milied – Page 7 – One News

Notifiki

BIL-FILMAT: Il-mument li Friedrich jirċievi l-aħbar li se jiġi adottat

Għal dan il-Milied irċivejna rigali differenti, forsi xi rigal li tant ilek tistenna jew xi żjara minn familjari jew ħabib bħala sorpriża. Xi kultant l-isbaħ rigal ma jkunx materjali iżda jkun wieħed emozzjonali u li jibdillek ħajtek mil-lejl għan-nhar. Iċ-ċkejken Friedrich, dan il-Milied irċieva l-isbaħ rigal li qatt seta’ jirċievi hekk kif din il-koppja adottatu. Tispikka l-emozzjoni u l-biki ta’ ferħ meta dan it-tifel irrealizza li l-ebda Santa Klaws ma’ seta’ jtih dan ir-rigal.

Aqra aktar

Lura ma’ familtu wara sitt xhur nieqes!

Peanut, qattus gustuż ġinġer, irritorna lura ma’ familtu f’Jum il-Milied wara li kien ilu nieqes għal sitt xhur. Hekk irrakkonta sidu fuq il-paġna Rubs Puppy Love fuq is-sit soċjali Facebook ilbieraħ filgħodu.

Sid Peanut kien ilu xhur jitlob l-għajnuna tal-pubbliku biex jgħaddu kull tip ta’ informazzjoni dwar jekk rawx lill-qattus tiegħu jiġri barra dan hekk kif fil-15 ta’ Ġunju Peanut sfa nieqes.

Aqra aktar

F’dan it-temp, x’hemm isbaħ minn Għawdex?

B’dan it-temp tal-kartolini, wieħed seta’ jobsor li ħafna se jitħajru joħorġu ‘l barra llum.

Ritratti li qarrejja bagħtulna ftit tal-ħin ilu juru s-sitwazzjoni fiċ-Ċirkewwa bħalissa. Jidher li ħafna għażlu li jmorru l-gżira Għawdxija, fejn hemm ħafna x’tara u x’tagħmel fi żmien il-Milied.

Għal sena oħra, il-Kumitat Milied f’Għawdex, fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex ħejja programm mifrux fuq Għawdex kollu li beda bejn it-tlieta ta’ Diċembru, u se jkompli sejjer sat-tmienja ta’ Jannar 2017.

Aqra aktar

Flok kielu mal-familja fil-Milied…

Jum biss qabel l-Istrina, il-President ta’ Malta marret il-Kurja ta l-Arċisqof tiltaqa’ ma’ ‘l fuq minn 300 persuna li kienu se jkunu waħedhom.

L-ikla kienet organzzata mill-Caritas u l-istaff. Il-volontiera tal-Caritas għażlu li minflok f’Jum il-Milied jieklu mal-familji tagħhom, imorru jsajru u jservu lin-nies waħedhom. Il-President daret u tkellmet ma kull persuna preżenti. Dawn bdew jiftħu qalbhom mal-President ta’ Malta li kienet akkumpanjata mir-raġel tagħha Edgar.

Aqra aktar

Fil-ħdax ta’ filgħodu f’Paceville

Dan ir-ritratt ittieħed fil-ħdax ta’ filgħodu f’jum il-Milied.

Jista’ jkun li l-appelli biex wieħed ma jixrobx żejjed waqgħu fuq widnejn torox – dak l-ewwel ħsieb li jiġik. Għalkemm nagħmluha ċara li ma nafux eżatt xi ġralu dan il-ġuvni. Nafu biss li jidher kompletament mitluf minn sensieh.

Hija sitwazzjoni li wieħed kien jittama ma jkollux għalfejn jara f’jum il-Milied.

Aqra aktar

Menu ikbar għal min kiel f’lukanda

Poplu li jħobb żaqqu żgur ikun ħerqan biex mat-tokki ta’ nofsinhar f’Jum il-Milied jingħaqad ma’ familtu madwar il-mejda għall-ikla tradizzjonali. Iżda jkun hemm ukoll familji li ppjanaw biex din l-ikla sservihom bħala ħarġa. Dan ifisser li l-ħaddiema fil-kċejjen ta’ diversi lukandi, bħal dik li żorna propju dalgħodu, ix-xogħol se jiżdied, is-sigħat se jitwalu u fuq kollox, il-menu se jikber ukoll.

Aqra aktar

Rigal mill-isbaħ f’jum il-Milied

Jum il-Milied kienet gurnata ferm impenjativa ghas-sala tal-maternita fl-Isptar Mater Dei. B’kollox twieldu 9 trabi f’Malta u Ghawdex. L-ewwel tarbija f’Jum il-Milied twieldet fis-sagħtejn neqsien għaxra ta’ filgħodu.

Aqra aktar

Tradizzjonijiet Maltin tal-Milied

Il-purċissjoni tal-Bambin inbdiet mill-qaddis Malti San Ġorġ Preca. Kien hu li stinka biex tinxtered id-devozzjoni lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni u sa mill-1920 ħa ħsieb li f’kull raħal u belt lejlet il-Milied il-membri tal-M.U.S.E.U.M jorganizzaw “Dimostrazzjoni ad unur ta’ Ġesù Bambin” bil-parteċipazzjoni tat-tfal. L-ewwel Bambin li ntuża kien inġieb mill-knisja ta’ San Franġisk tal-Belt.

Din id-drawwa intgħoġbot u daħlet sew kemm f’Malta u anke f’Għawdex. Għalhekk lejlet il-Milied is-soċji tal-M.U.S.E.U.M jiġbru lit-tfal u dawn iġorru fuq spallejhom Bambin żgħir u joħorġu jduru mar-raħal bix-xemgħa, ikantaw innijiet tal-Milied. Din id-demostrazzjoni tferrxet mis-soċji tal-M.U.S.E.U.M f’diversi pajjiżi fejn is-soċjetà għandha membri tagħha jagħmlu xogħol missjunarju bħall-Awstralja, il-Kenja, il-Perù, u l-Albanija.

Aqra aktar

Festa ta’ sess – kif kien il-25 ta’ Diċembru fi żmien ir-Rumani

Meta r-Rumani introduċew għall-ewwel darba s-Saturnalia, din kienet tikkonsisti f’ġimgħa ta’ anarkija bejn is-17 u l -25 ta’ Diċembru. Matul din il-ġimgħa, il-qrati ta’ Ruma kienu jagħlqu, il-liġi Rumana kienet tgħid li ħadd ma seta’ jiġi mtella’ l-qorti talli jkun għamel xi ħsara fil-proprjetà jew weġġa’ lil xi ħadd matul iċ-ċelebrazzjonijiet li kienu jsiru matul din il-ġimgħa. Il-festival kien jibda billi jintgħażel “għadu tal-poplu” li kienu jitimgħuh u jagħtuh kull pjaċir materjali matul il-ġimgħa. Imbagħad fil-25 ta’ Diċembru kienu joqtlu lill-vittma.

B’hekk kienu jemmnu li kienu qegħdin jegħlbu lill-forzi tad-dlam billi joqtlu raġel jew mara innoċenti.

Aqra aktar

Send this to a friend