liġijiet | One News

Notifiki

Malta b’titjib sostanzjali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem

 

Wara li din il-ġimgħa għaddejna mit-tielet Eżami Perjodiku Universali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f’Malta, pajjiżna kompla bil-mewġa ta’ progress li kien irreġistrat sa mill-ewwel ċiklu ta’ dan il-proċess tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2009. Proċess miftuħ u volontarju li jseħħ kull ħames snin, u li permezz tiegħu kull Stat Membru ta’ din l-għola forum internazzjonali jista’ jiskrutinja s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż taħt l-eżami u jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet jew il-kritika tiegħu.

Aqra aktar

Id-doppju ta’ liġijiet fil-Parlament din is-sena

Lejlet il-ftuħ tal-Parlament wara l-btajjel tas-sajf, l-Ispeaker Anglu Farrugia qal fl-ewwel sena ta’ din il-leġislatura għaddew ħamsa u erbgħin liġi, aktar mid-doppja tal-liġijiet li għaddew fis-snin imgħoddija.

F’intervista ma’ One NEWS, Dr Farrugia qal li s-sena ta’ wara l-elezzjoni kienet waħda rekord.

Il-ħidma kienet ta’ sena għax wara l-elezzjoni tal-2017, kellna siegħa kontinwa ta’ ħidma. Biżżejjed ngħidlek li kienet waħda mill-aktar snin ta’ ħidma parlamentari li niftakar jien fl-istorja parlamentari. jien ilni hanwhekk 24 sena, qatt ma niftakar li għaddejna daqshekk liġijiet fil-pajjiż ġifieri għaddew 45 liġi f’sena waħda ġifieri l-average kien bejn 19 u 20.

Il-President tal-Kamra spjega kif fost il-pajjiżi Ewropej, il-Parlament Malti jiġi mal-ewwel tlieta fil-qasam tat-trasparenza.

Minħabba t-trasparenza. f’pajjiżna il-parlament huwa wieħed mill-atkar pajjiż illi huwa trasparenti fl-ewropa. Aħna pereżempju bħala parlament għamilna ħafna xogħol illi illum qegħdin fit-tielet wieħed skont il-Eurostat u l-publikazzjoni tal-Ewropa li għamel reasoned opinions. Dan kollu sar anka matul dis-sena. Dan ifisser li x-xogħol huwa qawwi fil-Parlament.

Mistoqsi dwar ix-xogħol pjanat għas-sena li ġejjn, Dr Farrugia semma diversi liġijiet li mistennija jkomplu jirriformaw lil pajjiżna waqt li jtejbu l-ħajja tan-nies.

Għandna aġenda twila, ovvjament biżżejjed ngħidlek li hemm diversi abbozzi li kollha qegħdin fit-tieni qari, eżempju l-abbozz tal-liġi li jemenda dwar in-negozji tal-familja, għandna wkoll liġi interessanti dwar l-awtorità tas-servizzi finanzjajri li dan l-aħħar kien hemm il-kummenti tal-Prim Ministru li din mhux biss ħa tisaħħaħ imma li din ħa tkun l-aħjar bħala mudell.

L-ispeaker żied jgħid li l-Parlament mistenni japprova l-ħatra tal-kummissarju tal-Istandards li ħa jkun qed jaħdem id f’id mal-ispeaker.

Il-kummissarju dwar il-public standards ħa jkollu l-poteri illi jimxi id f’id mal-ispeaker dwar complaints li jista’ jkollu u anka jista’ joħodha waħdu dwar l-imġiba tal-Parlamentari in partikolari anka dwar id-dikjarazzjoni tal-assi li jista’ jiċċekja l-vereċita, kemm dak li qed tgħid huwa veru.

L-inqas rata ta’ kazijiet pendenti fil-Qrati Ċivili minn kemm ilha tinzamm l-istatistika

Il-Gvern beda jaħdem f’din il-legislatura biex iwettaq riforma holistika fis-settur tal-ġustizzja li fost oħrajn waslet biex il-każi pendenti fil-qrati ċivili niżlu għall-inqas livell minn mindu bdiet tinzamm l-istatistika sbatax-il sena ilu. Din l-informazzjoni ħarġet waqt diskors Parlamentari li sar mill-Ministru Owen Bonnici.

Mis-sena 2000, minn meta bdiet tinżamm din l-istatistika,  t-total ta’ każi pendenti sena b’sena niżel minn 18,831 għal 9815 fis-sena 2016. Dan n-numru kompla jonqos anke fl-ewwel xahar ta’ din is-sena tant li l-każi pendenti sal-aħħar ta’ Jannar 2017 niżlu għal 9686.

Aqra aktar

Liġijiet li jitrattaw l-ugwaljanza magħqudin

L-iskop tal-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza huwa li jgħaqqad il-liġijiet u direttivi li jittrattaw l-ugwaljanza u n-non diskriminazzjoni f’liġi waħda.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għal-Libertajiet Ċivili Helena Dalli spjegat kif dan l-abozz se jwassal biex kull karatteristika, bħal razza, reliġjon u ġeneru, ikunu protetti bl-istess mod.

Aqra aktar

Joseph Muscat: Il-liġijiet għandhom jaħsbu għan-nisa

Il-liġi tal-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali għandha tieqaf tassumi li l-impjegat huwa raġel, u taħseb għall-ħaddiema nisa. Quddiem l-imsieħba soċjali waqt konferenza li ddiskutiet il-proposti fir-reviżjoni tal-istess Att, il-Prim Ministru Joseph Muscat appella għal dak li sejjaħlu femminizazzjoni tas-suq tax-xogħol biex iktar nisa jitħajru jidħlu fid-dinja tax-xogħol.

Aqra aktar

Send this to a friend