milied – Page 6 – One News

Notifiki

Baqa’ festa oħra imma l-Maltin iżarmaw kmieni

Ħafna huma dawk li jżarmaw djarhom fit-tieni jum tas-sena. Propjament, baqa’ festa oħra għada biex żmien il-festi kif nafuh, ngħidu li ġie fi tmiemu, għalkemm ikun baqa’ l-gandlora fit-2 ta’ Frar li tfakkar meta Ġesu’ Bambin ġie ppreżentat fit-tempju. Ta’ kull sena ssib ħafna nies li jużaw mezzi soċjali biex ifakkru li baqa’ l-Epifanija imma bħal donnha din il-festa f’pajjiżna hija biss iċċelebrata fil-Knisja.

Aqra aktar

L-24 ta’ Diċembru għadu maħbub minn bosta

Il-Jum ta’ għada, l-24 ta’ Diċembru għadu sinonimu ma’ spirtu sabiħ għal bosta. Ħafna jkun għad fadlilhom xi xiri x’jagħmlu. Imma għadek issib ħafna nies li jħobbu jerfgħu din il-ġurnata biex iżuru ħbieb li jkunu ilhom ma jiltaqgħu jew inkella jħallu propju din il-ġurnata fis-sena biex jerġgħu jġeddu xi ftit memorji u tifkiriet tat-tfulija.

Ma jonqsux l-awguri għalkemm fil-mezzi tal-midja soċjali sirna naraw ħafna kummenti li wieħed m’hemmx għalfejn jistenna dawn il-jiem biex jirreċiproka awguri ta’ xewqat tajba lil dak li jkun. Imma ejja ngħidu li b’mod awtomatiku hekk jiġri u s-soċjeta’ tistimola biex dan jiġri wkoll. Mhux inqas il-midja li żżid l-adrenalina għal dan l-istat ta’ ferħ fin-nies.Aqra aktar

Ser tittella’ il-ħdax -il edizzjoni ta’ Milied f’Casal Paola

F’Raħal Ġdid il-Milied huwa ċċelebrat b’tiżjin u armar fit-toroqfil-każini kif ukoll fid-djar u l-attività Milied f’Casal Paola’ li tkun il-qofol ta’ dawn l-attivitajiet kollha.
Ilħdax il-edizzjoni ta’ ‘Milied f’Casal Paola 2017’ din is-sena ser issir nhar is-Sibt 16 ta’ Diċembru 2017. Fost l-attivitajiet li ħa jseħħu, ħa jkun hemm numru ta’ wirjiet, kunċert tal-Milied, serata mużikali bis-sehem ta’ artisti stabbiliti.
B’atmosfera mill-isbaħ din l-attività ser ssir proprju fil-pjazza tar-raħal u f’numru ta’ toroq oħra prinċipali fil-madwarL-attivita qed tiġi organizzata mis-Soċjeta’ De Paule u l-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid flimkien masSegretarjat Parlamentari għallGvern Lokali kif ukoll bis-sehem ta’ diversi għaqdiet u gruppi lokali. L-attivitajiet jibdew mill-4.30pm ta’ filgħaxija ‘il quddiem.

Malta l-għażla tas-CNN bħala destinazzjoni għal Milied

Pajjiżna klassifika fin-numru wieħed fil-lista ppubblikata mis-sit CNN, bħala d-destinazzjoni għal Milied. 

Bis-CNN jidentifika l-presepju u x-xeni ta’ nattività bħala l-attrazzjoni ewlenija tal-Milied f’pajjiżna. Bis-sit japprezza l-użanza Maltija, li numru ta’ residenzi jibdlu parti mid-dar jew il-garaxx tagħhom f’wirjiet ta’ presepji mill-isbaħ għall-pubbliku.

Aqra aktar

Instab is-Santa Klaws oriġinali fit-Turkija?

Arkeologi Torok jemmnu li sabu l-qabar tas-Santa Klaws oriġinali, magħruf ukoll bħala San Nikola.

Qabar f’kundizzjoni tajba ħafna nstab taħt il-Knisja ta’ San Nikola fid-distrett ta’ Demre f’Antalja fil-Lbiċ tat-Turkija, fejn huwa maħsub li San Nikola twieled.

Il-Knisja ta’ San Nikola f’Demre fit-Turkija minn ġewwa

Aqra aktar

Jinġabru €980,911 għad-Dar tal-Providenza fl-ewwel jum tas-sena

€980,911 inġabru waqt il-Festa ta’ Ġenerożità b’risq id-Dar tal-Providenza. It-temp tajjeb, għalkemm kemmxejn kiesaħ, għen għadd kbir ta’ nies marru s-Siġġiewi jagħmlu d-donazzjoni tagħhom taħt it-tinda li ttellgħet fil-parkeġġ. Bħal kull sena, għadd ta’ parroċċi f’Malta w Għawdex organiżżaw ġabriet speċjali.

Id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef, qal li din il-Festa ta’ Ġenerożità bħal dejjem uriet il-qalb kbira tal-poplu Malti u Għawdxi li għal darb’oħra wera solidarjetà u ġenerożità mad-Dar. Huwa qal li dawn il-fondi se jgħinu biex id-Dar tkompli tagħti ħajja xierqa u dejjem aħjar lir-residenti tagħha. Huwa irringrazzja lill-awtoritajiet ċivili u politiċi għall-appoġġ tagħhom kif ukoll lill-mijiet ta’ voluntiera li ħadu sehem fl-organiżżazzjoni tal-Festa ta’ Ġenerożità.

Aqra aktar

L-2017 SE TKOMPLI TAGĦMILNA KBURIN

  • Il-Prim Ministru b’messaġġ għas-sena l-ġdida

 Is-sena l-ġdida għandha tkompli tagħmilna kburin. Qal dan il-Prim Ministru, Joseph Muscat, fil-messaġġ tiegħu għal bidu ta’ sena ġdida li xxandar illejla. Messaġġ li matulu mess diversi temi.

“Qed nibdew is-sena 2017 aħjar milli bdejna l-2016 għax pajjiżna huwa iktar b’saħħtu u miexi fid-direzzjoni t-tajba,” qal il-Prim Ministru li nnota kif  Malta hija wieħed mill-iktar pajjiżi stabbli fl-Ewropa. Dan b’ekonomija fost l-aqwa fl-Ewropa, bil-Maltin li huma l-iktar poplu Ewropew pożittiv dwar il-futur tiegħu.

Ma naqsitx referenza għal fatt li mil-lum Malta ħadet għall-ewwel darba fl-istorja tagħha t-tmexxija tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

Send this to a friend