opri pontificji – One News

Notifiki

L-Isqof Awżiljarju elett jiltaqa’ mal-Missjunarji Maltin

L-Isqof Awziljarju Elett, Mons. Joseph Galea-Curmi, ltaqa’ ma’ missjunarji Maltin imxerrda mad-dinja u li bħalissa jinsabu Malta għal btala. Għal-laqgħa li saret f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta, attendew saċerdoti Maltin li qed jagħmlu ħidma missjunarja fl-Awstralja u fil-Pakistan, u sorijiet li qegħdin f’Gaza, il-Brazil, il-Pakistan, l-Ukrajna u l-Indja. Attendew ukoll soċi tal-M.U.S.E.U.M. missjunarji f’Kuba, Londra u l-Albanija.

Aqra aktar

Direttur ġdid għal Missio Malta

Il-Kongregazzjoni għall-Evanġelizzazzjoni tal-Popli tas-Santa Sede ħatret lil Mons. Valentino Borg bħala direttur ġdid ta’ MISSIO Malta (l-Opri Missjunarji Pontifiċji) għall-ħames snin li ġejjin (2018-2023).

Aqra aktar

Send this to a friend