maltin – Page 6 – One News

Notifiki

Titjib fil-qagħda ta’ eluf ta’ familji Maltin

Naqsu b’mod konsiderevoli dawk li fi stħarriġ xjentifiku tal-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika ddeskrivew bħala piż kbir l-ispejjeż relatati mar-residenza tagħhom.

Filwaqt li fl-2012 kienu 56% li ddeskrivew bħala piż sostanzjali spejjeż bħad-dawl u l-ilma jew l-imgħax fuq is-self tad-dar, fl-2015 dan niżel għal 34%.

Bidla li tista’ tkun deskritta bħala titjib fil-qagħda ta’ eluf ta’ familji.
Aqra aktar

Il-Maltin it-tielet l-iktar ġenerużi 

Bil-maratoni kollha għal ġbir ta’ fondi li jkollna f’pajjiżna u r-rieda tajba tal-poplu Malti, forsi ftit li xejn kienet sorpriża din l-aħbar. Malta tinsab fit-tielet post fost l-aktar ġenerużi fid-dinja, flimkien mal-Awstraljani. Dan skont is-sit Gallup.com, immexxija minn aġenzija speċjalizzata fl-analitika u l-istatistika. Jekk int wieħed minn dawk li dan l-aħħar daħħalt idejk fil-but, ħaqqek prosit talli ninsabu minn ta’ quddiem. Forsi jonqos li tagħti ftit ieħor biex ngħelbu lill-Myanmar u l-Indonesia.

Aqra aktar

Abbatini Maltin u Għawdxin jiltaqgħu mal-Papa Franġisku

Abbatini Maltin u Għawdxin iltaqgħu mal-Papa Franġisku quddiem Santa Marta. Il-Papa talab li l-ewwel jieħdu ritratt tal-grupp u imbagħad sellem lill-abbatini wieħed wieħed.

Dawn l-abbatini qegħdin l-Vatikan bejn il-5 u t-23 t’Awwissu, biex offrew s-servizz liturġiku fil-Bażilika ta’ San Pietru lbieraħ.

Wara li ttieħed r-ritratt, il-Papa dar u ħa b’idejn kull abbati. Matul il-laqgħa l-Papa rringrazzja lill-abbatini tal-għajnuna u l-impenn tagħhom filwaqt li talabhom biex jitlobu għalih. Fl-aħħar tal-laqgħa l-Papa qal li jrid iberikom, għalhekk għamel waqfa ta’ silenzju, u wara berikhom u tahom kuruna tar-ruzarju filwaqt li rega’ qalilhom biex jitolbu ghalih.

 

Is-safar mill-Maltin żdied b’20%  

In-numru ta’ vjaġġi minn Malta bejn Jannar u Ġunju ta’ din is-sena laħaq il-207,795. Li jfisser li l-vjaġġi mill-Maltin żdiedu b’għoxrin fil-mija meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet.

Aqra aktar

L-essenza fil-fliexken iż-żgħar… nittamaw!

Ta’ spiss innutajna Prim Ministri Maltin jidhru kemmxejn iqsar mill-mexxejja bħalhom f’pajjiżi oħra meta jippożaw għal xi ritratt. Din waħedha hija xhieda ta’ kemm l-irġiel Maltin huma iqsar minn irġiel f’pajjiżi oħra, iżda issa hija ikkonfermata mill-istatistika.

Skont il-pubblikazzjoni eLife, l-irġiel Maltin huma fit-72 post fost 187 pajjiż fejn jidħol it-tul. L-itwal huma l-irġiel Olandiżi (medja ta’ 183 ċm tul)  u n-nisa mil-Latvia (medja ta’ 170 ċm tul).

Hawn tieħdu ħjiel ta’ min hu itwal u min hu iqsar minnha.

Aqra aktar

Iktar minn 4,000 Taljan jaħdmu Malta

L-ammont ta’ Taljani jgħixu u jaħdmu Malta sar jaqbeż l-ammont ta’ persuni fuq ir-reġistru tal-qgħad. Fi żmien tlett snin, it-Taljani jahdmu f’ pajjizna żdiedu b’ elfejn , riżultat mhux biss tar-relazzjoni tajba bejn iż-żewġ pajjiżi iżda ukoll tal- ekonomija f’saħħitha li għandu pajjiżna u dik li qisha ma tridx taqbad arti fil-pajjiż ġar tagħna. Skopriet dwar din ir-realtà Kelly Peplow, bid-dettalji fil-filmat. Aqra aktar

L-istorja ta’ Malta riveduta

A Materialist Revision of Maltese History (870-1919) huwa ktieb ġdid dwar l-istorja ta’ Malta, riċerkat u miktub minn Mark Camilleri, li jiffoka fuq il-moħħ u l-kundizzjonijiet materjali tal-Maltin ‘ordinarji’ u toffri ħarsa ġdida fl-istorja Maltija. Dan il-ktieb huwa storja kif filfatt hi, mingħajr narrattivi kbar u anedotti sbieħ li jagħmlu l-istorja Maltija interessanti u glorjuża.

Fir-realtá ma kien hemm xejn glorjuż fl-istorja Maltija; anzi bil-kontra, l-istorja Maltija hija waħda ta’ dwejjaq, oskura, traġika u bierda. Il-Maltin għixu fil-miżerja, fil-faqar, fl-insularitá u fl-injoranza u s-sopravivenza tagħhom f’termini ta’ sigurtá u ġid materjali kienet tiddependi mill-mexxejja tagħhom. L-elit Malti kien imħasseb biss kif ħa jagħmel profitt faċli minflok biex jikkontribbwixxi għall-iżvillupp sħiħ tas-soċjetá u l-benesseri tal-kompatrijotti tagħhom, filwaqt li l-kleru ħalla l-poplu fl-injoranza u l-istupiditá sabiex iżomm l-kontroll assolut fuq il-moħħ Malti.
Aqra aktar

Send this to a friend