malta public transport – One News

Notifiki

It-trasport pubbliku f’Malta jgħabbi l-50 miljun passiġġiera tiegħu

Kathleen hija l-ħamsin miljun passiġġier li l-kumpanija tal-karozzi tal-linja wasslet matul din is-sena.

Hija ngħatat sorpriża ftit wara li telgħet fuq tal-linja fil-venda tal-Belt fi triqitha lejn id-dar fuq ir-rotta 73 lejn iż-Żurrieq. Kathleen qalet li tirkeb il-karozza tal-linja kuljum biex tivvjaġġa minn post għall-ieħor u sostniet li kulma jmur is-servizz qiegħed jitjieb.Aqra aktar

Il-Kunsill Studenti Universitarji jniedi aktar minn €60,000 f’fondi għal studenti universitarji

Il-Kunsill Studenti Universitarji nieda l-Programm ta’ Finanzjament għall-2018. Din is-sena l-Kunsill żied il-fondi b’ammont sostanzjali u għamel bidliet varji biex ikompli jgħin lill-istudenti u lill-organizzazzjonijiet tal-istudenti.

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Clifton Grima, filwaqt li rringrazzja lill-Kunsill tax-xogħol siewi li jagħmlu għall-istudenti, saħaq li “hu ta’ sodisfazzjon meta nara l-attiviżmu fost l-istudenti u jagħmlu proġetti u jieħdu inizjattivi varji. Ix-xogħol ta’ kull wieħed u waħda minna hu li projpu nsostnu dawn it-tip ta’ inizjattivi u ngħinu lill-kunsilli, għaqdiet u lill-istudenti tagħna sabiex dejjem ikunu jistgħu jaġixxu b’mod awtonomu, li hu importanti ħafna.”

Aqra aktar

Ix-xufiera tal-Malta Public Transport qalgħu medja ta’ €20,000 fl-2017

Wara li sar magħruf li l-kumpanija Malta Public Transport kienet qed tagħmel reklutaġġ ta’ xufiera Pakistani u anke sarulha akkużi li qed tħaddimhom b’pagi baxxi, fi stqarrija ċaħdet dawn l-akkużi fil-konfront tagħha.

Malta Public transport sahqet li l-pagi tal-ħaddiema huma regolati bi ftehim kollettiv li ma jagħmel l-ebda diskriminazzjoni bejn ix-xufiera li għandha. Sostniet li x-xufiera jaqilgħu bejn €12,500 sa €25,000 fis-sena skond ix-xiftijiet kif ukoll għandhom benefiċji oħra fosthom assigurazzjoni tas-saħħa.

L-istess kumpanija qalet li ma tagħmilx differenza bejn razza, reliġjon, età jew sess. Sostniet ukoll li kienet tistenna li qabel isiru allegazzjonijiet ta’ din ix-xorta, Malta Public Transport kellha tiġi kkonsultata għaliex dan kollu jmur konta l-filosofija u l-valuri tagħha. L-istess kumpanija qalet li jiddispjaċieha li allegazzjonijiet ta’ din ix-xorta jsiru minn nies li suppost għandhom pożizzjonijiet responsabbli.

Vann ġdid u modern idur madwar it-toroq tal-Belt Valletta kull 30 minuta.

B’ investiment ta’ mija u għoxrin elf ewro, il-vann tal-Malta Public Transport, se jintuza flok ir-rotta mija u tlettin. Rotta li tieħu lill-pubbliku minn naħa għall-oħra tal-Belt Kapitali. Din hija l-izgħar rotta li għandha l-kumpanija, imma hija waħda popolari ferm, hekk kif is-sena li għaddiet din ir-rotta ġarret sittin elf passiġġier. Rotta tintuza ħafna mir-residenti beltin, ħafna minnhom anzjani.

Għal dan il-għan il-vann huwa aċċessibli ferm kemm għall-anzjani kif ukoll għall-persuni b’dizabilita. Il-General Manager tal-Malta Public Transport Conrad Pule, spjega kif dan il-vann mhux biss huwa aċċessibbli, imma huwa ddisinjat biex idur f’toroq dojoq bħal ma huma tal-Belt Kapitali.

Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li din ir-rotta hija waħda popolari u l-kumpanija kompliet itejjeb dan is-servizz tat-trasport pubbliku fil-Belt Kapitali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Valletta Elfejn u tmintax Deo Debattista qal li l-ħsieb tal-gvern huwa li trakkijiet tal-iskart jinbidlu għal vann sabiex ikunu aċċessibli għat-toroq tal-Belt Valletta.

 

L-iskeda tal-Malta Public Transport għal żmien il-Milied

Malta Public Transport ser tkun topera fuq skeda differenti matul il-perjodu tal-Milied.

Mis-26 sat-30 ta’ Diċembru 2017, il-karozzi tal-linja ser joperaw fuq l-iskeda tas-Sibt matul il-ġranet tat-Tnejn sal-Ġimgħa, waqt li jaħdmu bħas-soltu nhar ta’ Sibt.

Is-servizz fuq rotot li normalment joperaw biss matul il-ġimgħa (49, 50 u 90) xorta ser jingħata matul din il-ġimgħa. Ir-Rotta TD2 (Ajruport għal San Ġiljan) ser taħdem bħas-soltu u r-rotta TD13 ser topera kull 60 minuta mis-26 sad-29 ta’ Diċembru.

Barra minn hekk, bħal fis-snin preċedenti, il-Malta Public Transport ser topera servizz ridott fil-Milied u fl-Ewwel tas-Sena. F’dawn  il-jumejn is-servizz ser jiġi sospiż bejn l-12:00 u t-15:00 u l-aħħar vjaġġ tal-ġurnata ser ikun fid-21:00.

Il-Malta Public Transport tixtieq tgħarraf lill-klijenti tagħha li ħwienet u l-Contact Centre ser ikunu magħluqin fil-Milied u fl-Ewwel tas-Sena.

 

Jerġgħu jibdew joperaw ħames rotot diretti

Għal darb’oħra se jkunu qed jerġgħu jibdew joperaw ħames rotot diretti, msejħa Tallinja Direct, li se joffru servizz dirett bejn diversi lokalitajiet popolari f’Malta.

Dawn ir-rotot Tallinja Direct se jinkludu vjaġġi kuljum bejn Tas-Sliema u l-Belt Valletta, Buġibba u l-Belt Valletta, u Tas-Sliema u l-Ajruport. Minn nhar il-Ħadd li ġej, ser ikunu qed jiġu introdotti wkoll rotot diretti bejn Marsaxlokk u dawn il-lokalitajiet: Tas-Sliema, Buġibba u l-Belt Valletta.

Il-karozzi tal-linja u l-bus stops minn fejn tista’ tirkeb ir-rotot Tallinja Direct għandhom tabelli apposta sabiex jintgħarfu.

Aqra aktar

Din is-sena se jiżdiedu l-karozzi tal-linja

Matul din is-sena l-Malta Public Transport se tkun qed tinvesti f’aktar karozzi tal-linja. Dan tħabbar miċ-chairman tal-Malta Public Transport Felipe Cosmen fl-okkażjoni tat-tieni sena anniversarju mill-bidu tal-operat f’Malta.

Aqra aktar

Send this to a friend