milied – Page 8 – One News

Notifiki

L-2017 SE TKOMPLI TAGĦMILNA KBURIN

  • Il-Prim Ministru b’messaġġ għas-sena l-ġdida

 Is-sena l-ġdida għandha tkompli tagħmilna kburin. Qal dan il-Prim Ministru, Joseph Muscat, fil-messaġġ tiegħu għal bidu ta’ sena ġdida li xxandar illejla. Messaġġ li matulu mess diversi temi.

“Qed nibdew is-sena 2017 aħjar milli bdejna l-2016 għax pajjiżna huwa iktar b’saħħtu u miexi fid-direzzjoni t-tajba,” qal il-Prim Ministru li nnota kif  Malta hija wieħed mill-iktar pajjiżi stabbli fl-Ewropa. Dan b’ekonomija fost l-aqwa fl-Ewropa, bil-Maltin li huma l-iktar poplu Ewropew pożittiv dwar il-futur tiegħu.

Ma naqsitx referenza għal fatt li mil-lum Malta ħadet għall-ewwel darba fl-istorja tagħha t-tmexxija tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

L-aħħar dettalji għaċ-ċelebrazzjonijiet ta’ lejlet l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta

Ġew imħabbra l-aħħar dettalji għal min se jkunu l-artisti li se jagħtu spettaklu qabel u wara l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta.

Se jieħdu sehem Ozzy Lino, Daniel Cauchi u l-Big Band Brothers bil-parteċipazzjoni ta’ Marit Kesa. Għal ewwel darba, iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ din is-sena se jkunu qed jaraw il-miġja tal-finalisti tal-X factor ta’ sentejn ilu Reggie u Bollie, mad-DJ Mykill u t-Trumplet li se jagħlqu l-lejla.

Aqra aktar

Tonfoq $250 mill-kont bankarju t’ommha

Tifla ta’ sitt snin minn Maumelle, Arkansas iddejqet tistenna lil Father Christmas biex iwasslilha r-rigali għal dan il-Milied u għalekk ħadet ir-riedna f’idejha billi għamlet xirja ta’ $250 f’rigali għaliha.

Ashlynd Howell stenniet lil ommha torqod, ħaditilha l-mowbajl u ħalset għax-xirja billi qabdet id ommha u użat l-marka tas-swaba biex jiġi approvat il-ħlas.

Aqra aktar

Il-Hanukkah t-tajjeb!

Din is-sena, Diċembru ma fissirx biss il-Milied Nisrani jew pagan li nafu aħna iżda ukoll il-Hannukah, festa Lhudija li tiċċelebra l-inklużjoni u l-għaqda bejn il-kulturi.

Tista’ tgħid li dan huwa il-Milied antik tal-Lhud.

Aqra aktar

Fi triqtu għall-kura f’għeluq sninu

F’dawn iż-żminijiet, ta’ kull sena nisimgħu diversi stejjer li bla ma trid imissulek qalbek. Stejjer b’sitwazzjonijiet diffiċli li ħafna drabi jinċentivaw lil ħaddiehħor jagħmel xi ħaġa dwarhom biex joffri l-għajnuna.

Din hi l-istorja ta’ Ziam, tifel mill-Kalkara li fl-ewwel snin ta’ ħajjtu għaddej mill-kura għal kundizzjoni rari.

Aqra aktar

Jagħtu rigal tal-Milied lill-iskwirils

Wara li l-familja Chesyane għaddew minn esperjenza diffiċli fix-xahar ta’ Diċembru, Paul Chesnaye ddeċieda li jipprova jferraħ lit-tifla tiegħu Lucy billi joħloq riġali żgħar għall-iskwirils li jiġu jżuru l-ġardina tagħhom.

Il-familja li tgħix Londra ta’ sikwiet izuruha l-iskwirils u mhux l-ewwel darba li jagħtuhom x’jieklu. “Kellhom karawett, ġewż, lewż, imsomma ftit minn kollox. Kellhom għażla vasta allura kien rigal speċjali tal-Milied,” qal il-missier Paul Chesnaye.

Aqra aktar

ATT ATROĊI f’Berlin – sitt immigranti arrestati

Seba’ immigranti żagħżagħ ġew akkużati bl-attentat ta’ qtil ta’ persuna bla dar fil-Ġermanja. Is-sitt suspettati għandhom bejn ħmistax u tmintax-il sena u aktarx ipprovaw jagħtu n-nar lil dan ir-raġel fi stazzjon taħt l-art.

Hemm suspettat ieħor, li għandu 21 sena u li l-Pulizija temmen li huwa l-moħħ ewlieni wara l-attakk. Dan ġie arrestat qrib darbu. Sitta minn dawk miżumuma huma Sirjani u wieħed huwa Libjan. Kollha marru Berlin ifittxu l-ażil fl-2014 u l-2016.

Ir-raġel attakkat għandu 37 sena u kien rieqed fuq bank taħt munzell karti f’Schoenleinstrasse fin-nofsinhar ta’ Berlin, meta ngħata n-nar għall-ħabta tas-sagħtejn ta’ filgħodu dakinhar tal-Milied.

Kellu jkun sewwieq tal-ferrovija li uża fire extinguisher biex jitfi n-nirien, filwaqt li persuni li kienu l-istazzjoni provaw ikunu t’għajnuna wkoll.

 

REKORD mill-ħaddiema ta’ San Vinċenz – mhux biss jaħdmu imma jiddedikaw irwieħhom

Il-ħaddiema fis-Sala San Ġwanni Pawlu II f’San Vinċenz ingħataw għoti taċ-ċertifikat mill-Malta Records talli ħadmu l-ikbar girlanda tal-Milied. Din inħadmet mill-istaff kif ukoll mir-residenti tas-Sala u ntuża materjal riċiklat.

Attendiet is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva Justyne Caruana, li faħħret u rringrazzjat lit-tim tas-sala mmexxi mis-Sur Carmel D’amato għaliex permezz ta’ inizjattivi bħal dawn joħroġ ċar li l-ħaddiema mhux biss iwettqu dmirijiethom, imma wkoll jużaw it-talenti tagħhom biex iferrħu lir-residenti u jagħtu s-serħan tal-moħħ lill-familji tagħhom.

Aqra aktar

Send this to a friend