Mediċina – Page 4 – One News

Notifiki

Jinsistu li jista’ jkun REAT li toħroġ liċenzja għall-morning after pill

Life Network Foundation Malta irreaġixxiet għad-deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt li dan l-aħħar kellu sensiela ta’ laqgħat ma’ esperti mediċi u mas-soċjeta’ ċivili biex issir diskussjoni u studju  dwar il- morning after pill .

Kumitat konġunt tal-parlament dwar is-saħħa, l-affarijiet soċjali u dak tal-familja kkonkluda li għandha tkun l-Awtorità tal-Mediċini li tiddeċiedi jekk il-morning-after pill għandhiex titħalla tidħol Malta, iżda din qatt m’għandha tinbigħ mingħajr riċetta tat-tabib. Għad-diżappunt qawwi ta’ bosta għadiet favur id-drittijiet tan-nisa, l-Awtorità tal-Mediċini ddeċidiet li l-morning-after pill qatt m’għandha tinbigħ mingħajr riċetta tat-tabib.

Fi stqarrija l-Fondazzjoni qalet li skond l-Att dwar il-Mediċini, hija l-funzjoni ta’ L-Awtorità dwar il-Liċenzjar (taħt is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika) li tawtorizza liċenzji għall-prodotti mediċinali biex jidħlu fis-suq Malti.

Aqra aktar

Ta’ Barts japplikaw biex jibnu

Fl-aħbar ewlenija fil-gazzetti tal-Ħadd, il-gazzetta KullĦadd żvelat kif fost l-applikazzjonijiet ta’ żvilupp li daħlu fl-aħħar jiem għand l-Awtorità tal-Ippjanar kien hemm dik li se tara l-ftuħ tal-iskola medika f’Għawdex u l-bini ta’ faċilitajiet ġodda bħala parti mill-proġett ta’ Barts.

Wara xhur ta’ ppjanar, testijiet fuq l-art u diskussjonijiet mal- istess Awtorità, l-investituri kienu f’pożizzjoni li jissottomettu l-pjan tagħhom għall-approvazzjoni tal- Awtorità tal-Ippjanar, li min- naħa tagħha issa tkun qed tevalwaha.

Aqra aktar

Il-Kamra tal-Kummerċ tilqa’ l-isforzi biex Aġenzija Ewropea topera minn Malta

Il-Kamra għall-Kummerċ, Intrapriżi u l-Industrija laqgħet b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Gvern Malti biex l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini tibda topera minn Malta. Dan fl-eventwalità li l-Aġenzija Ewropea tmexxi l-operati tagħha minn Londra, issa li r-Renju Unit bi ħsiebu jitlaq mill-Unjoni Ewropea.

L-Awtorità tal-Mediċini se tkun qed tmexxi l-applikazzjoni f’isem Malta. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li tappoġja bis-sħiħ din l-inizjattiva, għaliex toffri ambizzjonijiet ġodda għal Malta.

Aqra aktar

Ir-risposta tal-Awtorità tal-Mediċini lill-importatur tal-morning after pill

L-Awtorità Maltija tal-Mediċini irċiviet applikazzjoni mingħand importatur biex tibda timporta lejn pajjiżna ditta ta’ morning after pill.

Fid-dawl li bħalissa l-Parlament qed jiddiskuti dawn il-mediċini, tkellimna mal-Professur Anthony Scerracino Inglott, ic-Chairperson tal-Awtorità, dwar il-pożizzjoni li se tittieħed, ċioe jekk hux se titħalla tkun reġistrata, biex eventwalment tidħol fis-suq.

Aqra aktar

‘Out of Stock’: storja tal-passat

Fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, f’pajjiżna ma kienx hawn mediċini out of stock għal 21 ġimgħa.

Jiġifieri minn Jannar sa Ġunju, fil-maġġoranza assoluta tal-jiem kien hawn il-mediċini kollha meħtieġ mill-poplu Malti. Din hija differenza kbira minn ftit snin ilu, meta l-mediċini out of stock kienu saru xi ħaġa normali. F’ġimgħa partikolari fl-2009, il-mediċini out of stock laħqu s-690. Illum ir-riżultati jitkellmu waħdehom.

Screen Shot 2016-07-29 at 13.57.52

Aqra aktar

5% jixtru l-mediċina online

Huma ħafna li forsi biex jiffrankaw xi ħaġa, jixtru mill-internet. Illum-il ġurnata, online issib mhux biss ħwejjeġ jew bżonnijiet oħra imma anke mediċina. Jessica Sultana stħarrġet dwar dan u saqsiet lin-nies li kienu l-Belt Valletta.

 

Send this to a friend