Michael Falzon – Page 3 – One News

Notifiki

Il-Parlament jiddiskuti l-isfidi għall-‘housing’

Il-Ministru għall-familja, drittijiet tat-tfal u solidarjetà soċjali, Michael Falzon qal fil-Parlament li it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqoien ta’ impjieġi ġodda wassal għal tħabbir tad-domanda għal housing minn Maltin u barranin li jħadmu f’Malta.

Falzon qal li Malta għamlet 50 sena taħt liġi tal-kera, meqjusa aktar bħala liġi ta’ emerġenza fis-snin 40 wara l-gwerra dinjija. Flimkien mal-liġi tal-income tax, din kienet waħda minn żewg monumenti soċjali.

Aqra aktar

957 frodi minn benefiċċji soċjali

Is-sena li għaddiet inqabdu 957 persuna jabbużaw minn benefiċċji soċjali u meta l-Gvern irkupra dak li kien abbużat ġew irkuprati iktar minn erba’ miljun ewro.

Jikkonferma dan tagħrif tal-Ministeru tal-Politika Soċjali fejn ingħad li “hu stmat li ġew reveduti u/jew imwaqqfa 957 benefiċċju, li meta wieħed iqis l-ammonti mħallsa meta mhux dovuti u l-ammont ta’ benefiċċju li kien jibqa’ jitħallas fuq bażi ta’ sena waħda biss, ġew iffrankati madwar €4,057,300.”

Jirriżulta li d-Dipartiment jinvestiga kull rapport ta’ allegat frodi li jirċievi kif ukoll jieħu l-inizjattiva biex jinvestiga gruppi ta’ benefiċjarji fejn ikun hemm suspett ta’ abbuż.

Is-sena li għaddiet l-Ispettorat fi ħdan dan id-Dipartiment għamel 1,621 spezzjoni fuq is-sit u mill-investigazzjonijiet li għamel dan id-Dipartiment sab li 399 każ ma kinux bi ksur tal-provedimenti tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

Aqra aktar

Ippubblikat il-ktejjeb ‘Mocktails’

F”kollaborazzjoni mal-ITS, il-Ministru tal-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta’ Soċjali, Michael Falzon neda ktejjeb  bl-isem ‘Mocktails’, li jagħti  informazzjoni liż-żgħażagħ dwar xorb non-alkoħoliku.Aqra aktar

L-Università b’kors għall-infermiera biex jispeċjalizzaw fil-kura tal-anzjani  

Il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa tal-Università ta’ Malta nediet il-kors tagħha fil-B.Sc. Nursing (Hons.) (Elderly Care) f’San Vinċenz de Paule. Iż-żieda fil-popolazzjoni li qed tixjieħ teħtieġ li infermiera kkwalifikati f’ambjenti tas-saħħa u l-kura soċjali jkunu ppreparati b’mod adegwat sabiex jipprovdu kura ta’ kwalità lill-adulti anzjani.

Aqra aktar

L-għażla tal-poplu minn għajn il-kritiċi

Id-data tat-3 ta’ Ġunju kienet ilha fuq fomm kulħadd sa mill-1 ta’ Mejju. Jum wara jum smajna b’dak li kellhom xi jgħidu l-partiti politiċi, biex l-elettorat għamel id-deċiżjoni tiegħu. Deċiżjoni li sarrfet f ’rebħa kbira għal Partit Laburista. Ikbar minn dik li kiseb l-istess partit erba’ snin ilu. Il-gazzetta KullĦadd analizzat dan ir-riżultat ma’ diversi persuni li segwew mill-qrib l-andament u l-proċess kollu elettorali.

Aqra aktar

Vince Farrugia u Paul Abela jridu jħallsu €5,000 f’danni lill-Perit Michael Falzon

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet appell mill-eks direttur tal-GRTU Vince Farrugia u l-President attwali Paul Abela, u ordnatilhom iħallsu €5,000 f’danni lill-Perit Michael Falzon.

Il-każ imur lura għall-2013, meta Vince Farrugia ħareġ stqarrija urġenti b’risposta għal dawk li sejħilhom allegazzjonijiet foloz fil-konfront tiegħu meta kien qed jixhed waqt proċeduri kriminali fil-konfront tal-President tal-Malta Developers’ Association Sandro Chetcuti.

Chetcuti kien akkużat li pprova joqtol lill-Farrugia, imma sena wara l-Avukat Ġenerali biddel l-akkuża u Chetcuti kien akkużat li pprova jikkaġuna ġrieħi serji. Dan wara li sema’ l-evidenza fi proċeduri kriminali, inkluż xhieda kunflinġenti bejn esperti mediċi dwar in-natura tal-ġrieħi. Chetcuti kien instab ħati li kkaġuna ġrieħi ħfief.

Farrugia kien qal li ħassu diżappuntat li Falzon ibbaża l-evidenza tiegħu fuq il-verżjoni li pprovda Chetcuti, u ma saqsiex għall-verżjoni tiegħu. Irriżulta fil-Qorti li Farrugia rreaġixxa  għall-kummenti ta’ Falzon skont kif irrapportati fil-mezzi tax-xandir, u mhux għax kien preżenti fl-awla tal-Qorti.

Aqra aktar

Meta Simon Busuttil ma jilgħabx iħassar

Minn xiex qed jiddejjaq il-Kap tal-Oppożizzjoni?  X’qed iżommu milli jitpoġġa taħt skrutinju? Staqsa dan il-Partit Laburista f’ konferenza tal-aħbarijiet b’ reazzjoni immedjata għad-dikjarazzjoni tal-Kap tal-Oppozizzjoni.

Aqra aktar

Eks Ministru Nazzjonalista jikkundanna lil Bezzina u jgħid li Busuttil inkonsistenti

L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon kellu kliem ta’ kundanna għall-aġir tad-deputat nazzjonalista Toni Bezzina, li applika għall-villa bi swimming pool fuq art ODZ.

Waqt il-programm One Week, Falzon qal li dan kien pass li Toni Bezzina qatt ma kellu jagħmlu.

Aktar minn hekk, Falzon qal li għandu ‘jiġġudika l-poplu’ dwar l-inkonsistenzi ta’ Simon Busuttil.

Segwi hawn.

Aqra aktar

‘Deal’ fl-2012 bil-prezz tal-1990

Wieħed mill-punti li jinnota l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu dwar l-art tal-Lowenbrau huwa kif għal ‘deal’ li sar fl-2012 tħallas prezz tal-1990. Emfasizza dan il-punt fuq ONE NEWS BREAKFAST l-eks Segretarju Parlamentari, Michael Falzon, li qal kif l-Awditur Ġenerali ma setax ma jsibx nuqqasijiet fil-każ. Sostna wkoll kif dan kien ‘deal li sar f’jumejn.

Aqra aktar

Send this to a friend