sentimenti ta’ dispjaċir u ta’ rabja li jqanqal f’kull persuna ta’ rieda tajba attakk bħal dan. Huwa qal li anqas stat pulizjek ma jista’ jżomm it-terroriżmu iżda hija l-edukazzjoni l-akbar arma li għandna biex persuni li jagħmu attakki kodari u selvaġġi jirrealizzaw li dawn mhumiex affarijiet tad-dinja ċivilizzata.

Aqra aktar

Evakwat il-Parlament Tork

Membri Parlamentari Torok ġew evakwati mill-Parlament f’Ankara wara aħbar ta’ attakk imminenti beda jiċċirkola fil-midja Torka.

Il-Bini tal-parlament jinsab magħluq għal kollox bil-forzi tas-sigurta jinvestigaw l-inħawi tal-madwar.

Il-Pajjiż kien protagonist tal-aħbarijiet madwar id-dinja fl-aħħar jiem wara attentat ta’ Kolp ta’ Stat il-Ġimgħa filgħaxija. Riżultat ta’ dan mas-sitt mitt membru tal-militar Tork qed jinżammu fil-kustodja tal-pulizija.

Aqra aktar

Send this to a friend