Papa Franġisku | One News

Notifiki

Abbatini Maltin jiltaqgħu ma’ Papa Franġisku

Illum il-Ħadd, 5 ta’ Awwissu l-Papa Franġisku ħa pjacir jiltaqa’ mal-Abbatini Maltin li bħalissa qegħdin iservu fil-Bażilika ta’ San Pietru fil-Vatikan. Il-grupp huwa magħmul minn 14-il abbati mid-djocesi ta’ Malta u 6 mid-djocesi ta’ Għadewx flimkien ma’ Dun Frans Bonnici, Dun Mark Ellul u Joseph Bajada seminarista minn Għawdex.

Aqra aktar

L-Isqfijiet Maltin jifirħu lill-Isqof elett ta’ Darwin fl-Awstralja

L-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Mario Grech u l-Isqof Awżiljarji-elett Joseph Galea-Curmi jifirħu lil Rev. Charles Victor Emmanuel Gauci, għall-ħatra mill-Papa Franġisku ta’ Isqof tad-Djoċesi ta’ Darwin fl-Awstralja.

L-Arċidjoċesi ta’ Malta u d-Djoċesi ta’ Għawdex jingħaqdu fit-talb għall-Isqof-elett biex il-Mulej jagħtih l-għajnuna f’din il-missjoni ġdida tiegħu.

Aqra aktar

Il-Maltin b’fidi b’saħħitha fir-reliġjon kattolika iżda b’nuqqas t’attendenza għall-quddies

93% tal-poplu Malti u Għawdxi iħaddan il-fidi kattolika.  Minkejja li din għadha waħda b’saħħitha, jidher li kwazi 64% tal-pubbliku jattendi għal quddies.  Dan ġie żvelat mill-istħarriġ li sar mill-Malta Today fejn wera li minkejja li  din iċ-ċelebrazzjoni hija waħda obbligatorja, jidher li ma tantx hi daqshekk popolari fost iż-żgħażagħ li għandhom bejn it-18 u l-35 sena. Dan hekk kif l-istess istħarriġ juri li 54% taż-żgħażagħ m’ attendewx għal quddies li saret il-ġimgħa ta’ qabel li seħħ dan l- istħarriġ.

L-istess ma jistax jingħad għal Għawdex. Dan hekk kif 81% tal-Għawdxin jattendu għall-quddies. Minkejja li n-nuqqas fl-attendenza għall-quddies ġiet innotata fil-lokalitajiet kollha madwar Malta, jidher li dan in-nuqqas jispikka l-aktar fin-nofsinhar ta’ Malta.

Aqra aktar

Il-Papa jgħid li l-Isqfijiet m’għandhomx jindaħlu fil-politika

Il-Papa Franġisku wissa’ lill-Isqfijiet ordnati ġodda biex ma jindaħlux fil-politika, kummerċ u anke status ta’ soċjetà għolja.

L-isqfijiet ordnati ġodda ġejjin minn djoċesijiet differenti, b’wieħed minnhom huwa l-Għawdxi Monsijur Alfred Xuereb. Miegħu ġie ordnat ukoll Monsijur Stanislaw mid-djoċesi tal-Polonja u Monsijur Bettencourt mill-Kanada.

Evitaw it-tentazzjoni li ssiru prinċpijiet

saħaq il-Papa fejn sostna li l-irwol tagħhom għandu jkun li jservu mhux li jiddominaw.

Iċ-ċerimonja saret ilbierah it-Tnejn 19 ta’ Marzu 2018 fil-Bażilika ta’ San Pietru f’Ruma.

Monsinjur Alfred Xuereb isir Arċisqof f’jum il-festa ta’ San Ġużepp

Monsinjur Alfred Xuereb li serva għal bosta snin viċin il-Papa Franġisku laħaq Nunzju tal-Korea ta’ Isfel. Dan ġara malli rċieva l-ħatra permezz ta’ ittra mill-Papa mill-Vatikan.

Madanakollu dawk li l-Papa jagħżel bħala Ambaxxaturi tal-Vatikan għal xi pajjiż jingħataw ukoll il-ħatra ta’ Isqfijiet. Ma jkunx isqof bi djoċesi partikulari xi jmexxu imma jingħataw it-titlu ta’ Isqfijiet Titulari, jigifieri ta’ Djocesi li m’ghadhiex tezisti.

Fil-fatt Monsinjur Xuereb ingħata t-tiltu ta’ Arċisqof ta’ Amantea.

L-ordinazzjoni tiegħu ta’ Isqof ħa ssir nhar it-Tnejn li ġej mill-Papa Franġisku fil-Bażilika ta’ San Pietru f’Ruma. Imbagħad imur il-Korea fejn jippreżenta l-ittri tal-kredenzjali lill-President tal-pajjiż.

Send this to a friend