milied – Page 10 – One News

Notifiki

Rigal mill-isbaħ f’jum il-Milied

Jum il-Milied kienet gurnata ferm impenjativa ghas-sala tal-maternita fl-Isptar Mater Dei. B’kollox twieldu 9 trabi f’Malta u Ghawdex. L-ewwel tarbija f’Jum il-Milied twieldet fis-sagħtejn neqsien għaxra ta’ filgħodu.

Aqra aktar

Tradizzjonijiet Maltin tal-Milied

Il-purċissjoni tal-Bambin inbdiet mill-qaddis Malti San Ġorġ Preca. Kien hu li stinka biex tinxtered id-devozzjoni lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni u sa mill-1920 ħa ħsieb li f’kull raħal u belt lejlet il-Milied il-membri tal-M.U.S.E.U.M jorganizzaw “Dimostrazzjoni ad unur ta’ Ġesù Bambin” bil-parteċipazzjoni tat-tfal. L-ewwel Bambin li ntuża kien inġieb mill-knisja ta’ San Franġisk tal-Belt.

Din id-drawwa intgħoġbot u daħlet sew kemm f’Malta u anke f’Għawdex. Għalhekk lejlet il-Milied is-soċji tal-M.U.S.E.U.M jiġbru lit-tfal u dawn iġorru fuq spallejhom Bambin żgħir u joħorġu jduru mar-raħal bix-xemgħa, ikantaw innijiet tal-Milied. Din id-demostrazzjoni tferrxet mis-soċji tal-M.U.S.E.U.M f’diversi pajjiżi fejn is-soċjetà għandha membri tagħha jagħmlu xogħol missjunarju bħall-Awstralja, il-Kenja, il-Perù, u l-Albanija.

Aqra aktar

Festa ta’ sess – kif kien il-25 ta’ Diċembru fi żmien ir-Rumani

Meta r-Rumani introduċew għall-ewwel darba s-Saturnalia, din kienet tikkonsisti f’ġimgħa ta’ anarkija bejn is-17 u l -25 ta’ Diċembru. Matul din il-ġimgħa, il-qrati ta’ Ruma kienu jagħlqu, il-liġi Rumana kienet tgħid li ħadd ma seta’ jiġi mtella’ l-qorti talli jkun għamel xi ħsara fil-proprjetà jew weġġa’ lil xi ħadd matul iċ-ċelebrazzjonijiet li kienu jsiru matul din il-ġimgħa. Il-festival kien jibda billi jintgħażel “għadu tal-poplu” li kienu jitimgħuh u jagħtuh kull pjaċir materjali matul il-ġimgħa. Imbagħad fil-25 ta’ Diċembru kienu joqtlu lill-vittma.

B’hekk kienu jemmnu li kienu qegħdin jegħlbu lill-forzi tad-dlam billi joqtlu raġel jew mara innoċenti.

Aqra aktar

Żewġ nisa li bħalhom ma ssibx

L-Ingliżi jgħidulek “there’s nothing like a Panto Dame,” u ejja nagħtuhom raġun. Rari jkollok l-okkażjoni tara raġel liebes kostum eċċentriku kkulurit u jleqq u xi parrokka li twassal sal-Awstralja tant kemm tkun tixgħel.

F’Malta il-pantomimi tal-Milied saru jattiraw l-eluf li ż-żmien ta’ briju u hena jarawh rifless fuq il-palk – medium li sa ftit snin ilu kien meqjus bħala wieħed serju wisq. Naturalment, pantomima minħajr il-famuża Dame, ma tkunx pantomima, u żgur ma tbigħx daqshekk biljetti.

Interessanti nagħtu ħarsa lejn l-istorja tad-Dame. Minn fejn bdiet l-assoċjazzjoni tagħha mal-Milied, minn fejn nibdet il-kunċett ta’ attur maskili jinterpreta rwol ta’ mara daqshekk kunfidenti u robusta fuq il-palk.

Aqra aktar

Santa Klaws, il-baħħara u n-negozjanti

Jingħad li fis-sena 270 wara Kristu twieled f’Parara t-Turkija raġel magħruf bħala Nikola. Huwa aktar tard sar l-Isqof Kattoliku ta’ Myra. Huwa miet fis-6 ta’ Diċembru tas-sena 345.

Dan l-Isqof huwa iktar magħruf għall-parti tiegħu fl-ewwel Kunsill ta’ Nicaea fis-sena 325 li ironikament kien iddikjara li l-Lhud huma “t-tfal tax-xitan” ovvjament xi ħaġa totalment żbaljata, peress li Kristu kien Lhudi. Fil-1087, grupp ta’ baħħara ħadu l-għadam ta’ dan l-Isqof mit-Turkija lejn santwarju f’Bari, l-Italja u fl-1800 ġie ddikjarat mill-Knisja Kattolika bħala qaddis, u għalhekk baqa’ magħruf bħal San Nikola ta’ Bari.

Aqra aktar

FILMAT: Milied jaħseb f’niesu fis-Sirja

Il-belt ta’ Aleppo fis-Sirja se titniżżel fil-lista ta’ bliet li kitbu l-istorja. Storja ta’ waħda minn fost l-ibliet li l-istorja rathom jinqerdu bħalma kien ġara minn Guernica fil-gwerra ċivili fi Spanja.

Fil-każ ta’ Aleppo nqered wirt storiku Musulman li jmur lura sa elf sena.

Mal-wirt storiku nqerdu l-memorji ta’ individiwi u nfirdu għadd ta’ familji. Il-gwerra fis-Sirja ilha għaddejja ħames snin li matulhom aktar minn erba’ miljun u ħames mitt elf Sirjan fittex refuġju f’pajjiżi ġirien.

Huwa fi sfond ta’ diqa, ta’ tifrik li n-nies li għad fadal f’Aleppo u fis-Sirja se jqattgħu l-Milied.

Aqra aktar

Il-presepju ma kienx parti mill-festi nsara minn dejjem…

Iżda l-iktar tradizzjoni Nisranija tal-Milied hija bla dubju ta’ xejn il-presepju. Imma mhux dejjem kien jeżisti fit-tradizzjoni Nisranija.

Kien San Franġisk t’Assisi li beda din it-tradizzjoni sabiħa. F’Diċembru tas-sena 1223 kien fuq l-għolja ta’ Greccio li hu kien tant iħobb. Hemm, billi kien wasal il-Milied, beda jaħseb f’Betlehem u ż-żjara tiegħu f’dik il-belt qaddisa u għażiża.

U ġietu idea li jagħmel xi ħaġa ġdida fl-istorja. Sejjaħ lin-nobbli Giovanni Vellita, ħabib kbir tal-qaddis, u talbu biex iħejjilu maxtura, baqra u ħmara għal-lejl tal-Milied. Il-lejl tal-Milied wasal u n-nies kollha tal-inħawi marru bix-xemgħat f’idejhom għall-funzjoni. L-artal kienet il-maxtura u Franġisku għamilha ta’ Djaknu, ghax qatt ma ried ikun ordnat saċerdot. Franġisku kien ferħan f’dak il-lejl qaddis. Hu stess qara l-Vanġelu tal-quddiesa.

Aqra aktar

Nies iqattgħu l-Milied quddiem il-Qorti

Hekk kif illum f’12.00 tressqu l-Qorti Moussa Saha u Ahmed Ali li huma ż-żewġ Libjani akkużati li wettqu l-hijack tal-ajruplan tal-linja tal-ajru Afriqiyah, numru  kbir ta’ nies inġabru quddiem il-Qorti.

Aqra aktar

Send this to a friend