kordin – One News

Notifiki

Residenti f’Kordin se jibdew jagħżlu x’se jieklu

Il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia, ħabbar li fil-ġimgħat li se jidħlu fis-seħħ għadd ta’ bidliet importanti fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Il-Ministru qal li lejn l-aħħar tax-xahar se tidħol fis-seħħ sistema ġdida tal-ikel fejn ir-residenti ser jkollhom l-opportunità li jagħżlu huma l-ikel minn menu li se jinbidel kuljum. Dan wara li ttieħdet id-deċiżjoni li l-ikel ma jibqax jissajjar fil-ħabs.Aqra aktar

Qatt rajt mitħna kbira tal-id? Għandek ċans taraha

Bosta jafu u probabbli żaru t-Tempji Megalitiċi ta’ Ħal Tarxien u l-Ipoġew ta’ Ħal Saflieni. Imma probabbli, ħafna inqas huma familjari mat-Tempji Megalitiċi ta’ Kordin III li jinsabu fil-viċin. Ta’ min isemmi illi t-Tempji Kordin III huma l-uniċi minn kumpless ta’ tliet tempji li nbnew fl-inħawi ta’ Kordin li baqgħu ppreservati. Illum żjarat f’dan is-sit isiru biss permezz ta’ appuntament. Madanakollu, nhar is-Sibt, 8 ta’ Diċembru, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku biex iżur dan is-sit bla ħlas.

Aqra aktar

Se jsir tibdil notevoli fil-ħabs ta’ Kordin

Il-Ministeru għall-Intern u għas-Saħħa għaddejjin b’ħidma biex jifformolaw liġi ġdida biex id-droġi sintetiċi kollha jsiru illegali.

Dan biex fost oħrajn tkompli tiġi indirizzata d-droga fil-ħabs. Hu mifhum li fl-aħħar snin, kienet qed tidħol fil-ħabs droga sintetika li ma kinitx illegali, u minħabba f’hekk, il-Puliżija ma setgħetx tieħu passi kontra l-individwu.Aqra aktar

Il-Qorti Ewropea tinnota nuqqasijiet f’kordin li seħħew waqt tmexxija Nazzjonalista

Se nibqgħu nittrattaw il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Rapport tal-Qorti Ewropea ppubblikat fl-aħħar sigħat sab bosta nuqqasijiet f’din il-faċilità li ħafna minnhom seħħu waqt tmexxija Nazzjonalista li m’għamlet xejn dwarhom u wasslu biex Malta nstabet ħatja u weħlet multa għal xi nuqqasijiet.

Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Intern qal li l-awtoritajiet tal-ħabs huma impenjati li jagħmlu l-bidliet meħtieġa.Aqra aktar

Priġunier jikser id uffiċċjal korrettiv tal-ħabs

Uffiċċjal tal-Special Response Team tal-faċilità korrettiva ta’ Korsin safa aggredit fejn saħansitra kiser idu waqt il-qadi ta’ dmiriietu.

Sorsi qalulna kif priġunier qala xi inkwiet u waqt l-intervent tiegħu sabiex jipprova jikontrolla s-sitwazzjoni milli tkompli teskala, dan il-gwardjan spiċċa bi ġrieħi f’idu.

Aqra aktar

Aġġornat: 57 uffiċjal korrettiv ġdid għal Kordin

Minn nhar it-Tnejn , 57 uffiċjal korrettiv ġdid se jibdew il-ħidma tagħhom fil-faċilità korettiva ta’ Kordin.

Is-sibt filgħodu ħadu l-ġurament tal-ħatra f’ċerimonja f’Forti Sant Iermu. Iċ-Ċerimonja saret wara li l-uffiċjali korrettivi segwew b’suċċess taħriġ intensiv ta’ sittax-il ġimgħa.

Disgħa mill-uffiċjali l-ġodda huma nisa. Filfatt l-aqwa reklutta hija Sarah Ann Camilleri li ingħatat premju ta’ rikonoxximent.

Iċ-ċerimonja saret fil-preżenza tal-Ministru għall-intern u sigurtà nazzjonali Michael Farrugia , li qassam iċ-ċertifikati lill-uffiċjali korrettivi l-ġodda. Il-Ministru semma kif il-viżjoni’l quddiem hija li tinbidel l-istruttura ta’ kif qed titmexxa l-Faċilità, ikun hemm aktar opportunitajiet għal min jaħdem hemm, u aktar dixxiplina għall-priġunieri.

Kompla jgħid li din il-viżjoni ħa twassal biex il-Faċilità tavvanza u titjieb. Huwa qal li aktar kemm il-ħaddiema tal-Faċilità jaħdmu flimkien, aktar ikun hemm lok biex din il-viżjoni tintlaħaq fi żmien qasir.

 

 

 

(Ir-rekluta Sarah-Ann Camilleri ngħatat il-premju tal-aqwa rekluta.)

 

 

Mhix problema li l-Awditur Ġenerali jinvestiga

Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela qal li ma jsib ebda problema li l-Awditur Ġenerali jinvestiga d-direct order mogħti mill-ministeru tiegħu għal tibdil u installar mill-ġdid ta’ network fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u ċ-ċentru li jilqa’ liż-zgħażagħ sabiex tkun tista’ ssir sorveljanza aħjar taż-żewġ postijiet fejn jinżammu dawk il-persuni li jkunu qed jiskontaw sentenza.

Nhar it-Tlieta, il-kelliem nazzjonalista Jason Azzopardi qal li l-Oppożizzjoni se titlob lill-Awditur Ġenerali jinvestiga.

Aqra aktar

Send this to a friend