Knisja – Page 6 – One News

1,354 żwieġ fil-knisja fl-2016

In-numru ta’ żwiġijiet fil-Knisja li ġew irreġistrati fl-Arċidjoċesi ta’ Malta fis-sena 2016 kien ta’ 1,354. Minn dawn, 1,160 żwieġ kienu bejn Maltin. Kien hemm ukoll 73 żwieġ bejn Maltin u barranin.

Dawn kienu mqassmin hekk: 39 żwieġ bejn Kattoliċi Maltin u Kattoliċi barranin; 26 żwieġ bejn Kattoliċi Maltin u Insara mhux Kattoliċi barranin; 8 żwiġijiet ta’ Maltin ma’ barranin li mhumiex Insara. Ġew rreġistrati wkoll 10 żwiġijiet bejn Maltin li qed jgħixu f’pajjiżi oħra, u 111-il żwieġ bejn koppji barranin.

Aqra aktar

IKOLLU JIRRIŻENJA! Ġlieda bejn il-Papa u l-Gran Mastru tal-Ordni ta’ Malta dwar condoms

Wara ġlieda dwar il-condoms, il-Gran Mastru tal-Ordni ta Malta Matthew Festing kellu jirriżenja.

Il-kap tal-Ordni Sovran Militari u Ospitalier ta’ San Ġwann, Matthew Festing, li jiġi l-Gran Mastru tal-Ordni, kien oppona investigazzjoni tal-Vatikan, għax sostna li timmina s-sovrenità tal-Ordni. Qal li jinsab inkwetat immens fuq il-kunflitt mal-Vatikan, u li l-Kavallieri mhux se jikkoperaw fejn tidħol investigazzjoni fuq l-affarijiet interni tal-Ordni.

Isib it-tama fi knisja abbandunata

Meta Greg Thomas, raġel ta’ 57 sena, u familtu ngħataw l-aħbar li jistgħu jibdew jippreparaw għall-funeral tiegħu l-unika moment ta’ paċi li seta’ jsib kien li jmur mixja bil-kelba qalb l-għelieqi f’Minnesota.

Aqra aktar

Jappella lill-Knisja ma tidħolx f’suġġetti ta’ natura politika

Parlamentari Laburista lbieraħ filgħaxija appella lill-Knisja f’Malta biex ma tidħolx f’suġġetti ta’ natura politika u ma tirrepetix l-iżbalji tal-passat.

Meta kien qed jitkellem fl-aġġornament, il-membru parlamentari Laborista Etienne Grech qal jekk il-Knisja f’Malta taġixxi bħal entità politika, l-istruttura tagħha se titpoġġa f’pożizzjoni stramba biex topera f’soċjetà demokratika. Fl-imgħoddi, l-Knisja mhux dejjem imxiet kif kellha timxi u għamlet diversi żbalji għax ma tistax tkun bħal partit politiku jew NGO.

Huwa fakkar li kien hemm żmien meta ħadet deċizjonijiet li mhux dejjem kienu fl-interess tan-nies. Madankollu ammetta li minkejja kollox għal mijiet ta’ snin il-Knisja f’pajjiżna kienet kruċjali biex iżżomm l-għaqda fost il-Maltin.

Aqra aktar

Se jsir restawr fil-kappella ‘Ta’ Bernarda’ li għandha 350 sena

Il-Kummissjoni tal-Ippjanar fi ħdan l-Awtorità tal-Ippjanar approvat xogħol ta’ restawr fuq il-faċċata u l-ħitan ta’ ġewwa ta’ kappella ddedikata lill-Assunzjoni fil-Għargħur. Din hija kappella li għandha 350 sena u li tinsab fi Triq il-Kbira. Hija magħrufa bħala Ta’ Bernarda għax kienet ta’ ċertu Bernarda Cauchi.

Fost oħrajn se jitneħħa ħaxix ħażin mill-faċċata, se titranġa ż-żebgħa, titneħħa l-moffa u tingħata trattament lil ġebel li qed jiddeterjora. Se jintlew ukoll spazji li nħolqu fil-ġebel biż-żmien.

Aqra aktar

Jitlesta r-restawr tal-Knisja ta’ Ġieżu fir-Rabat

F’dawn iż-żminijiet ta’ festi ġie inawgurat restawr estensiv li sar fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù fir-Rabat.

Restawr li dam għaddej għal sena u nofs u li sewa ’l fuq minn mija u disgħin elf ewro.

Patri Martin Coleiro, il-Gwardjan tal-Komunità Franġiskana tar-Rabat li tieħu ħsieb din il-Knisja, spjega aħjar fiex kien jikkonsisti dan ir-restawr.

Aqra aktar

L-Imsida tiċċelebra l-150 sena mit-twaqqif tal-parroċċa

L-Imsida tat bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-150 sena mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Imsida. Dan billi bdew is-sena bit-tqaddis tal-quddiesa li kienet immexxija minn Mons J Galea Curmi, il-Vigarju Ġenerali fil-Knisja Parrokkjali San Ġużepp.

Permezz ta’ din il-quddiesa bdew iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ dan l-anniversarju fejn inxtegħelet il-Luċerna li se tibqa’ fuq l-artal matul is-sena.

Aqra aktar

Il-qassis anzjan fil-qalba ta’ Paceville

Għandu 83 sena u ħidmietu żżommu fil-qalba ta’ Paceville, il-mekka tad-divertiment. Għex ħajtu man-nies, grazzi għall-futbol u l-missjoni edukattiva u soċjali tiegħu, u sal-lum għadu jħoss il-polz tas-soċjetà. Fil-ġimgħa tal-Milied kien proprju dwar dan l-iktar li xtaqna nitkellmu mal-Patri Agostinjan Hilary Tagliaferro.

L-iktar proġett importanti li għandek f’idejk huwa l-Millenium Chapel. X’inhu x-xogħol li qed isir hemm?

Bażikament, aħna ridna nimmiraw lejn il-bniedem b’mod ħolistiku. Nemmen li Paceville huwa post li għandu t-tajjeb tiegħu, għaliex il-bniedem għandu bżonn li jiddeverti. Madankollu, l-iskop tal-kappella kien li f’nofs dan l-istorbju u d-divertiment kollu, aħna noffru post ta’ silenzju u trankwillità sabiex dak li jkun jista’ jirrifletti u jingħaqad m’Alla. Ta’ min isemmi li għandna żewġ ġemmellaġġi, li huma mas-soritijiet tal-Klawsura ta’ Birkirkara, għaliex fatt interessanti huwa li tliet sorijiet minnhom kienu jiġu Paceville biex jiddevertu u mbagħad jgħaddu l-Millenium Chapel, u jħossu li l-vokazzjoni tagħhom kienet grazzi għall-kappella, filwaqt li anke mal-YFA. Naħdmu ħafna għaż-żgħażagħ u nagħtu kas il-ġisem tal-bniedem.

Għandna wkoll siġra li permezz tagħha nfakkru dawk iż-żgħażagħ li jkunu tilfu ħajjithom b’mod traġiku. Barra minn dan is-simboliżmu, għandna wkoll 13-il counsellor professjonali li jaħdmu maż-żgħażagħ li jkollhom xi problemi ta’ vizzji jew affarijiet oħrajn konċernati mal-ħajja ta’ kuljum. Insemmi wkoll skrin li għandna barra l-kappella, fejn minflok juri reklami, juri messaġġi tagħna, li huma messaġġi ta’ kuraġġ, motivazzjoni u anke mħabba.

Aqra aktar

Il-UĦM tħaddem skemi bħall-GWU

Il-Community Work Scheme li tħaddem il-General Workers’ Union, wara li rebħet proċess kompetittiv, mhix l-uniku skema maħsuba biex idaħħal iktar nies fil-post tax-xoħol li titmexxa minn trade union.

L-Union Ħaddiema Magħqudin ukoll tmexxi skemi simili. Irrapportat dwar dan il-Maltatoday li stħarrġet kif tul l-aħħar snin JOBS+ nediet diversi skemi maħsuba għat-taħriġ u l-għajnuna lil nies li ilhom jirreġistraw biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Skema oħra li nediet JOBS+ is-sena li għaddiet hija l-Work Programm Intitiative.

Aqra aktar