Michael Farrugia – Page 4 – One News

Notifiki

Siġar ivvandalizzati fir-riżerva tal-Aħrax tal-Mellieħa

Is-siġar kollha tal-prinjol li tħawlu nhar il-Ħadd 18 ta’ Frar 2018, waqt l-attivita’ “Ingawduh u Niehdu Hsiebu Flimkien” li kienet organiżata mill-Għaqda distrettwali tal-Mellieħa fi ħdan il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK), liema Għaqda hija risponsabbli mill-amministrazzjoni tar-Riżerva tal-FKNK fl-Aħrax tal-Mellieħa, ġew vandaliżati u nqalgħu mill-għeruq.  Dan ġara bejn il-lejl tal-24 u l-25 ta’ Frar.Aqra aktar

Riċerka li se twassal għal korsijiet lill-Pulizija

Iffirmat ftehim bejn il-Ministeru għas-sigurta nazzjonali u l-Universita ta’ Malta.

Ftehim li ser iwassal biex l-Universita ta’ Malta tagħmel riċerka dwar is-sigurta nazzjonali, il-kriminalita f’Malta u l-Korp tal-Pulizija ta’ Malta.

Permmezz ta’ din ir-riċerka se jitfasslu korsijiet fuq livell ta’ Masters u Ph.D għall-uffiċjali tal-korp tal-pulizija u dawk li għandhom interess joffru servizz lill-korp.

Ir-riċerka se titmexxa minn Gordon Sammut – senior lecturer fl-Universita ta’ Malta.

Aqra aktar

Bil-Filmat: Pink Floyd tribute band idoqqu fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

Il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, flimkien mal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, organizza kunċert għar-residenti tal-faċilità permezz ta’ tribute show tal-Pink Floyd. Il-Pink Floyd tribute band daqqet f’pajjiżna l-weekend li għadda u xtaqet li jkollha l-okkażjoni u ttella’ kunċert fil-faċilità fil-ġurnata tal-Ħadd.

F’okkażjoni mhux tas-soltu, ir-residenti segwew dan il-kunċert ta’ mużika u anke kien hemm residenti li ngħataw l-opportunità li jitilgħu on stage u jipparteċipaw flimkien mal-band. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia stqarr li jridu jsiru bidliet sostanzjali fil-faċilità li jinkludu t-tmexxija, is-setturi tar-rijabilitazzjoni u tal-edukazzjoni, kif ukoll aktar enfasi fuq l-aspett kulturali.

Dan flimkien ma’ aktar opportunitajiet ta’ edukazzjoni u rijabilitazzjoni aħjar għar-residenti sabiex kemm jista’ jkun tonqos ir-rata tar-reċidiviżmu.

2,245 persuna mħarrka talli pejpu f’postijiet projbiti

Fis-sena 2017 kien hemm elfejn, mitejn u ħamsa u erbgħin (2,245) każ ta’ persuni li ġew imħarrka mill-Pulizija talli pejpu f’postijiet pubbliċi fejn it-tipjip huwa pprojbit.
Dan ħareġ f’risposta li l-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia ta waqt mistoqsija parlamentari lil Beppe Fenech Adami.

Tfittxija għall-għarrieda fil-Faċilità ta’ Kordin: tinstab internet key u trab suspettuż

F’operazzjoni delikata fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin saru tfittxijiet intensivi f’żewġ diviżjonijiet mis-Sezzjoni ta’ Kontra d-Droga fil-Korp tal-Pulizija.

Fit-tfittxija li saret għall-għarrieda ma nstab l-ebda mobile u l-ebda xorb alkoħoliku. Instabet biss internet key u għalhekk se jittieħdu passi fuq il-priġunier ikkonċernat. Instab ukoll ftit trab suspettuż fil-locker ta’ wieħed mill-priġunieri u se tinfetaħ inkjesta.

Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li tfittixijiet simili se jkomplu jsiru b’mod regolari mill-uffiċjali tal-faċilità kif ukoll meta jinħass il-bżonn tal-Korp tal-Pulizija sabiex jiżguraw is-sigurtà tal-faċilità. Il-Ministru Farrugia se jkompli jaħdem sabiex jeqred għal kollox is-sustanzi illegali, l-oġġetti projbiti u l-abbużi mill-faċilità.

Investiment f’apparat ġdid kontra l-isplussivi

B’investiment ta’ żewġ miljun ewro llum ġie nawgurat l-apparat il-ġdid tal-explosive ordinance disposal unit.
Dan jikkontisti f’vann li hu mgħammar b’dak kollu meħtieġ f’każ ta’ bżonn inkluż żewġ robots li permezz tagħhom jiġu disattivati l-bombi.
Dan sabiex ilaħqu mal-moħħ żviluppat tal krimnali li kull ma jmur dejjem qed jiżviluppa.
Dan l apparrat ġie ffinanzjat minn fondi nazzjonali Ewropej.
Fl-inawgurazzjoni id-Direttur maniġerjali ta’ Telerob; il-kumpanija Ġermaniza li bniet l-apparrat, qal li jinsab impressjonat b’din is sezzjoni tal-EOD fi ħdan il-forzi armati ta Malta li sostna li hi l aqwa li qatt ra.
Il-Brigadier Jeffrey Curmi qal li dan huwa parti mill-investiment kontinwu fi ħdan il-forzi armati.
Is-Segretarju Parlamentari tal-Fondi Ewropej Aaron Farrugia qal li Malta sa issa diġa’ ħadet 76 miljun ewro f’fondi għas-sigurtà nazzjonali mill-programm 2014-2020.
Min naħa tiegħu, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia ħabbar investiment ieħor ta’ 33 miljun ewro fil-forzi armati; dak tal-akbar dgħajsa li qatt kellhom il forzi armati.

Ċans ta’ skambju u taħriġ f’ Ċipru – Michael Farrugia

Ilbieraħ wara nofsinhar il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia kompla biż-żjara tiegħu f’Ċipru fuq stedina tal-Ministru tad-Difiża Christoforos Fokaides waqt li żar il-Joint Rescue Coordinating Centre. Minbarra li ra t-teknoloġija u l-metodi li jużaw fil-qasam tat-Tfittxija u tas-Salvataġġ, iż-żewġ ministri ddiskutew it-triq ’il quddiem sabiex iż-żewġ friegħi: Malta u Ċipru jkunu jistgħu jikkoperaw u jaħdmu flimkien.

Hu maħsub li delegazzjoni Ċiprijotta tiltaqa’ ma’ dik Maltija biex jitgħallmu mill-esperjenzi ta’ xulxin u jħarsu lejn metodi ġodda ta’ kif jaslu u jaħdmu f’ċerti sitwazzjonijiet ta’ salvataġġ fuq il-baħar.

Aqra aktar

Sejba ta’ droga fil-Ħamrun

Il-Pulizija għamlu sejba ta’ ammont sostanzjali ta’ droga fil-Ħamrun.

Fi tweet il-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali rringrazzja lill-membri tal-Korp tal-Pulizija għal storja oħra ta’ suċċess.

 

Aktar dettalji dalwaqt.

Jiltaqa’ l-Kunsill tal-Ġustizja u l-Intern fil-Lussemburgu

Waqt li kien qed jindirizza l-Kunsill tal-Ġustizja u l-Intern fil-Lussemburgu, l-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li għall-ewwel darba Malta ssodisfat l-impenn tagħha dwar ir-risistemazzjoni.

Il-Ministru Farrugia qal li Malta talloka importanza kbira għall-imigrazzjoni. Huwa żdied jgħid li l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi oħra hija fundamentali. Ir-risistemazzjoni hija waħda mil-element ta’ qafas komprensiv tal-imigrazzjoni u tista’ tkun ikkonsidrata bħala l-iktar element importanti biex tibbilanċja l-miżuri li jiprevjenu influssi irregolari.Aqra aktar

Send this to a friend