Kummissarju tal-Pulizija – One News

Notifiki

INFAQA’ JIBKI FL-AWLA – l-akkużat bil-qtil ta’ Caroline Magri

Il-Pulizija ressqet il-Qorti l-akkużat bil-qtil ta’ Caroline Magri, nhar il-Ġimgħa li għaddiet. Wara li fl-aħħar jiem l-akkużat kien taħt kura psikjatrika, kien rilaxxat fl-aħħar sigħat biex il-Pulizija setgħet tkompli bl-investigazzjoni tagħha.

L-akkużat huwa s-sieħeb tagħha, li nfexx jibki fl-awla u qiegħed jikkomunika permezz ta’ traduttur, peress li jitkellem biss Franċiż.

L-Ispettur Keith Arnaud preżenta taħt arrest lil Djibril Ganiou, ta’ 33 sena, imwieled l-Badou, Togo u li jgħix Tas-Sliema. Huwa kiseb permess biex jgħix l-Italja.

Jinsab akkużat li nhar it-30 ta’ Settembru f’Ta’ Giorni intenzjonalment qatel lil Caroline Magri.  Akkużat li kellu armat b’arma tan-nar u sikkina jew arma li taqta’.

L-akkużat wieġeb mhux ħati iżda ma kkontestax għall-ħelsien mill-arrest. Għaldaqstant huwa se jiba’ fil-kustodja tal-Pulizija.

Funeral wara sitt xhur

Sitt xhur wara li kien vittma ta’ splużjoni f’karozza Wied il-Għajn se jkun qed isir is-Sibt li ġej il-funeral ta’ Martin Cachia.

Il-funeral ta’ Cachia se jsir il-Ħamrun, fil-Knisja ta’ San Gejtanu.Aqra aktar

Reklutaġġ ġdid ta’ Uffiċjali Korrettivi f’Kordin

 

Infetaħ il-proċess ta’  reklutaġġ għall-Uffiċjali Korrettivi fid-Dipartiment tas-Servizzi Korrettivi.

Il-pożizzjoni tinkludi d-dmirijiet ta’ għassa fil-bini tal-ħabs u ta’ priġunieri kif ukoll tfittxijiet fuq il-priġunieri, uffiċjali u viżitaturi. Dawn l-Uffiċjali Korrettivi huma wkoll mistennija li jagħmlu monitoraġġ u jigwidaw lill-priġunieri fl-oqsma relatati ma’ rijabilitazzjoni u mġieba.

Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela qal li dan il-proċess ta’ reklutaġġ huwa parti mir-riforma attwali li qed tiġi mwettqa fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Minbarra dan, din se tkompli ssaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol fi ħdan il-Korpi Dixxiplinati b’mod partikolari fis-Servizzi Korrettivi.

Aqra aktar

Maġġur jitlob biex jitlaq mill-Parlament

Il-Maġġur tal-Pulizija Eugenio Caruana talab minn jheddu biex ma jibqax stazzjonijiet fil-Parlament kif talbet l-Oppożżizzjoni u jiġi trasferit xi mkien ieħor. L-Aġent Kummissarju aċċetta t-talba tiegħu.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni staqsa jekk Caruana kienx għadu fil-binja tal-Parlament għax jekk iva, allura l-membri tal-Oppożizzjoni ma kinux se jibqgħu fil-Kamra.

L-Ispeaker ikkonfermalu li Caruana ma kienx hemm u s-seduta kompliet.

Aktar qabel l-Ispeaker  iddeplora l-fatt li b’xi mod tiġi provokata u li jiġu indirizzati lejha dikjarazzjonijiet  li jistgħu jiġu indirizzati bħala forma ta’ theddida. Dr Farrugia kien qed jirreferi għall-kliem li qal ilbieraħ il-Kap tal-Oppożizzjoni li widdeb lill-Ispeaker: “Iġġegħlniex nagħżlu bejn li nidħlu fil-Parlament jew le”.

Aqra aktar

Il-Kummissarju tal-Pulizija jirriżenja minħabba raġunijiet ta’ saħħa

l-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar informa lill-Prim Ministru li se jkun qed jirreżenja b’effett immedjat minħabba raġunijiet ta’ saħħa.

Il-Prim Ministru rringrazzjah tas-servizz li ta tul is-snin fil-Korp tal-Pulizija u b’dispjaċir kellu jaċċetta din ir-riżenja.

L-Assistent Kummissarju Lawrence Cutajar inħatar immedjatament Aġent Kummissarju tal-Pulizija.

Send this to a friend