Lawrence Gonzi | One News

Notifiki

Casa b’ħajr lill-eks Kapijiet, imma mhux lil Delia

Il-kandidat Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, David Casa, injora għalkollox lill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia.

F’filmat li tella’ fuq Facebook wara li tefa’ n-nomina tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, David Casa kien kostrett jirringrazzja lit-tliet kapijiet preċidenti tal-Partit Nazzjonalista – Eddie Fenech Adami, Lawrence Gonzi u Simon Busuttil.

Iżda naqas milli jsemmi, u ma kellu l-ebda kliem ta’ ringrazzjament, għall-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Fuq Facebook, Casa reġa’ ta ħajr lil Fenech Adami, Gonzi u Busuttil. Iżda għal darb’oħra naqas milli jagħmel kull referenza għall-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Aktar minn hekk, David Casa faħħar il-ħidma ta’ Fenech Adami, Gonzi u Busuttil. Kiteb li se jwiegħed li se jkompli jonora l-legat tagħhom fil-ħidma tiegħu. Iżda hawn ukoll naqas milli jirrikonoxxi l-ħidma ta’ Adrian Delia. Aqra aktar

ARA: Kuntratti ta’ miljuni kbar ingħataw lil tal-qalba

Dokumenti li għandha f’idejha l-gazzetta Kullħadd juru kif fil-qasam tal-anzjani, kien hemm żmien fejn il-kuntratti ta’ miljuni kbar ta’ ewro kienu jingħataw sempliċiment b’direct order deċiża mill-politiċi.

Wieħed mill-każi imur lura għal-2002 fejn il-kumpanija Healthcare ta’ Żaren Vassallo ngħatat it-tmexxija tad-Dar tal-Anzjani taż-Żejtun. F’dan iż-żmien, il-kumpanija ta’ Żaren Vassallo kellha f’idejha l-bini tad-Dar Ċentrali.

It-tmexxija ta’ din id-Dar tal-Anzjani ngħatat b’direct order, dan ifisser li ma kien hemm l-ebda kompetizzjoni fl-għażla għal kuntratt. Permezz ta’ din id-direct order, Vassallo għadu jmexxi s’issa din id-dar tal-anzjani.

Kien l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi, li dak iż-żmien fl-elfejn u tnejn kien Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista li ried jgħatti kuntratt lil kumpanija ta’ Vassallo.

Gonzi kiteb lill-Kabinet li hu s-Segretarju Parlamentari li kien responsabbli taħtu kien diġa’ ddiskuta mal-kumpanija ta’ Żaren Vassallo biex jara kinetx interessata tieħu t-tmexxija ta’ Vassallo biex timplimenta t-tmexxija kif għamlet f’dik ta’ Bormla. Gonzi kien ħerqan sabiex din id-direct order tkun f’idejn Vassallo.

Fl-2013, fl-aħħar jiem ta’ Gvern Nazzjonalista, ġie assigurat li l-kumpanija ta’ Vassallo tibqa’ tmexxi din id-dar sal-2028.

Il-gazzetta Kullħadd fissret kif bil-kuntrarju, illum l-affarijiet mixjin b’mod differenti hekk kif kuntratti bħal dawn jaqgħu taħt it-tmexxija tad-Dipartiment tal-Kuntratti, fejn joħorġu sejħa għall-offerti, li jfisser li hemm il-kompetizzjoni.

Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius Decelis indirizza l-kritika li saret riċentament dwar il-kuntratt f’San Vinċenz De Paul li se jgħin biex ikunu indirizzati b’mod dirett il-waiting lists għad-djar tal-anzjani. Decelis spejġa kif kif f’dan il-każ l-affarijiet saru b’mod miftuħ ferm aktar milli kien issir taħt Gvernijiet Nazzjonalisti. Qal ukoll li kollox sar skont ir-regoli.

NIKXFU KIF KIENU INGANNATI N-NASSABA

“Ma nistgħux nirriskjaw li nispiċċaw b’sentenza kontra tagħna fuq din il-kwistjoni fis-sena 2007.” Hija din l-email tal-Eks Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, Lawrence Gonzi mibgħuta lil Simon Busuttil fl-2005. Dan meta kienu qed jiddiskutu r-rabja tan-nassaba għax kienet bdiet tiġri l-aħbar li l-wegħda li dejjem għamlilhom il-Partit Nazzjonalista ma kinetx se tinżamm.

Bdew jintebħu li setgħu ma jonsbux iktar u fil-PN bdew jaraw kif se jilqgħu għaliha. Dan l-email jinsab fil-pussess ta’ din il-gazzetta bħalma huma oħrajn li juru li fl-ogħla ċrieki tal-Gvern Nazzjonalista u tal-Partit Nazzjonalista kien hemm diskussjoni kontinwa dwar kemm dak imwiegħed lin-nassaba fis-snin ta’ qabel setax jinżamm. Protagonist f ’dan kollu kien hemm Simon Busuttil li minn kitbietu deher imħasseb bil-kbir mhux dwar l-insib iżda dwar il-kredibbiltà tiegħu f ’mumenti fejn kien għadu fil-bidu tal-karriera politika tiegħu.

Fil-ġimgħa tal-festi tal-Indipendenza tal-2005 Busuttil kien kiteb lil Gonzi u qallu: “Forsi bħalek, jiena qed nirċievi bosta lmenti mingħand nassaba, inkluż fuq il-Fosos, u l-aktar ħaġa li tweġġagħni hija li jgħiduli li tradejniehom. Ifakkruni li rċevew mill-inqas żewġ ittri ffirmati minn Eddie bħala Prim Ministru qabel ir-referendum u l-elezzjoni.” Fl-email Simon Busuttil ikkopja lil David Casa li miegħu kien deputat tal-Parlament Ewropew dak iż-żmien.

Għal dik l-email Gonzi kien wieġeb bid-diskors kwotat iktar ’il fuq u saħansitra żied: “Jekk din il-pillola morra rridu nibilgħuha issa, allura aħjar hekk milli naffaċċjaw sitwazzjoni diżastruza lejlet l-elezzjoni ġenerali.” F’dik l-email Lawrence Gonzi kien ikkopja lil “Edgar, Richard, David u George.” Ricard Cachia Caruana kien ir-rappreżentant Permanenti ta’ Malta fi Brussell. Edgar Galea Curmi kien is-Segretarju Privat u l-id il-leminija ta’ Lawrence Gonzi u George Pullicino kien Ministru għall-Ambjent.

Il-gazzetta Kullħadd żvelat kif għandna iktar korrispondenza li minnha jirriżulta li iktar mill-insib Simon Busuttil kien inkwetat minnu nnifsu peress li bħala Kap tal-MIC kien għamel wegħdi kontinwi lin-nassaba u lill-kaċċaturi. “Kif taf int tant tajjeb, qabel ir-referendum, it-tnejn li aħna konna involuti fid-dibattitu dwar dak li kien ġie negozjat, fosthom dwar il-kaċċa u l-insib,” kien kiteb Simon Busuttil li fl-emails tiegħu faħħar ukoll lil George Pullicino għax-xogħol kbir li kien qed jagħmel għall-ambjent. Iżda, Busuttil esprima l-biża’ ma’ Gonzi li din kienet kwistjoni ta’ “rġulija u kredibbiltà.”

Kredibbiltà li min-naħa tiegħu kollox kien jindika li kienet se tibda tmajna. Minn hemm u minn hawn l-insib għex sal-elezzjoni tal-2008. Iżda, minn dakinhar bdiet it-triq biex in-nassaba ma nasbux iktar. Dik kienet ukoll is-sena li fiha kien hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-insib kien reġa’ spiċċa f ’diskussjoni. Emails li wkoll qegħdin f ’idejna, din id-darba bejn Simon Busuttil u Leonard Callus, l-uffiċjali fis-segretarjat ta’ Lawrence Gonzi juru li sa dakinhar Busuttil kien beda jinteressah minn linja waħda. Dik politika.

Lil Leonard Callus kitiblu u qallu x’inhi l-linja fuq l-insib għax ried jinforma lil sħabu l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista x’se tkun il-linja politika. Callus wieġbu u qallu li wieħed irid jara u jiddiskutiha. Għalkemm għamilhielu ċara li dak li kien jeżisti qabel Diċembru 2008, is-sena li fiha reġa’ kien elett fil-gvern il-Partit Nazzjonalista, issa kien spiċċa għalkollox. Minn dik Busuttil ma tantx deher inkwetat. Minflok inkwetawh il-voti u kiteb: “Sakemm tiddeċiedu l-kandidati tal-PN għall-MEPs qegħdin jagħmlu stqarrijiet li mhux koordinati u dik agħar,” kiteb Simon Busuttil li huwa on record iwiegħed iktar minn darba li wara l-2007 l-insib kellu jibqa’.

Minkejja dan meta din il-ġimgħa ħarġet is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja Busuttil qal li ma kienx sorpriż li Malta ntalbet twaqqaf l-insib. Anke jekk kif jidher minn dawn l-emails li għandna l-gazzetta Kullħadd, kien konxju li n-nassaba kienu mwiegħda mod ieħor.

 

Simon Busuttil għandu jkun jaf x’inhi l-proċedura parlamentari

 

L-iSpeaker tal-Kamra Anġlu Farrugia qal li s-Sedja hija marbuta bl-Ordnijiet Permanenti li tara liema huma dawk il-mistoqsijiet parlamentari li jistgħu jitqiesu bħala aċċettabbli u ma tistax tabdika minn dan id-dover.

Dr Farrugia qal dan f’ruling li ta fuq talba tal-eks Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, li t-Tnejn li għadda ipprotesta dwar żewġ mistoqsijiet parlamentari lill-Prim Ministru li twaqqfu mill-iSpeaker għax ma kinux dwar ħwejjeġ pubbliċi.

Aqra aktar

Min-noti tal-manifest ta’ Simon

Kif tafu, Simon Busuttil huwa l-awtur tal-aħħar żewġ manifesti elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U din id-darba, peress li Lawrence Gonzi kien għamlu kap, jew RCC insomma, jinsab daqsxejn imħabbat. Għalhekk beda kmieni.

Fil-filmat niżvelaw l-ewwel għaxar punti li ħadem fuqhom. Uħud sirna nafuhom minn wara dahru u oħrajn intqalu pubblikament. Aqra aktar

“There was no followup”

Qatt  ma kien hemm deals qabel l-elezzjoni, la mal-Partit Laburista u lanqas mal-Partit Nazzjonalista.

Huwa ċar kristall kliem Paul Apap Bologna mal-ġurnal Maltatoday. Apap Bologna huwa direttur ta’ GEM Holdings, shareholder fil-konsorzju Electrogas li qed tibni l-impjant li jaħdem bil-gas LNG f’Delimara.

Aqra aktar

Send this to a friend