Microsoft – One News

Notifiki

Aktar minn 100 kumpanija tibda l-operat f’Malta

F’dawn l-aħħar sitt snin, iċ-Ċentru Innovattiv tal-Microsoft kien ta’ għajnuna biex biex aktar minn mitt kumpanija teknika bdew l-attività ekonomika tagħha f’Malta.

Dan ġie żvelat minn Mary Downing li hija l-Manager taċ-Ċentru bbażat Malta li għandu l-għan li jgħin lil dawk li jiżviluppaw is-software, lill-professjonisti fl-informatika, studenti universitarji u anke imprendituri.Aqra aktar

Appell lill-Microsoft biex twaqqaf ħidma mal-US Border Patrol

Ittra miftuħa ffirmata minn iktar minn mitt impjegat ta’ Microsoft appellaw lill-kumpanija biex twaqqaf ix-xogħol tagħha mal-US Border Patrol.
L-appell sar hekk kif l-amministrazzjoni ta’ Trump qed tesperjenza ħafna kritika fuq is-separazzjoni tat-tfal minn mal-familji fil-frunitera mal-Messiku. L-ittra, li tpoġġiet fuq is-sistema interna u kienet ippublikata fin-New York Times, tgħid li l-impjegat qed jirrifjutaw li jkunu kompliċi. Microsoft qalet li t-teknoloġija tagħha ma kinitx qed tintuża għal proġetti relatati mas-separazzjoni tat-tfal minn mal-familji fil-fruntiera. Fi stqarrija ppublikata qabel ma tfaċċat l-ittra tal-ħaddiema, il-kumpanija qalet li tinsab iddispjaċuta b’dak li qed iseħħ, hekk kif l-għaqda tal-familja kienet prinċipju fundamentali tal-politika u l-liġi Amerikana sa minn tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija. Madanakollu, Microsoft għandha kuntratt ta’ iktar minn dsatax-il miljun dollaru Amerikan mal-Aġenzija Amerikana tal-Immigrazzjoni, Dwana u Infurzar.

 

Investiment li se jtejjeb l-aċċess għall-internet f’ 36 skola

Microsoft Malta, flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, llum ħabbru proġett ġdid li kien jinvolvi l-installazzjoni ta’ sistemi ta’ Wi-Fi f’36 skola madwar Malta u Għawdex. Għall-bidu, dan l-investiment kien se jkopri l-iskejjel pubbliċi iżda saru arranġamenti biex dan l-investiment seta’ jkun estiż ukoll fl-iskejjel tal-Knisja u dawk privati.
Aqra aktar

Ftehim bejn il-gvern u Microsoft b’valur ta’ €12,500,000

Microsoft se jkun qed joffri taħriġ bażiku b’rabta ma’ software lill-istudenti Maltin. Dan f’waħda minn diversi inizjattivi li huma parti minn ftehim iffirmat bejn Microsoft u l-MITA, l-aġenzija tal-gvern fil-qasam tat-teknoloġija tal-informatika. Il-ftehim huwa validu sal-2021 u ma jinkludix biss studenti, iżda se joffri wkoll ċansijiet għall-pubbliku inġenerali.

Aqra aktar

Send this to a friend