omm – Page 2 – One News

Notifiki

Omm tirreaġixxi għal xogħol skolastiku tad-dar li ngħata lit-tifla tagħha kontra ommijiet li joħorġu jaħdmu

Meta omm saret taf li x-xogħol skolastiku tad-dar tat-tifla tagħha kien jinkludi messaġġ sessist kontra ommijiet li jaħdmu, iddeċidiet li tibgħat il-messaġġ tagħha billi kitbet l-istess mesaġġ iżda b’mod differenti.

Lynne Polvino li għandha 44 sena minn New York kienet għadha kif waslet id-dar u bdiet tlesti l-ikel, meta kif bdiet tgħin liż-żewġt itfal tagħha fix-xogħol tal-iskola ndunat b’hw partikolari li kellha t-tifla.

Kienet storja bl-isem “Back to Work – Lura għax-Xogħol”, li kienet tinkludi sezzjonijiet mhux mimlija għall-istudnenti biex jimlew il-vojt.

Aqra aktar

Aġġornat: il-karba ta’ mara għall-għajnuna

Permezz ta’ forum dedikat għan nisa, fejn nisa jgħidu tagħhom u jaqsmu pariri, mara qalet li hija omm fi bżonn urġenti tal-għajnuna.

Min ġibdilna l-attenzjoni għal din il-kitba esprima tħassib għall-fatt li jekk hi veritiera, hemm tarbija involuta. U għalkemm tajjeb titkellem, tajjeb ukoll li wieħed ifittex l-għajnuna fejn jista’ jsibha, u llum hemm ħafna fejn wieħed jista’ jirrikorri.

Il-mara qalet li tixtieq tibqa’ anonima u tat dettalji speċifiċi tal-każ tagħha, fosthom anke dwar użu ta’ droga fil-familja. Qalet li l-vizzju qed iwassal biex tgħix f’infern u saħansitra tinsab bla flus.

Aqra aktar

Tinstab omm mgħerqa flimkien ma’ uliedha

Omm u ż-żewġt itfal tagħha nstabu mgħerqa wara li l-karozza tagħhom spiċċat fi xmara fl-Awstralja. L-iġsma tagħhom kienu rikoverati mix-xmara f’New South Wales wara li għamlet xita torrenzjali li segwiet iċ-ċiklun Debbie.

Tifla ta’ tmien snin irnexxielha isalva minn dan l-inċident li fih kienu involuti ħutha u ommha. Kienet propju hi li marret tiġri tgħajjat għall-għajnuna.

Il-pulizija Awstraljana qalet li minn tal-inqas tliet persuni oħra mietu fl-għargħar fl-Awstralja. L-awtoritajiet għadhom ma ħargux dettalji dwar il-vittma, iżda midja lokali qalet li dawn jinkludu tifel ta’ seba snin u tifla ta’ ħdax-il sena.

L-aħbar li se jkollha tarbija waslitha għall-mewt

L-aħbar li se jkollhom tarbija, ħafna drabi tkun aħbar mill-isbaħ, liema aħbar tibdilek ħajtek. Iżda dan ma kienx il-każ għal omm ta’ sebat itfal li ma din l-aħbar wetqet suwiċidju fil-preżenza tar-raġel u tfal tagħha. L-omm għamlet dan l-att fil-mument li saret taf li reġgħet se jkollha tarbija oħra, jiġifieri t-tmien wild tagħha.

Aqra aktar

Tifla ta’ ħdax-il sena mistennija tkun l-iżgħar omm

Tifla ta’ ħdax-il sena se tkun qed issir l-iżgħar omm fir-Renju Unit. It-tifla li isimha ma setax jixxandar minħabba li għadha taħt l-età se tkun qed twelled it-tarbija tagħha fiż-żmien li ġej. Il-Pulizija qed jinvestigaw dan il-każ, hekk kif huwa mifhum li missier it-tarbija huwa biss ftit snin akbar mill-omm.

Aqra aktar

FILMAT: Kieku ġrat lil mara flok raġel

Ġimgħa wara li deher il-filmat fuq il-BBC, jidher li numru sinifikanti ta’ nies għadhom qed jitkellmu dwaru. Filfatt, matul din il-ġimgħa saru numru ta’ filmati li jirreplikaw il-mument ta’ dan il-missier, meta ż-żewġ uliedu ddeċidew jisirqu x-xena. Dan għamluh b’mod dirett meta kien qed jixxandar mad-dinja kollha.

Aqra aktar

“Ħalluhom fil-lista għal dejjem” – appell ta’ omm li qatlulha lil bintha

Il-familja taċ-ċkejkna April Jones, li sfat maqtula wara li nħatfet minn raġel bi storja ta’ abbużi sesswali, tinsab irrabjata u determinata li ġġib bidla fil-liġijiet Ingliżi.

Dan għaliex mhux permess li isem pedofeli jkun permanentament fuq il-lista ta’ nies li jwettqu abbużi sesswali. Minflok, kemm idum isem xi pedofelu fuq il-lista jiddependi minn kemm tkun twila s-sentenza li ngħata. Il-familja ta’ April, li kellha ħames snin, trid li isem il-qattiel tagħha jibqa’ hemm anke wara li jkun skonta s-sentenza tiegħu. Qed jistaqsu għaliex pedofeli jkollhom il-possibiltà ta’ ċans, meta t-tfal li jkunu abbużaw iġorru l-effetti tul ħajjithom kollha.

Aqra aktar

Maratona traġika: missier imut ftit qabel it-tmiem, quddiem martu u bintu

Czeslaw Dudek ta’ 37 sena pparteċipa fil-maratona Weybridge 10k f’Surrey. Martu u bintu ta’ seba’ snin kienu qed jimmotivawh qrib tmiem il-maratona. Kien biss metri bogħod milli jispiċċa.

Send this to a friend