mard – Page 2 – One News

Notifiki

“Nuqqas ta’ azzjoni mhux aċċettabli aktar” – Miriam Dalli

  • Il-Parlament Ewropew jitlob lill-Kummissjoni pjan kontra l-HIV u mard infettiv

Il-Parlament Ewropew illum sejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea biex toħroġ bi pjan ħolistiku li jindirizza ż-żieda ta’ mard infettiv fosthom l-HIV, it-tuberkulożi u l-Epatite, wara pressjoni minn MEPs Soċjalisti għal din l-aħħar sena. Ir-riżoluzzjoni tal-S&D ġiet addottata waqt is-sessjoni plenarja ta’ din il-ġimgħa b’maġġoranza assoluta.

Aqra aktar

“Grazzi minn qalbi lil Joseph Muscat…din hija xi ħaġa li jien u r-raġel tant ilna nistennew!”

Hekk stqarret magħna Ornella Xuereb Cianco.

Ornella hija miżżewġa lil Kelvin, u meta kienu ilhom erba’ snin għarajjes, intebħu li hu marid bil-kliewi. L-imħabba tagħhom kienet kbira tant li lanqas din ir-realtà ġdida ma waqqfithom. 

Ftit snin ilu, qabel din il-koppja żżewġet, konna ltqajna magħhom u tkellimna dwar l-isfidi li ġġib magħha ħajja miżżewġa, meta ta’ kull filgħaxija, Kelvin irid ikun imqabbad mal-magni, biex jagħmel dak li l-kliewi tiegħu ma jagħmlux waħedhom.

L-isfidi mhumiex faċli, kif konna rrealizzajna f’din l-intervista.

Aqra aktar

Jieħdu ħsieb saħħitna minn wara l-kwinti…

Meta nitkellmu dwar il-kura u s-saħħa, l-ewwel ma jiġu f’moħħna huma t-tobba u l-infermiera. Filwaqt li għandhom irwol kruċjali, jassistuhom minn wara l-kwinti hemm dawk li jissejħu Biomedical Scientists.

Xjenzati li jispeċjalizzaw f’diversi oqsma u janalizzaw ħafna mill-partijiet ta’ ġisimna.

Aqra aktar

Kura għad-dimensja? Jista’ jkun!

Xjentisti jaħsbu li aktarx sabu mediċina li twaqqaf mard tal-moħħ imsejjaħ neurodegenerative, ċioe li jmewwet partijiet tal-moħħ ftit ftit. Dan jinkludi mard bħal dimensja. Fl-2013, grupp mediku Ingliżi kien irnexxilu jwaqqaf ċelloli tal-moħħ tal-annimali milli jmutu. Iżda l-mediċina li kienu skoprew dak iż-żmien ma kinitx tajba għall-umani, għax tikkawża ħsara fl-organi. Din id-drab nħolqu żewġ tipi ta’ mediċina li għandhom l-istess effett pożittiv fuq il-moħħ imma huma tajbin għall-kosum uman. Il-Professoressa Giovanna Mallucci mit-Toxicology Unit ta’ Leicester, fejn saret l-iskoperta, qalet li dan huwa pass eċitanti ħafna. Issa tixtieq tibda provi fuq in-nies, u fi żmien sentejn jew tlieta se jkun magħruf jekk din id-droga hija tajba daqs kemm hu maħsub.

“Meta hemm il-ħajja, hemm it-tama li tista’ tfiq” – Antonella Rogers

Antonella Rogers – isem li sar sinonimu ma’ ħafna nies hekk kif din il-mara ta’ kuraġġ qed tuża s-sitwazzjoni diffiċli tagħha biex tgħin lil ħaddieħor, jew aħjar timlieh b’kuraġġ liema bħalu. Ta’ 35 sena, Antonella, propju f’Settembru saritilha d-djanjosi mit-tobba, liema djanjosi ma tantx ġabitilha aħbarijiet sbieħ hekk kif t-tobba qalulha li għandi kanċer tas-sider aggressiv. Filfatt, kien biss ftit ġimgħat wara li bdiet iċ-ċiklu diffiċli tal-kimoterapija.

Aqra aktar

Jiżdied in-numru ta’ persuni li jagħmlu testijiet fil-kliniċi tas-saħħa sesswali

In-numru ta’ persuni li għamlu testijiet fil-kliniċi tas-saħħa sesswali itrippla fl-aħħar sitt snin. Dan skont ċifri li ppreżenta s-Segretarju Parlamentari għas-saħħa Chris Fearne juru li n-numru ta’ pazjenti li rat il-klinika fejn ikun trattat mard ġenitali tela minn 1,800  fl-2010 għal ħames 5,500 is-sena l-oħra. In-numri qabel l-2006 kienu inqas minn elf persuna.

Aqra aktar

710 mewt mill-kanċer f’disa’ xhur

Bejn Jannar u Settembru tas-sena l-oħra, 710 pazjent li mietu bil-kanċer.

Meta wieġeb sensiela ta’mistoqsijiet tad-deputat laburista Anthony Agius Decelis, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li fosthom kien hemm 403 li kienu rġiel.

Huwa qal li kien hemm pazjent li kien taħt il-15-il sena u kien hemm 51 li kellhom 85 sena jew aktar.

L-iktar mwiet li seħħew minħabba il-marda tal-kanċer kienu dawk li kellhom bejn l-65 u l-74 sena. Il-kanċer fil-pulmun kien l-iktar komuni fl-irġiel filwaqt li l-kanċer tas-sider kien komuni fin-nisa.

Se jitħabbar qafas biex Ewropej b’mard rari jingħataw kura fi stati membri oħra

Il-presidenza Maltija se tkun qed tindirizza l-isfida tal-prezzijiet tal-mediċina. Dan permezz ta’ laqgħat bejn Ministri tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u l-Kapi Eżekuttivi fil-qasam tal-farmaċewtika.

F’Marzu se jitħabbar qafas li se jwassal biex pazjenti Ewropej b’mard rari jistgħu jingħataw kura fi stati membri oħra.

Dan intqal mill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne meta indirizza konferenza dwar il-kontroll tal-kanċer, li għaliha attendew mal-250 persuna nvoluti fil-qasam.

Fearne qal li sar progress kbir fejn għandha xtaqsam kura, madanakollu għad hemm l-isfida tal-prezzijiet tal mediċina li tista’ tkun indirizzata billi propju f’pajjiżna jintlaħaq ftehim dwar mekkanizmu li jiggarantixxi trasparenza u sistema ġusta.

 

Send this to a friend