Michael Farrugia – Page 7 – One News

Notifiki

Assistenza biex persuni vulnerabbli jidraw jaħdmu

Dħalna fit-tielet fażi tal-proġett LEAP li se jassigura li persuni vulnerabbli ikollhom għajnuna ta’ mentor biex jidraw id-dinja tax-xogħol.

Ħabbar dan il-Ministru Michael Farrugia, li spjega li fit-tliet snin li l-proġett LEAP ilu fis-seħħ, grazzi għall-għajnuna minn fondi Ewropej, kienu identifikati eluf ta’ persuni li jgħixu f’nassa ta’ benefiċċji soċjali u għal xi raġuni qatt ma daħħlu jew baqgħu fid-dinja tax-xogħol, anzi lanqas biss kienu qed jirreġistraw.

Aqra aktar

Kif persuni b’diżabiltà se jingħataw l-għajnuna bil-fatti

Kif tħabbar fil-baġit għas-sena d-dieħla, se ssir riforma fil-pensjonijiet għall-persuni b’dizabiltà.

Dettalji dwar din ir riforma u kif se titħaddem ingħataw f’konferenza tal-aħbarijiet f’konferenza indirizzata mill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, Michael Farrugia.

Il-Ministru spjega li ir-riforma se tiffoka fuq tliet livelli. L-ewwel livell huwa l-assistenza miżjuda għal-diżabiltà severa – mill-2017 ir-rata se tiżdied gradwalment biex tilħaq il-paga minima.

Aqra aktar

L-MUMN thedded strike dwar social workers u ħaddiema tal-ECG

Il-Malta Union of Midwives & Nurses dalgħodu ħarġet stqarrija fejn qalet li kitbet bi protesta lill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni fejn esprimiet ‘disgust’ għax saret laqgħa dwar is-Social Workers u l-ECG Technicians tliet ġimgħat ilu u jsostnu li għadhom qed jistennew risposta biex jigu konklużi il-Ftehim Settorali ta’ dawn iż-żewġ professjonisti.

L-MUMN qalet li tħoss li qed tigi injorata u qalet li jekk sa nhar l-Erbgħa 14 ta’ Dicembru 2016 ma tingħatax appuntament biex jiġu konkluzi ż-żewġ Ftehim Settorali, dawn l-impjegati ser jibdew isegwu azzjonijiet industrijali “inkluż strike mill-Ħamis 15 ta’ Diċembru 2016 ‘l-quddiem mingħajr pre-avviż ieħor”.

Intant kien hemm min għamel ‘reply to all’ fl-email mibgħuta lill-mezzi tax-xandir, għalkemm wara qal li ntbgħatet bi żball.

Aqra aktar

Carmela llum għalqet 104!

Li tgħix sa mitt sena hija diġa’ xi ħaġa li mhux kulħadd ikollu x-xorti jagħmilha.

Li tgħix sa 104 hija xi ħaġa li verament ma tiġrix lil ħafna. Iżda din hi l-istorja ta’ Carmela Pulo, li dalgħodu kellha żjara mill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali. Carmela hija maħbuba ferm u mħarsa b’għożża f’Cospicua Home.

Tkellimna man-neputi Mario Grixti. Qalilna li Carmela twieldet l-Isla imma minn wara l-aħħar gwerra dejjem għexu Bormla. Kien hemm żmien meta kienet qed tistudja first aid u nursing, imma kellha tieqaf biex tieħu ħsieb lil ħutha. B’kollox kienu ħamest’aħwa, u hi kienet it-tieni waħda. Kellha biss 15-il sena meta tilfet lil missierha. Aqra aktar

Il-Gvern jinnegozja 135 post għall-housing

Il-Gvern qed jinnegozja ma’ żewġ proponenti li offrew proprjetà lill-Awtorità tad-Djar, li proponew li bil-ħlas li jieħdu ta’ din il-proprjetà iħallsu djun li għandhom mal-gvern. Din skont sejħa għall-proposti li ħareġ il-gvern fl-2014.

Meta jingħalaq dan il-proċess, ikun hemm 135 post ġdid disponibbli għall-Awtorità tad-Djar. Farrugia spjega li l-Iskop ewlieni ta’ dan L-RFP kien li il-Gvern talab proposti innovattivi minghand il-pubbliku biex ikun jista’ ikollu f’idejh numru ta’ propjetajiet biex jintużaw għal-akkomodazzjoni soċjali f’qasir żmien.
Aqra aktar

Soqfa, dawl, ilma, dranaġġ, waterproofing….dak kollu essenzjali għal post diċenti

Fl-aħħar sena ta’ Gvern preċedenti, kienu intefqu €350,000 fuq tiswijiet u manutenzjoni  f’appartamenti tal-housing soċjali. Din is-sena, intefqu €1, 900,000.

Wieħed minn dawn il-proġetti huwa fil-binja Okkella Agius fil-Ħamrun, post li s’issa kien mitluq ħafna. Hawn kien hemm bżonn ħidma fuq is-soqfa, id-dawl, l-ilma u d-dranaġġ, apparti l-waterproofing ta’ fuq il-bjut. Saħansitra l-istat tas-soqfa kienet qed twassal għal sitwazzjoni perikoluża.

Hawn tista tisma’ l-kummenti tal-Ministru Michael Farrugia u  Stephen Mc Carthy, Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar.

Aqra aktar

Minn għada jkompli t-taħriġ lill-ħaddiema biex tingħata għajnuna lill-familji fil-komunità

Il-Gvern beda jingaġġa numru ta’ professjonisti biex jifformaw timijiet multidixxiplinarji magħmula minn ħaddiema soċjali, terapisti tal-familja, councillors , psikologisti u psikoterapisti,  biex jissaħħaħ is-servizz fil-komunità fost famiji li għandhom bżonn din l-għajnuna.

Wara li xi ġimgħat ilu inġiebu Malta specjalisti mill-Università Amerikana ta’ Seattle biex iħarrgu lil dawn l-istess ħaddiema fi programm ibażżat fuq evidenza xjentifika, ‘The Incredible Years Positive Parenting’, il-bierah regghu waslu Malta dawn l-istess professjonisti biex ikomplu jħarrġu il-ħaddiema f’livell avvanzat.

Aqra aktar

102 persuni jirċievu ċertifikat wara li lestew il-kors ‘Għaqal id-Dar, Ħajja Aħjar’

Waqt attività li saret ġewwa l-Aula Magna fil-Belt Valletta, 102 persuni ngħataw ċertifikat wara li temmew b’suċċess il-kors Għaqal id-Dar, Ħajja Aħjar. Il-parteċipanti kienu ġejjin mil-lokalitajiet tal-Mosta, Kirkop, Sliema u Paola.

Meta kien qed jindirizza lil dawk preżenti, il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia faħħar il-ħidma kollha li qed issir min-naħa tal-kunsilli lokali flimkien mal-Home Economics in Action.

Permezz ta’ dan il-kors aktar nies qegħdin jitgħallmu fost l-oħrajn kif iqassmu flushom aħjar u jagħmlu budget, kif iġemmaw u jinvestu bil-għaqal, kif jistgħu jippjanaw għall-bidu ta’ negozju żgħir jew kif jidħlu fid-dinja tax-xogħol, u ngħataw gwida ta’ kif jsajru dieta aktar bilanċjata fost l-oħrajn.

Aqra aktar

Send this to a friend