marijuana | One News

Notifiki

Lil hinn mill-vot u l-marijuana!

X’imkien darba qrajt li jekk ma tagħmilx skoss ħmerijiet meta tkun għadek żagħżugħ, ma jkollok xejn divertenti x’tirrakonta meta tikber fl-età u tixjieħ!

Għax iż-żgħożija ħafna drabi hija assoċjata ma’ dik l-età meta nieqes mill-irbit, obbligi u responsabbiltajiet, wieħed kważi kważi għandu l-permess li jitbellaħ xi ftit u jagħmel xi ħmerija ’l hawn u ‘l hemm.

Iżda lil hinn minn dan il-ħsieb pwerili dwar iż-żgħożija, nistaqsi:  Fis-soċjetà tagħna tal-lum iż-żgħożija hi marbuta esklussivament ma’ żmien il- ‘ma jimpurtanix’ u x-xalar u d-divertiment, u llum hawn u għada minn rah?  Tagħmel sens li l-Parlament approva b’mod unanimu l-Vot 16?  Huwa f’postu li niddikjaraw li z-żgħażagħ aktar moħħhom fil-marijuana milli fis-sens ċiviku tagħhom?Aqra aktar

Il-Kannabis rekreazzjonali issa legali fil-Kanada

Il-Parlament Kanadiż approva l-użu tal-kannabis rekreazzjonali. Dan wara li l-Att kontroversjali għadda mis-Senat b’52 vot favur u 29 kontra.

Issa, il-marijuana għal użu oltre minn dak mediċinali se tkun tista tiġi mkabbra u mibjugħa fil-pajjiż minn Settembru li ġej wara li l-użu tagħha kien ilu att kriminali mill-1923. Minkejja dan, il-kannabis mediċinali ilha tintuża mill-2001.

Il-Kanada hija t-tieni pajjiż fid-dinja li llegalizzat l-użu tal-kannabis wara l-Uruguay, fl-2013.

Fi tweet, il-Prim Ministru Kanadiż esprima s-sodisfazzjon għal din il-bidla tant mistennija.

Maqbuda 330 kilo marijuana b’valur ta’ 3 miljun ewro x’aktar iddestinata lejn Malta

330 kilo marijuana ġet issekwestrata f’Ragusa fi Sqallija kif ukoll ġew arrestati żewġ persuni; it-tnejn Sqallin. Id-droga kienet x’aktarx iddestinata lejn Malta skond siti tal-aħbarijiet Sqallin.

Il-valur tad-droga jaqbeż it-3 miljun ewro u skond l-istess rapporti f’ siti tal-aħbarijiet Sqallin, din qed titqies bħala l-akbar qabda li qatt saret fil-provinċja ta’ Ibla.

Jidher li d-droga nstabet f’qiegħ falz ta’ trailer. Il-pulizija ta’ kontra d-droga nnutaw xi irregolaritajiet u talbu dokumenti lil Massimo Battaglia ta’ 39 sena u Carmelo Incardona ta’ 52 sena.

Dawn ma kkoperawx magħhom. Fi tfittxija ġo waħda mid-djar tal-arrestati nstabet ukoll arma tan-nar li kienet insterqet ftit xhur ilu.

Appell għal iktar għarfien dwar il-marijuana

Waqt li kulma jmur qed jirranka d-dibattitu dwar il-legalizzazzjoni tal-użu tal-kannabis, zagħzugħ Malti jsostni li mhux talli ma kintix għalih droga li waslitlu għal drogi oħra, iżda jsostni li għenitu jaqta’ d-dipendenza fuq il-kokaina.

Din hi l-istorja ta’ Mark, żagħżugħ li jsostni li ħajtu nbidlet għall-aħjar mindu beda jpejjep il-ħaxixa. Madankllu jwissi li trid issir distinzjoni bejn marijuana ta’ kwalità u l-ħafna mbarazz li hawn jiġri fl-idejn.

Aqra aktar

“Għażel bejn id-droga u l-familja” – mart l-akkużat

Żebbuġi ntbagħat il-ħabs u weħel multa wara li l-Pulizija sabet li kien qed ikabbar pjanti tal-kannabis fit-terazzin tiegħu. L-uffiċjali tal-Pulizija li kienu għamlu s-sejba ta’ dawn il-pjanti fir-residenza ta’ Walter Desira f’Marzu 2011 kienu sabu tnax-il pjanta tal-kannabis li kienu qed jiġu kultivati mir-raġel. Huwa kien qed iżommhom f’serrer b’dawl artifiċjali. Fir-residenza tiegħu nstabu ukoll żerriegħa tal-pjanti kannabis.

Aqra aktar

Jġiegħel tifel ta’ tlett snin ipejjep l-marijuana

Meta nisimgħu dwar pressjoni biex persuna tibda tpejjep sigaretti, normalment jiġu f’moħħna dak iż-żgħażugħ jew żgħażugħa li jiġu nfluwenzati mill-ħbieb biex jibdew jagħmlu dan. Iżda mid-dehra din il-pressjoni qed isir ukoll fuq vittmi inoċċenti li joqgħodu fuq dak li jgħidulhom l-adulti u jkunu għadhom ma jafux jagħmlu distinzjoni bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin.

Aqra aktar

Send this to a friend