MDA – Page 2 – One News

Notifiki

Żvilupp bilanċjat li jġib in-nies flimkien

Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi l-Prim Ministru saħaq li fiż-żmien qarib se tkun qed titħabbar l-idea għat-tip ta’ żvilupp f’Manoel Island.

Dan il-proġett  se jkun xempju ta’ proġett bilanċjat bejn l-interessi tal-iżviluppaturi u l-komunità tal-madwar qal il-Prim Ministru.

Joseph Muscat spjega kif kull ma jonqos huwa l-firem tal-partijiet konċernati fejn wara ħafna kontroversja mistenni jintlaħaq qbil finali bejn il-konsorzju MIDI u l-Kunsill Lokali Gżirjan fost l-oħrajn.

Tul l-indirizz tiegħu quddiem l-iżviluppaturi Maltin u Għawdxin il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-White Paper li se joħroġ il-Gvern dwar is-Suq tal-Kera.Aqra aktar

149 applikazzjoni għall-iskema “Nikru Biex Nassistu”

Minn meta tnediet l-iskema “Nikru Biex Nassistu” – li l-applikazzjonijiet għaliha nfetħu fl-1 ta’ Settembru, l-Awtorità tad-Djar irċeviet 149 applikazzjoni – medja ta’ 5 kuljum.

Skema li permezz tagħha, sidien ta’ postijiet jidħlu fi ftehim mal-Gvern għal għaxar snin, biex filwaqt li l-Gvern jikrihom mingħandhom permezz tal-Awtorità tad-Djar, din tgħaddihom b’kirja lil dawk li jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali.

L-applikazzjonijiet li daħlu sa issa mistennija jkunu lesti fix-xhur li ġejjin, u oħrajn għadhom taħt kostruzzjoni.

Aqra aktar

L-MDA sodisfatta bis-surplus ekonomiku

 

“Il-Malta Developers Association (MDA) bi pjaċir tilqa’ l-aħbar li, wara aktar minn tletin sena, il-Fond Konsolidat ta’ Malta m’għadux f’sitwazzjoni ta’ defiċit permanenti, peress li d-dħul tal-Gvern kien akbar mill-infiq fl-2016.”

Dan kien kliem l-Malta Developers Assosication li fi stqarrija esprimiet is-sodisfazzjoni tagħha għall-aħbar ta’ surplus ekonomiku. L-MDA irikonoxxiet li dan kien pass importanti fl-istorja ekonomika ta’ Malta u tifraħ lill-Gvern talli laħaq dan il-għan mingħajr ma kellu jirrikorri għal miżuri ta’ awtorità ħarxa, filwaqt li naqqas it-taxxi.

Aqra aktar

L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi tikkundanna l-mod kif twaqqgħet il-lukanda Imperial

Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi kkundannat l-aġir ta’ ċertu kuntratturi li b’mod irresponsabbli jużaw metodi mhux konformi mal-liġi biex iwaqqgħu xi bini.

L-MDA irreferiet għal rapporti fl-istampa dwar il-mod kif qed isir it-twaqqigħ tal-lukanda Imperial f’Tas-Sliema.

L-MDA spjegat li illum il-kuntratturi għandhom il-mezzi, apparti l-obbligi legali u morali biex meta jsiru xogħolijiet bħal dawn, l-inkonvenjenzi għall-ġirien u għall-pubbliku inġenerali jkunu mtaffija u kemm jista’ jkun limitati.

Aqra aktar

Jiltaqgħu l-iżviluppaturi u l-dawk kontra l-iżvilupp fl-ODZ

L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin (MDA) kellhom laqgħa, unika tat-tip tagħha, mal-Front Ħarsien ODZ, fejn flimkien tkellmu dwar ir-rieda biex jindirizzaw sfidi ambjentali.

Iż-żewġ partijiet qablu li joħolqu working group sabiex jiddiskutu temi komuni li jaqblu fuqhom dwar l-ambjent.

Sandro Chetcuti, f’isem l-MDA, qal li jemmnu li l-ambjent u l-ekonomija huma katina u hemm punti li flimkien mal-Front Ħarsien ODZ jaqblu dwarhom. Fosthom li r-riklamazzjoni tal-art issir biss meta jkun hemm priorità nazzjonali. Qablu wkoll li l-iżvilupp fuq art ODZ m’għandux isir.

Aqra aktar

L-MDA pożittiva dwar il-pjan għal Paceville

 

Il-Malta Developers Association (MDA) tqis il-Master Plan għal Paceville bħala l-ewwel darba li fil-pajjiż sar attentat biex ikun hemm pjan li jħares lejn xi parti partikolari minn Malta b’mod olistiku flok li jitfasslu biss numru ta’ parametri li kull żvilupp ikun irid josserva mingħajr ma jingħata każ tal-effett globali tal-iżvilupp fl-inħawi fejn isir.
Aqra aktar

L-MDA pożittiva dwar l-iskemi ta’ appoġġ għall-enerġija rinnovabbli f’Malta

Il-Kummissjoni Ewropea sabet li pjanijiet tal-Gvern Malti biex jappoġġa l- ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli huma konformi mar-regoli tal-UE dwar l- għajnuna mill-Istat. L-iskemi se jżidu l-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli, skont l-objettivi tal-UE dwar l-enerġija, mingħajr ma jfixklu l-kompetizzjoni. Minbarra Malta, kellha skemi simili l-Lussemburgu.

Aqra aktar

Send this to a friend